Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Pieniężny Plus PLN 2018-12-17 102,11 102,10 +0,01% +1,04% - - - - kup on-line
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-12-14 3,02 3,02 0,00% +3,42% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PLN 2018-12-17 143,84 143,86 -0,01% +1,05% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return PLN 2018-12-17 102,21 102,23 -0,02% -0,36% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji PLN 2018-12-14 236,13 235,97 +0,07% +2,36% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji PLN 2018-12-14 138,02 137,91 +0,08% +2,85% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji PLN 2018-12-17 289,27 289,23 +0,01% +2,19% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN 2018-12-14 97,81 97,79 +0,02% +2,02% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-12-17 112,81 112,82 -0,01% +2,56% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2018-12-14 115,43 115,33 +0,09% +4,08% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych PLN 2018-12-14 21,42 21,42 0,00% +0,61% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-12-14 309,29 309,01 +0,09% +2,81% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-12-14 110,75 110,66 +0,08% +1,80% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2018-12-17 184,87 184,79 +0,04% -2,32% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji PLN 2018-12-14 10,06 10,05 +0,10% +0,20% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus PLN 2018-12-14 59,58 59,52 +0,10% +3,01% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku PLN 2018-12-14 61,54 61,54 0,00% +0,59% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez PLN 2018-12-14 165,30 165,22 +0,05% +2,22% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny PLN 2018-12-14 52,52 52,47 +0,10% +2,62% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych PLN 2018-12-17 22,07 22,07 0,00% +2,27% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych PLN 2018-12-17 1402,48 1402,30 +0,01% +2,39% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja PLN 2018-12-14 319,61 319,37 +0,08% +2,25% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-12-14 173,72 173,71 +0,01% -0,57% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Obligacje PLN 2018-12-17 351,59 351,24 +0,10% +1,61% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)