Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 3/22
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji 79,17 -8,34% - PLN
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji 98,04 -5,71% - PLN
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia 722,81 -14,74% - PLN
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 8815,25 -1,81% - PLN
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 101,79 0,00% - PLN
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 841,12 +0,68% - PLN
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 171,62 -22,93% - PLN
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 136674,00 -31,13% - PLN
Alter Semeko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy 103,83 +0,90% - PLN
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 179,51 -1,84% - PLN
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short 103,60 +10,84% TAK PLN
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short 102,61 +13,32% TAK PLN
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny 121,02 -1,63% TAK PLN
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 103,88 0,00% - PLN
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji 145,80 -22,10% TAK PLN
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz SuperLokator 100,41 0,00% - PLN
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji 88,61 -9,15% TAK PLN
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu 101,27 -8,19% TAK PLN
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania 110,26 -11,64% TAK PLN
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu 114,58 -7,16% TAK PLN
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 86,32 -24,39% - PLN
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU 106,68 -5,58% - PLN
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 137,75 +3,17% - PLN
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 140,87 +18,09% - PLN
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 106,78 -3,32% - PLN
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 105,04 -2,19% - PLN
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny 112,02 +2,18% - PLN
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 119,12 +10,60% - PLN
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 99,68 -8,17% - PLN
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor 111,50 +0,15% - PLN
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 939,77 -12,06% - PLN
Amundi Stars Global Ecology ESG 138,07 +28,63% - PLN
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate 102,88 -0,17% - PLN
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars International Value 124,37 +11,55% - PLN
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Silver Age 132,01 +18,47% - PLN
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1368,46 +6,78% - PLN
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 117,03 +15,88% - PLN
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji 148,37 +24,85% TAK PLN
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych 141,52 +3,59% - PLN
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy 110,63 +1,73% TAK PLN
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji 94,99 +24,50% TAK PLN
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji 130,57 +18,57% TAK PLN
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus 195,49 +5,29% TAK PLN
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek 218,77 +18,52% TAK PLN
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka 184,03 -0,66% TAK PLN
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 217,31 +17,67% TAK PLN
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek 153,04 -9,14% TAK PLN
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 162,66 -0,90% TAK PLN
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny 244,74 -1,99% TAK PLN
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 124,82 +17,23% - PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... +10 22
mies.