Ulga odsetkowa

W rocznym rozliczeniu PIT z ulgi odsetkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy w latach 2002 - 2006 brali pożyczkę lub kredyt mieszkaniowy. Przysługuje im prawo do odliczenia od dochodu odsetek za zobowiązania zaciągnięte na realizację własnych celów mieszkaniowych. Dotyczy to wyłącznie odsetek już zapłaconych.

Obowiązują jednak pewne ograniczenia. Ulga obejmuje wyłącznie tę część odsetek, które odpowiadają 70 mkw mieszkania. Jeśli powierzchnia jest większa, pozostała kwota nie podlega odliczeniu. Odpis nie łączy się też z ulgą budowlaną. Odsetki należy spłacić do upływu terminu określonego w umowie kredytowej (zawartej przed 1 stycznia 2007 roku). Nie później niż 31 grudnia 2027 roku.

Z ulgi można skorzystać dla odsetek:

  • od kredytu mieszkaniowego;
  • od tzw. kredytu refinansowanego, czyli zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego*;
  • od każdej kolejnej pożyczki zaciąganej na spłatę kredytu mieszkaniowego lub kredytu refinansowego;

*W tym przypadku, termin podstawowy spłaty zobowiązania może zostać wydłużony umową refinansującą, ale odsetki i tak będą odliczane wyłącznie do końca upływu terminu spłaty podstawowego kredytu (nie może to być później niż 31 grudnia 2027 roku).

Kto i kiedy może dokonać odpisu z tytułu ulgi odsetkowej? Jak ją rozliczyć? Czy można odliczyć odsetki z zagranicy? Odpowiedzi na te i więcej pytań można znaleźć w poradnikach podatkowych.

 

ULGA ODSETKOWA 2019 - PORADNIKI:

Jaki jest limit dla ulgi odsetkowej?

Odliczenie obejmuje jedynie odsetki od części kredytu, która nie przekracza limitu.

Czy w 2017 roku można skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Odliczenie odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe przysługuje tylko podatnikom, którzy zaciągnęli kredyt najpóźniej do końca 2006 roku.

Ulga odsetkowa a rodzaje kredytu. Jakie wydatki można odliczyć?

Odliczenie dotyczy odsetek od kredytów wziętych w latach 2002-2006 na cele mieszkaniowe.

Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia ulgi odsetkowej?

Bank udzielający kredytu mieszkaniowego wystawia specjalne zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek.

Czy można odliczyć odsetki od pożyczki z zagranicy?

Skorzystanie z ulgi odsetkowej jest pod wieloma względami ograniczone. Warunki dotyczą nie tylko celu, na które przeznaczony był kredyt hipoteczny zaciągnięty w latach 2002-2006, ale i banków, jakie udzieliły tego rodzaju pożyczki. Najprościej mówiąc odliczeniu nie podlegają odsetki od pożyczek, które zaciągnięto w bankach mieszczących się poza terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. Czy można zatem odliczyć odsetki od pożyczki z zagranicy?

Kredyt dla obojga małżonków. Kto ma prawo do ulgi odsetkowej?

Od dochodu odliczyć można odsetki zaciągniętego w latach 2002-2006 kredytu na cele mieszkaniowe. Na małżeństwo przysługuje tylko jedna ulga.

Zmiana banku i kredyt refinansowy. Czy przysługuje ulga odsetkowa?

W 2009 roku przepisy zmieniły się na korzyść podatników. Decydując się na kredyt refinansowy nie tracą już prawa do ulgi.

Mieszkanie z gruntem i garażem. Jak rozliczyć ulgę odsetkową?

Cele mieszkaniowe, które uprawniają do odliczenia ulgi, nie dają możliwości odliczenia odsetek od wydatków na zakup gruntu i garażu.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę