Money.plPodatkiPIT 2019Poradniki PITDarowizny i ulga dla krwiodawców

Darowizny i ulga dla krwiodawców

Pomagasz innym? Możesz zmniejszyć podatek należny fiskusowi przy okazji rocznego rozliczenia PIT. Ze specjalnej ulgi mogą skorzystać osoby, które w danym roku podatkowym honorowo oddały krew lub przekazały darowiznę (pieniężną lub rzeczową) na cele charytatywne. Kwoty odpisuje się od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu.

Ulga dla krwiodawców

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników. Liczbę litrów mnożymy przez kwotę rekompensaty 130 zł, czyli ustalony ekwiwalent pieniężny za jeden litr krwi. O czym trzeba pamiętać? Odliczenie łączy się z darowiznami na cele szlachetne oraz cele kultu religijnego. Łączna suma nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (lub przychodu) wykazanego w zeznaniu.

Ulga za darowiznę na cele pożytku publicznego

Na zmniejszenie dochodu do opodatkowania pozwalają te dotacje, które wspierają organizacje realizujące cele pożytku publicznego (wskazane w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Wybrane instytucje powinny więc wspomagać np. rozwój gospodarczy czy technologiczny, innowacje, naukę, szkolnictwo, sport, kulturę i sztukę, a także osoby w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę