Ulga na internet


Osoba, która w roku podatkowym płaciła za internet może odliczyć te wydatki od dochodu w rocznym rozliczeniu. Taką możliwość mają podatnicy, korzystający z dostępu do sieci w celach prywatnych. W skład kwoty ulgi internetowej wchodzi sam abonament. Nie można wliczyć kosztów instalacji, modernizacji czy serwisu technicznego.

Od 2011 roku nie ma znaczenia miejsce dostępu do sieci. Odliczeniu od podatku podlegają zatem nie tylko opłaty za internet stacjonarny, ale także za internet w telefonie czy bezprzewodowy (na użytek w laptopie), a nawet za korzystanie z kafejki internetowej.

Uwaga!

Od 2014 roku (czyli rozliczenie PIT za 2013 rok) z ulgi korzystać można tylko przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, czyli w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach. Jeśli podatnik odliczał wydatki na internet po raz pierwszy za 2015 rok, przy okazji PIT 2016 zrobi to po raz ostatni.

Jakie warunki należy spełnić?

Z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • w roku podatkowym płacili za internet;
  • byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt);
  • posiadają dowód poniesionych wydatków (np. faktury, rachunki, potwierdzenia przelewu) z wyszczególnieniem: danych identyfikujących odbiorcę i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej oferty oraz kwotę zapłaty;
  • nie korzystali z ulgi w latach wcześniejszych albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za rok 2015;
  • wydatków na internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczyli ich wcześniej od dochodu (przychodu) albo nie otrzymali zwrotu za płatność w jakiejkolwiek formie;

 

Kwota odliczenia

Ulga internetowa jest limitowana. Odliczeniu podlega faktycznie zapłacona kwota, jednak nie więcej niż 760 zł. Nierozliczona kwota, np. z powodu braku dochodu, nie może przejść na następny rok.

Przykład
Podatnik płaci abonament za internet stacjonarny w wysokości 80 zł miesięcznie. W sumie za rok 2016 wydatek wyniesie 960 zł, a każda kwota została udokumentowana fakturą VAT. Od dochodu można odliczyć i tak jedynie 760 zł. Pozostałe 200 zł nie zostanie uwzględnione w rozliczeniu ani nie przejdzie na kolejny rok.

Ograniczenie kwotowe dotyczy tylko jednego podatnika. W sytuacji, gdy na fakturze widnieją imiona i nazwiska obojga małżonków, każde z nich ma prawo do własnego limitu. Np. jeśli w ciągu roku wydali łącznie 900 zł na abonament za internet, każde z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w dowolnych proporcjach. Należy jedynie pamiętać, aby nie odliczyć całego wydatku podwójnie.

W przypadku dokumentu wystawionego na jednego z małżonków, podatnik może skorzystać z odliczenia pod warunkiem, że sam odprowadzał comiesięczne raty. Jeśli jednak zapłata została dokonana z konta drugiego małżonka, w dalszym ciągu może skorzystać z ulgi internetowej pod warunkiem, że istnieje wspólność majątkowa.

ULGA NA INTERNET - PORADNIKI:

Ulga na internet. Czy przedsiębiorca z podatkiem liniowym może skorzystać?

W wyjątkowych sytuacjach przedsiębiorcy z podatkiem liniowym również mogą odliczyć wydatki na internet.

Ulga na internet. Czy można odliczyć pakiet internetu z telewizją?

W przypadku jednej umowy na telefon, internet oraz telewizję, odliczeniu nie podlega kwota za cały pakiet. Aby skorzystać z ulgi za dostęp do sieci, należy zadbać o wyszczególnienie tej konkretnej usługi na fakturze VAT.

Ulga na internet. Czy można odliczyć wydatki od dochodu z umowy zlecenia?

Odliczenia wydatków na internet można dokonać bez względu na rodzaj posiadanej umowy.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę