Money.plPodatkiPIT 2020Poradniki PITUlga B+R na badania i rozwój

Ulga B+R na badania i rozwój

Podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzą prace rozwojowe czy badania naukowe, mogą rozliczyć poniesione wydatki. Ulga B+R funkcjonuje od początku zeszłego roku i w zeznaniu podatkowym PIT 2016 po raz pierwszy można z niej skorzystać.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową pozwala pomniejszyć podstawę opodatkowania. Istnieje jednak kilka warunków. Wydatki musiały zostać uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a także przeznaczone na określone cele. Działania B+R muszą być twórcze, podejmowane systematycznie w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą odliczyć do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, bez względu na ich rodzaj. Duże firmy natomiast mają możliwość odpisania do 50 proc. kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników (z tytułu umów o pracę i składek na ubezpieczenie) oraz do 30 proc. na inne cele związane z działalnością B+R.

Czas na odpis wynosi 6 lat. Jak rozliczyć ulgę? Wystarczy wypełnić odpowiednią deklarację podatkową - PIT-36 (dla firm opodatkowanych według skali podatkowej) lub PIT-36L (dla podatników liniowych) i dołączyć do niej nowy załącznik oznaczony symbolem PIT-BR. W formularzu należy wykazać koszty poniesione na działania B+R, uprawniające do ulgi, a następnie przenieść je do odpowiedniej rubryki we właściwym druku.

Ulga nie jest przewidziana dla osób, które w danym roku podatkowym prowadziły działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, ale tylko na podstawie zezwolenia.

ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ (ULGA B+R) - PORADNIKI:

Limity ulgi na badania i rozwój

Firmy pomniejszą podstawę opodatkowania o koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Nowe przepisy zwiększyły limity ulgi.

Jak długo można korzystać z ulgi B+R?

Ulgę podatkową można rozliczyć w ciągu sześciu kolejnych lat.

Czy można odliczyć koszty uzyskania patentu?

Zgodnie z nowymi przepisami, firmy mogą skorzystać z ulgi na wydatki związane z ochroną własności intelektualnej.

Działalność badawczo-rozwojowa. Jakie zmiany w 2017 roku?

Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie tzw. mała ustawa o innowacyjności, dzięki której ulga stała się bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Ulga B+R przeznaczona jest dla podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszą wydatki na cele badawczo-rozwojowe.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę