Diety na podróże służbowe zagraniczne

Kalkulator diet na podróże służbowe zagraniczne
Wybierz kraj docelowy
Liczba pełnych dni podróży
?
Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:
 1. lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;
 2. lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
 3. morskiej - od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.
Niepełna doba
?
Dietę oblicza się w następujący sposób:
 1. za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 2. za niepełną dobę podróży:
  • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
  • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
brak
do 8 godzin
ponad 8 godzin do 12 godzin
ponad 12 godzin
Całodzinne wyżywienie
?
Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25% diety
Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:
 1. śniadanie - 15% diety;
 2. obiad - 30% diety;
 3. kolację - 30% diety;
 4. inne wydatki - 25% diety.
Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.
 bezpłatne całodzienne wyżywienie 
 wyżywienie we własnym zakresie  śniadanie
obiad
kolacja
 ekwiwalent pieniężny 
Ilość noclegów finansowanych wyłącznie przez pracownika
?
Za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu.
W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu.Ryczałt ten nie przysługuje za czas przyjazdu.
W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit.
Zwrot kosztów nie przysługuje, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg.
Bez rachunków za nocleg
Ryczałt za dojazdy do i z dworca autobusowego, lotniczego itp.
?
Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu.
Ryczałt, nie przysługuje, jeżeli:
 1. pracownik odbywa podróż pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym);
 2. strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy;
 3. pracownik nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są wymienione ryczałty.
Ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejscowej
?
Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży.
Ryczałt, nie przysługuje, jeżeli:
 1. pracownik odbywa podróż pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym);
 2. strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy;
 3. pracownik nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są wymienione ryczałty.

Kalkulator wylicza diety według stawek obowiązujących od dnia 1 marca 2013 roku.
 
Narzędzia