Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 11/22
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych 13,48 -0,15% - PLN
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu 7,92 +0,25% TAK PLN
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki 16,61 +3,62% - PLN
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 800,87 0,00% - PLN
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1933,02 +38,16% - PLN
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 176,88 +0,71% TAK PLN
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji 231,86 +27,42% - PLN
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego 185,67 +16,98% TAK PLN
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek 132,25 +35,96% - PLN
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych 113,64 -0,43% - PLN
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny 188,69 +0,19% TAK PLN
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu 161,99 +9,18% TAK PLN
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2025 112,52 +7,23% - PLN
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2030 118,92 +14,26% - PLN
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2035 125,98 +21,50% - PLN
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2040 126,45 +21,53% - PLN
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2045 129,69 +25,22% - PLN
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2050 129,87 +25,10% - PLN
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2055 128,76 +24,97% - PLN
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 128,29 +25,20% - PLN
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return 155,96 +15,08% TAK PLN
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return 121,18 +4,95% TAK PLN
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji 202,51 +21,07% TAK PLN
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu 217,87 +10,12% TAK PLN
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu 190,98 +5,74% TAK PLN
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych 101,23 +4,03% TAK PLN
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych 107,94 +1,65% TAK PLN
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny 105,27 +4,22% - PLN
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 140,89 +2,08% TAK PLN
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 138,68 +4,91% TAK PLN
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1316,56 +1,20% - PLN
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1157,30 +3,83% - PLN
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025 11,46 +5,43% - PLN
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030 12,90 +16,95% - PLN
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035 13,42 +21,89% - PLN
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040 13,97 +26,31% - PLN
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045 14,46 +30,74% - PLN
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050 14,62 +31,71% - PLN
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055 14,75 +31,34% - PLN
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 14,59 +30,15% - PLN
NN (L) Total Return (subfundusz) 97,93 0,00% - PLN
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2025 11,24 +7,66% - PLN
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2030 11,51 +12,40% - PLN
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2035 11,79 +15,59% - PLN
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2040 12,15 +18,88% - PLN
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2045 12,18 +20,71% - PLN
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2050 12,20 +21,64% - PLN
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2055 12,27 +21,13% - PLN
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 13,03 +22,23% - PLN
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2065 10,78 0,00% - PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... +10 22
mies.