Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus PLN 2020-10-22 105,59 105,57 +0,02% +1,92% - - - - kup on-line
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2020-10-22 3,25 3,25 0,00% +3,50% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PLN 2020-10-22 156,43 156,37 +0,04% +5,73% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return PLN 2020-10-22 61,08 61,02 +0,10% -42,35% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji PLN 2020-10-22 250,14 250,12 +0,01% +3,17% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji PLN 2020-10-22 148,92 148,90 +0,01% +4,45% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji PLN 2020-10-22 313,99 313,89 +0,03% +4,87% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje PLN 2020-10-23 386,48 386,21 +0,07% +4,81% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN 2020-10-22 101,59 101,59 0,00% +1,27% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2020-10-22 120,47 120,47 0,00% +4,51% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2020-10-22 123,81 123,78 +0,02% +4,10% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych PLN 2020-10-22 22,70 22,72 -0,09% +2,53% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2020-10-22 349,27 349,32 -0,01% +6,61% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2020-10-22 126,52 126,51 +0,01% +6,98% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2020-10-23 189,45 189,68 -0,12% +1,59% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji PLN 2020-10-22 10,28 10,28 0,00% +2,29% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus PLN 2020-10-22 63,84 63,82 +0,03% +4,16% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku PLN 2020-10-22 62,01 62,01 0,00% +0,62% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez PLN 2020-10-22 186,45 186,53 -0,04% +4,15% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny PLN 2020-10-22 58,06 58,13 -0,12% +2,34% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych PLN 2020-10-22 23,91 23,90 +0,04% +5,84% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych PLN 2020-10-22 1523,96 1523,44 +0,03% +5,97% - - - - kup on-line
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2020-10-22 171,83 170,24 +0,93% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja PLN 2020-10-22 347,74 347,53 +0,06% +5,39% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)