Money.plEmeryturyNotowania OFE
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Nordea OFE 0,00%
Generali OFE -0,88%
PKO BP Bankowy OFE -1,30%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 88,20
Nordea 87,44
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 45140,80
Aviva 39823,00
PZU Złota Jesień 23549,80
Otwarte fundusze emerytalne
 
wybierz inną datę »