Money.plPodatkiPITPIT 2017 - Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku

Pod koniec roku podatnicy rozliczają się ze swoich przychodów. Obliczają podstawę opodatkowania, a od niej - podatek należny Skarbowi Państwa. Nie każdy musi jednak oddawać zarobione pieniądze w ręce fiskusa.

 

Kwota wolna od podatku. Co to jest?


Osoby, które w ciągu roku zarobiły mniej lub tyle, ile wynosi kwota wolna, zostaną zwolnione z płacenia podatku od osób fizycznych. Od 2009 roku wspomniana suma wynosiła 3091 zł i pozostawała niezmienna przez 8 lat. Wzrosła znacznie w 2017 roku i obowiązuje w rozliczeniach za ten właśnie rok podatkowy.


 

W poprzednich latach kwoty zwolnione od opodatkowania kształtowały się następująco:

 • 2017 r. - 6600,00 zł
 • 2016 r. - 3091,00 zł
 • 2015 r. - 3091,00 zł
 • 2014 r. - 3091,00 zł
 • 2013 r. - 3091,00 zł
 • 2012 r. - 3091,00 zł
 • 2011 r. - 3091,00 zł
 • 2010 r. - 3091,00 zł
 • 2009 r. - 3091,00 zł
 • 2008 r. - 3089,00 zł
 • 2007 r. - 3013,00 zł
 • 2006 r. - 2790,00 zł

Kwota wolna sprawia, że wszyscy płacą mniejsze podatki. Główną funkcją takiego rozwiązania jest jednak zabezpieczenie osób zarabiających najmniej. Każdy, kto osiągnął dochód niższy niż 6600 zł nie tylko nie zapłaci podatku PIT. Ma również prawo do uzyskania zwrotu z urzędu skarbowego, ponieważ w jego imieniu pracodawca odprowadzał zaliczki.

Ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku skorzystają wyłącznie podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Kwota wolna nie przysługuje więc osobom opodatkowanym w formie karty podatkowej, ryczałtu lub podatkiem liniowym (w wysokości 19 proc.).

 

Kwota wolna od podatku w rozliczeniu PIT za 2017 rok


W rozliczeniu PIT za rok 2017 kwota wolna od podatku jest wyższa niż w latach poprzednich i wynosi do 6600 zł, co niesie znaczące zmiany w zeznaniach podatkowych w 2018 roku.

W nowej formule, kwota wolna (i jednocześnie kwota zmniejszająca podatek) różni się w zależności od zarobków. Pierwszy próg to 6 600 zł. Każdy, kto zarobi mniej, zmniejszy swój podatek o 1 188 zł. Zyskają też osoby o dochodach od 6 600 do 11 000 zł. Podatnicy, którzy rocznie zarabiają między 11 000 a 85 528 zł nie dostrzegą żadnej różnicy, bo nadal odpiszą 556,02 zł. W przypadku zarobków powyżej 85 528 zł, wskazana kwota będzie się stopniowo zmniejszać.

 

OPODATKOWANIE DOCHODÓW PODATKIEM PIT - po zmianach kwoty wolnej w 2017 r.

Dochód

0 - 6 600 zł

6 600,01 - 11 000 zł

11 000 - 85 528 zł

85 528,01 - 127 000 zł

127 000,01 zł

Stawka podatkowa

18 proc.

18 proc.

18 proc.

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

O ile zmniejszy się podatek?

1 188 zł

1 188 - 556,02 zł

556,02 zł

556,02 - 0 zł

0 zł

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę