Money.plPodatkiPIT 2020Poradniki PITDarowizny i ulga dla krwiodawców

Darowizny i ulga dla krwiodawców

Pomagasz innym? Możesz zmniejszyć podatek należny fiskusowi przy okazji rocznego rozliczenia PIT. Ze specjalnej ulgi mogą skorzystać osoby, które w danym roku podatkowym honorowo oddały krew lub przekazały darowiznę (pieniężną lub rzeczową) na cele charytatywne. Kwoty odpisuje się od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu.

Ulga dla krwiodawców

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników. Liczbę litrów mnożymy przez kwotę rekompensaty 130 zł, czyli ustalony ekwiwalent pieniężny za jeden litr krwi. O czym trzeba pamiętać? Odliczenie łączy się z darowiznami na cele szlachetne oraz cele kultu religijnego. Łączna suma nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (lub przychodu) wykazanego w zeznaniu.

Ulga za darowiznę na cele pożytku publicznego

Na zmniejszenie dochodu do opodatkowania pozwalają te dotacje, które wspierają organizacje realizujące cele pożytku publicznego (wskazane w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Wybrane instytucje powinny więc wspomagać np. rozwój gospodarczy czy technologiczny, innowacje, naukę, szkolnictwo, sport, kulturę i sztukę, a także osoby w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia.

Ulga dla krwiodawców. Ile można odliczyć?

Wysokość ulgi zależy od litrażu oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników.

Ulga za darowiznę na cele pożytku publicznego. Dla jakich organizacji?

W rozliczeniu za 2016 rok możemy odliczyć od dochodu darowizny na cele charytatywne.

Jaki jest limit ulgi na darowiznę?

Przekazana kwota lub wartość darowizny rzeczowej może zostać odjęta nawet w całości, musi jednak spełniać jeden warunek.

Jak udokumentować darowiznę i oddaną krew?

W zeznaniu za 2016 rok od dochodu odliczyć możemy zarówno darowiznę pieniężną, jak i rzeczową. Odliczeniu podlega także ekwiwalent za oddaną honorowo krew.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę