Money.plPodatkiPITPIT 2019 - Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku - 2019. Ile wynosi?

Od przychodów, które nie przekraczają kwoty wolnej nie trzeba płacić podatku dochodowego. Podatnik ma jednak obowiązek złożenia rocznej deklaracji PIT. To, jaka jest kwota wolna od podatku zależy od roku podatkowego, ponieważ z roku na rok stopniowo rośnie. Jest to ściśle regulowane, stąd warto śledzić takie informacje, by być na bieżąco. Jeszcze do niedawna, bo w 2018 roku kwota wolna od podatku Polsce wynosiła 6600 zł. Jaka kwota wolna od podatku obowiązuje za 2019 rok? Wzrosła ona do 8000 zł, choć może się to różnić w poszczególnych przypadkach. W takiej wysokości obowiązuje ona jedynie podatników, którzy rozliczają swoje przychody wykazane na PIT-36 lub PIT-37, które opodatkowane są według skali podatkowej.

W przypadku, gdy osiągane przychody zostały w 2019 roku opodatkowane i potrącona była od nich zaliczka na podatek dochodowy, w rocznej deklaracji PIT można wnioskować o zwrot pobranej kwoty.

Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

 

Kwota wolna od podatku 2019 -- tabela

 

Obecnie osoby, które osiągnęły dochód do 85 528 zł rozliczają się z pierwszego progu podatkowego, a więc w skali 17,75%. Powyżej tej kwoty obowiązuje stawka podatkowa w wysokości 32%.W 2019 roku obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany według skali:

 

 

 

Podstawa obliczenia * *podatku w złotych

Podatek wynosi

 

Ponad

do

 

 

85 528 zł

17,75 proc. minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 525,12 zł

85 528 zł

 

15 181,22 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

 

 

 


 

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę