Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus PLN 2017-07-26 100,84 100,87 -0,03% +0,40% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PLN 2017-07-26 140,71 140,65 +0,04% +1,50% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny PLN 2017-07-26 101,95 101,94 +0,01% +1,82% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych PLN 2017-07-26 21,25 21,26 -0,05% +0,28% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PLN 2017-07-26 1347,88 1348,34 -0,03% +0,63% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji PLN 2017-07-26 228,32 228,37 -0,02% +0,32% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji PLN 2017-07-26 132,75 132,80 -0,04% +0,77% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji PLN 2017-07-26 280,47 280,66 -0,07% -0,36% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN 2017-07-26 94,69 94,68 +0,01% +4,70% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-07-26 108,79 108,81 -0,02% +7,35% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2017-07-26 109,24 109,26 -0,02% +1,57% - - - - kup on-line
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-07-26 2,88 2,87 +0,35% +3,23% - - - - kup on-line
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Delta PLN 2017-07-26 131,61 131,56 +0,04% -0,60% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych PLN 2017-07-26 21,00 21,00 0,00% +1,16% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-07-26 298,52 298,60 -0,03% +2,50% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-07-26 108,66 108,66 0,00% +0,64% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2017-07-27 197,36 197,19 +0,09% -3,21% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji PLN 2017-07-26 10,06 10,07 -0,10% -2,52% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus PLN 2017-07-26 56,99 57,01 -0,04% +1,21% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku PLN 2017-07-26 60,95 60,95 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez PLN 2017-07-26 161,88 161,89 -0,01% +1,72% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny PLN 2017-07-26 51,36 51,36 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja PLN 2017-07-26 306,68 306,84 -0,05% +1,88% - - - - kup on-line
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 14217,70 14062,20 +1,11% +4,91% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-07-26 175,15 175,14 +0,01% +0,95% - - - - kup on-line
UniKorona Obligacje PLN 2017-07-27 342,07 341,94 +0,04% +1,60% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)