Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Dochodowy Plus PLN 2019-10-22 103,60 103,57 +0,03% +1,74% - - - - kup on-line
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-22 3,14 3,14 0,00% +4,32% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PLN 2019-10-22 147,95 147,68 +0,18% +4,45% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return PLN 2019-10-22 105,95 105,78 +0,16% +3,76% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji PLN 2019-10-22 242,46 242,18 +0,12% +3,75% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji PLN 2019-10-22 142,58 142,36 +0,15% +4,69% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji PLN 2019-10-22 299,42 298,86 +0,19% +4,59% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje PLN 2019-10-23 368,74 367,82 +0,25% +6,05% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywa Polskie PLN 2019-10-23 1059,41 1058,75 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN 2019-10-22 100,32 100,29 +0,03% +2,78% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-10-22 115,27 115,11 +0,14% +2,62% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2019-10-22 118,93 118,79 +0,12% +4,28% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych PLN 2019-10-22 22,14 22,11 +0,14% +4,14% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-10-22 327,60 327,04 +0,17% +6,80% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-10-22 118,27 118,03 +0,20% +7,72% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2019-10-23 186,49 186,40 +0,05% +1,90% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji PLN 2019-10-22 10,05 10,05 0,00% +0,60% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus PLN 2019-10-22 61,29 61,21 +0,13% +4,08% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku PLN 2019-10-22 61,63 61,63 0,00% +0,34% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez PLN 2019-10-21 178,51 178,75 -0,13% +8,81% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny PLN 2019-10-22 56,73 56,55 +0,32% +8,80% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych PLN 2019-10-22 22,59 22,57 +0,09% +3,58% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych PLN 2019-10-22 1438,04 1436,48 +0,11% +3,77% - - - - kup on-line
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-10-22 173,65 173,76 -0,06% +0,09% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja PLN 2019-09-19 329,96 329,04 +0,28% +4,07% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)