Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE. Polacy zwiększają zakupy szybciej niż zarobki. GUS podał dane

Money.plPodatkiPITPIT 2016 - Skala podatkowa

PROGI PODATKOWE 2016

 

Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.


Wysokość odprowadzanego podatku określają progi podatkowe. Ich znajomość jest istotna dla osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych, według tzw. skali podatkowej.

 

Za 2016 rok obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany według skali:


Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad do

85 528 zł 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
85 528 zł

14 839,02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł


W tabeli przedstawiono sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, jaki obowiązuje za 2016 rok:


 • podatnicy, którzy nie zarabiają więcej niż 3 091 zł podatku nie zapłacą;
 • osoby, które w 2016 roku zarobiły więcej niż 3 901 zł, ale mniej niż 85 528 zł, zapłacą 18 proc. ze swojej podstawy opodatkowania po odjęciu 556,02 zł (lub 46,33 zł miesięcznie);
 • w przypadku podatników, którzy zarobili więcej niż 85 528 zł, podatek dochodowy będzie wynosił 14 839,02 zł plus 32 proc. z nadwyżki ponad 85 528 zł.
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 28 lit.a) w związku z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).

Skala podatkowa nie dotyczy osób, które:

 • rozliczają się liniowo (19 proc.);
 • rozliczają się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej;
 • rozliczają prywatnie kapitały pieniężne i prawa majątkowe;
 • osiągają zyski na kapitałach pieniężnych;
 • sprzedają nieruchomości i prawa pokrewne;
 • są żołnierzami i pobierają odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia służby;
 • rozliczają działalność wykonywaną osobiście (zarobiona kwota nie przekracza rocznie 200 zł);
 • posiadają dochody ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych;
 • zwyciężają w grach i zakładach (przychód z nagród ze sprzedaży premiowej);
 • są emerytami i rencistami;
 • otrzymują wynagrodzenie za pomoc organom ścigania;
 • oszczędzających na więcej niż jednym Indywidualnym Koncie Oszczędnościowym;

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę