Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 14/22
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl 6,12 +10,67% - PLN
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 14,36 +23,16% - PLN
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl 5,14 +32,82% - PLN
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl 21,39 +22,93% - PLN
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl 14,48 -3,92% - PLN
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus 13,55 -0,22% - PLN
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 265,18 +9,50% - PLN
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa 105,13 -6,16% - PLN
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant 93,94 -6,23% - PLN
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra 97,43 -17,12% - PLN
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral 116,70 -2,36% - PLN
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 162,00 +4,77% - PLN
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji 8,41 +33,07% - PLN
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny 9,54 -0,83% - PLN
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji 10,06 -1,66% - PLN
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny 9,54 -8,36% - PLN
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny 9,46 -8,69% - PLN
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz 10,51 +2,04% - PLN
Pekao Ekologiczny subfundusz 10,27 0,00% - PLN
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja 16,13 +42,11% TAK PLN
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich 25,09 +32,96% TAK PLN
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 13,43 +0,22% TAK PLN
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek 28,36 +46,71% TAK PLN
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny 204,05 +1,84% - PLN
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus 11,78 +3,24% TAK PLN
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 13,45 +40,54% TAK PLN
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus 63,70 +0,35% TAK PLN
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Megatrendy 13,93 +27,33% - PLN
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania 12,14 +3,85% TAK PLN
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu 225,12 +12,58% TAK PLN
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony 134,98 +19,25% TAK PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 15,50 +29,38% TAK PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 11,03 +4,25% TAK PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących 8,19 +15,51% TAK PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 11,80 +6,12% TAK PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu 11,53 +8,88% TAK PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 17,34 +5,93% TAK PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 19,53 +1,40% TAK PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A 11,44 +7,82% TAK PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu 12,33 +6,48% TAK PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych 102,52 +0,67% - PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych 19,81 +4,04% TAK PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja 12,99 +0,93% - PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii 6,42 +26,88% TAK PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 14,41 +17,15% TAK PLN
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 13,53 +18,89% TAK PLN
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 928,36 -4,10% - PLN
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty 156,39 +1,39% TAK PLN
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2020 Spokojne Jutro 10,36 +1,07% - PLN
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 11,58 +10,39% - PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 22
mies.