Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plPodatkiPITPIT 2016 - Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku

 

Pod koniec roku podatnicy rozliczają się ze swoich przychodów. Obliczają podstawę opodatkowania, a od niej - podatek należny Skarbowi Państwa. Nie każdy musi jednak oddawać zarobione pieniądze w ręce fiskusa.


Kwota wolna od podatku. Co to jest?


Osoby, które w ciągu roku zarobiły mniej lub tyle, ile wynosi kwota wolna zostaną zwolnione z płacenia podatku od osób fizycznych. Limit dochodu jest jednak niższy niż wysokość dwóch pensji minimalnych lub jednej średniej krajowej. W 2016 roku wspomniana suma wynosi 3091 zł i pozostaje niezmienna od 8 lat.

 

W poprzednich latach kwoty zwolnione od opodatkowania kształtowały się następująco:


 • 2016 r. - 3091,00 zł
 • 2015 r. - 3091,00 zł
 • 2014 r. - 3091,00 zł
 • 2013 r. - 3091,00 zł
 • 2012 r. - 3091,00 zł
 • 2011 r. - 3091,00 zł
 • 2010 r. - 3091,00 zł
 • 2009 r. - 3091,00 zł
 • 2008 r. - 3089,00 zł
 • 2007 r. - 3013,00 zł
 • 2006 r. - 2790,00 zł

Kwota wolna sprawia, że wszyscy płacą mniejsze podatki. Główną funkcją takiego rozwiązania jest jednak zabezpieczenie osób zarabiających najmniej. Każdy, kto osiągnął dochód niższy niż 3091 zł nie tylko nie zapłaci podatku PIT. Ma również prawo do uzyskania zwrotu z urzędu skarbowego, ponieważ w jego imieniu pracodawca odprowadzał zaliczki.

 

Sumę można rozliczyć na dwa sposoby. Podatek można pomniejszyć miesięcznie o 46,33 zł (1/12 kwoty wolnej) lub w rozliczeniu rocznym, dzięki któremu można odzyskać nadpłatę w wysokości 556,02 zł.

 

Ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku skorzystają wyłącznie podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Kwota wolna nie przysługuje więc osobom opodatkowanym w formie karty podatkowej, ryczałtu lub podatkiem liniowym (w wysokości 19 proc.).

 

Skala podatkowa nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym:


Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad do

85 528 zł 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 556,02 zł
85 528 zł

14 839,02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

Jeśli ktoś uzyskał dochody przewyższające 3091 zł, wartość podatku pomniejszy o 556,02 zł (18 proc. z kwoty wolnej), czyli o tzw. kwotę zmniejszającą podatek. Co w sytuacji, gdy dochód wyniesie równo 3091 zł?

 

Przy sumie 3091 zł należny podatek wynosi 556,38 zł. Po odjęciu 556,02 zł teoretycznie oddać należy 36 groszy. Zgodnie z Ordynacją podatkową, końcówki kwot należy pominąć lub zaokrąglić. W praktyce podatek płaci się więc dopiero od zarobków w wysokości 3092 zł. Wynosi on 54 gr, czyli po zaokrągleniu - 1 zł dla urzędu skarbowego.

 

Kwota wolna od podatku od 1 stycznia 2017 roku


W rozliczeniu PIT za rok 2016 obowiązuje opisana wyżej kwota wolna od podatku, funkcjonująca jak w latach poprzednich. Od 1 stycznia 2017 roku wzrosła ona do 6,6 tys. zł, co przyniesie znaczące zmiany w zeznaniach podatkowych w 2018 roku.

 

W nowej formule, kwota wolna (i jednocześnie kwota zmniejszająca podatek) różni się w zależności od zarobków. Pierwszy próg to 6 600 zł. Każdy, kto zarobi mniej, zmniejszy swój podatek o 1 188 zł. Zyskają też osoby o dochodach od 6 600 - 11 000 zł. Podatnicy, którzy rocznie zarabiają między 11 a 85 528 zł nie dostrzegą żadnej różnicy, bo nadal odpiszą 556,02 zł. W przypadku zarobków powyżej 85 528 zł, wskazana kwota będzie się stopniowo zmniejszać.

 

OPODATKOWANIE DOCHODÓW PODATKIEM PIT - po zmianach kwoty wolnej w 2017 r.
Dochód 0 - 6 600 zł 6 600,01 - 11 000 zł 11 000 - 85 528 zł 85 528,01 - 127 000 zł 127 000,01 zł
Stawka podatkowa
18 proc. 18 proc. 18 proc. 18/32 proc. 18/32 proc.
Opodatkowanie dochodu
w tym przedziale
0 proc. 32 proc. 18 proc. 33,3 proc. 32 proc.
O ile zmniejszy się podatek?
1 188 zł 1 188 - 556,02 zł 556,02 zł 556,02 - 0 zł 0 zł
źródło: Wolfs Private Equity

 

 

 


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę