Money.plPodatkiPITPIT 2019 - Skala podatkowa

PROGI PODATKOWE 2019

 

Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.


Wysokość odprowadzanego podatku określają progi podatkowe. Ich znajomość jest istotna dla osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych, według tzw. skali podatkowej.

Za 2019 rok obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany według skali:


Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad do

85 528 zł 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek*
85 528 zł

podatek wynosi 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł


W tabeli przedstawiono sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, jaki obowiązuje za 2019 rok:


 • osoby, które zarobiły mniej niż 85 528 zł, zapłacą 18 proc. ze swojej podstawy opodatkowania po odjęciu kwoty zmniejszającej podatek;
 • w przypadku podatników, którzy zarobili więcej niż 85 528 zł, podatek dochodowy będzie wynosił 15 395,04 zł plus 32 proc. z nadwyżki ponad 85 528 zł, pomniejszony o kwotę zmniejszającą.
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - pozostałe wskaźniki i stawki

 • Koszty uzyskania przychodów
 • Kwota zmniejszająca stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek w 2020 r.
 • Stawka podatku i kwota zmniejszająca stosowana od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r. przy obliczaniu zaliczek przez przedsiębiorców
 • Podatek od przychodów z budynków
 • Podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 • Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków
 • Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Odliczenia od dochodu
 • Odliczenia od podatku
 • Ulga uczniowska
 • Wpłaty na indywidualne konto emerytalne
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę