Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Jakub Stasiak
Jakub Stasiak
|
aktualizacja

Czy można odliczyć odsetki od pożyczki z zagranicy?

0
Podziel się:

Skorzystanie z ulgi odsetkowej jest pod wieloma względami ograniczone. Warunki dotyczą nie tylko celu, na które przeznaczony był kredyt hipoteczny zaciągnięty w latach 2002-2006, ale i banków, jakie udzieliły tego rodzaju pożyczki. Najprościej mówiąc odliczeniu nie podlegają odsetki od pożyczek, które zaciągnięto w bankach mieszczących się poza terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. Czy można zatem odliczyć odsetki od pożyczki z zagranicy?

Czy można odliczyć odsetki od pożyczki z zagranicy?
Czy można odliczyć odsetki od pożyczki z zagranicy? (Fotolia, © whitelook - Fotolia.com)
bEDsgRFh

Ulga odsetkowa - komu przysługuje?

Ulga odsetkowa była obecna w ustawie PIT do 2007 roku i choć aktualnie nie występuje w Ustawie, to zgodnie z przepisami, podatnicy mogą z niej skorzystać aż do końca 2027 roku. W praktyce oznacza to, że mają możliwość w jej ramach odliczać od dochodu odsetki od kredytu do ustalonego w danym roku limitu. Dla roku 2019 limit ten wynosił 325990 złotych. Nie oznacza to jednak, że z ulgi odsetkowej skorzystać może każdy, kto tylko zdecydował się zaciągnąć kredyt. Istnieją bowiem dwa szczegółowe warunki. Po pierwsze ulga odsetkowa odliczana jest od kredytu hipotecznego, po drugie, o ile został on przyznany w latach 2002-2006.

Co więcej, dotyczy ona wydatków poniesionych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, które związane były m.in. z zakupem mieszkania lub budową domu bądź nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne. Ponadto, ulga mieszkaniowa przysługuje podatnikowi wyłącznie wtedy, gdy kredyt hipoteczny udzielony został przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów.
Kto nie może skorzystać z ulgi odsetkowej?

bEDsgRFj

Odliczeniu nie podlegają odsetki od pożyczek, które zaciągnięto w bankach mieszczących się poza terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. I choć pożyczki z zagranicy nie wchodzą w grę, ulga odsetkowa przysługuje, gdy kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty w obcej walucie, ale w Polsce. Dla przeliczenia wartości kredytu przyjmuje się w tej sytuacji średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty kredytu. Wartość spłacanych odsetek przelicza się natomiast na złote według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego termin spłaty odsetek.

Inaczej jest, jeśli w umowie kredytowej równowartość kredytu przyznanego w walucie została określona również w złotych. Dla celów limitu odliczenia wartość zobowiązania należy przyjąć w wysokości, która wynika z umowy. Nawet w sytuacji, gdy kredyt wypłaca się w transzach.

Ulgi odsetkowej nie można także odliczyć jeżeli środki z kredytu zostały przeznaczone na zakup gruntu lub budowę garażu.

Ulga odsetkowa 2020 - jak rozliczyć?

Należy mieć na względzie fakt, iż ulga odsetkowa zaliczana jest do kategorii tzw. praw nabytych, co oznacza, że dotyczy tylko kontynuacji wcześniej rozpoczętych ulg. W praktyce oznacza to zatem, że od dochodu podlegają odliczeniu jedynie faktycznie poniesione wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, który został udzielonu w latach 2002-2006. Co więcej, prawo do skorzystania z ulgi podatkowej kończy się wraz z dniem 31 grudnia 2027 roku. Jeśli zatem składasz deklarację podatkową 2020 za rok poprzedni, to jak najbardziej możesz skorzystać z ulgi odsetkowej. Odliczenia dokonać można najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja mieszkaniowa. Wykazać należy je w zeznaniu podatkowym PIT 36, PIT 37, do którego załącza się dodatkowy formularz, czyli PIT-D.

bEDsgRFp

Portal podatkowy Ministerstwa Finansów

W związku z tym, że kwestie podatkowe mogą okazać się niezwykle zawiłe dla podatników, specjalnie z myślą o nich stworzony został portal podatkowy https://www.podatki.gov.pl/, na którym rozliczyć można PIT online. Co istotne, rozliczenie jest bardzo proste, gdyż podatnik musi jedynie zweryfikować wprowadzone już dane. Do dyspozycji podatników pozostaje jednocześnie infolinia podatkowa, na której uzyskać można więcej informacji dotyczących rozliczeń, w tym ulgi odsetkowej.

bEDsgRFK
podatki
faq
ulga odsetkowa
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)