Money.plPodatkiPIT 2020Poradniki PIT1% - Odliczenie jednego procenta podatku

1% - Odliczenie jednego procenta podatku

"Jeden procent" nie jest formą darowizny ani ulgi podatkowej. Obywatel ma prawo rozdysponować część podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na dowolny cel spośród lisy dostępnych instytucji. W rocznym zeznaniu PIT należy wskazać Organizację Pożytku Publicznego.

Oddanie 1 proc. podatku nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem. Podatnik decyduje tylko, komu przekaże sumę, którą w innym razie otrzymałoby państwo. W żaden sposób sytuacja nie zwiększa zobowiązania wobec fiskusa.

Z przywileju wpłacenia pieniędzy na fundacje mogą skorzystać podatnicy rozliczający się:

  • na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (np. w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o prawa autorskie)*;
  • podatkiem liniowym (19 proc.);
  • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

*Nie dotyczy podatników, za których deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy.

Jedyną grupą, która nie ma takiej możliwości są podatnicy z kartą podatkową.

1 PROC. PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO - PORADNIKI:

Jak przekazać 1 proc. podatku?

Oddanie 1 proc. podatku w ręce organizacji nie następuje w formie bezpośredniej wpłaty przez podatnika. To urząd skarbowy dokonuje jej na wniosek zawarty w deklaracji.

Jakie organizacje mogą otrzymać 1 procent podatku?

Z przywileju otrzymania 1 proc. podatku od osób fizycznych i prawnych mogą skorzystać Organizacje Pożytku Publicznego.

Firma na ryczałcie. Czy przedsiębiorca może przekazać 1 procent podatku?

Podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowani są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają prawo do przekazania 1 procent podatku na OPP.

Ulga na darowiznę i 1 proc. podatku. Czy można rozliczyć oba przypadki?

Rozliczenie w jednej deklaracji PIT za 2016 rok ulgi na darowiznę nie przeszkadza w przekazaniu 1 proc. podatku.

Kto może odliczyć 1 procent podatku?

Wszyscy podatnicy, którzy rozliczają przychody na ogólnych zasadach skali podatkową PIT, podatkiem liniowym lub na zasadach ryczałtu, mogą przekazać kwotę 1 proc. podatku na wybrany cel.

1 procent na OPP. Do kiedy należy wpłacić część podatku?

Jak rozliczyć się 1 procentu w deklaracji rocznej z 2019? Podajemy terminy, do których można przekazać 1% podatku lub zmienić wysokość przekazanej kwoty.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę