Ulga na dzieci

Rodzice składający deklarację PIT za rok 2018 w 2019 roku mogą skorzystać z ulgi na dzieci, czyli tzw. ulgi prorodzinnej. Odliczenie przysługuje zarówno rodzinom wielodzietnym, jak i tym mniej licznym.

Ulga jest przeznaczona dla opiekunów prawnych mieszkających z dzieckiem oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi nie mogą skorzystać osoby pozbawione władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni w sytuacji, gdy dziecko z nimi nie mieszka.

Ulga prorodzinna przysługuje na:

  • dzieci małoletnie;
  • dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną (bez względu na wiek i dochody);
  • dzieci do 25. roku życia, jeśli się uczą lub studiują, a także w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyższego niż 3089 zł (do tej kwoty nie wlicza się renty ani wynagrodzenia z tytułu umów zleceń do 200 zł);
Ile wynoszą kwoty obniżające podatek za 2018 rok?
  • 1112,04 zł/rok za pierwsze i drugie dziecko;
  • 2000,04 zł/rok za trzecie dziecko;
  • 2700 zł/rok za czwarte i każde kolejne dziecko;

Roczna kwota odliczenia odnosi się do obojga rodziców. Należność mogą podzielić na części równe lub w dowolnej proporcji. Nie dotyczy to jednak małżeństw w separacji, a także związków, w których jedna osoba została pozbawiona praw rodzicielskich lub przebywa w więzieniu.

Co ważne, rodzice dwójki i więcej dzieci mają prawo skorzystać z ulgi bez względu na wysokość uzyskanych dochodów. W przypadku rodziny z jednym dzieckiem, sytuacja wygląda nieco inaczej. Osoby wychowujące jedynaka otrzymają zwrot podatku pod warunkiem, że ich roczne dochody nie przekroczą 112000 zł (w przypadku samotnych rodziców - 56000 zł).


Ulga na dzieci - poradniki:

Ulga na dziecko urodzone w trakcie roku

Ulgę na dziecko rozlicza się proporcjonalnie w zależności od czasu sprawowania nad nim opieki.

Ulga prorodzinna. Czy rodzice pracującego dziecka mogą z niej skorzystać?

Ulga na dzieci przysługuje tylko wtedy, gdy zarobki potomka nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Ulga prorodzinna a ślub dziecka

Ulga przysługuje także na dzieci do 25. roku życia, o ile uczą się lub studiują.

PIT niższy niż ulga na dziecko. Jak rozliczać?

Ulgę prorodzinną odlicza się od zapłaconego w trakcie roku podatku. Co zrobić, gdy jest on niższy od przysługującej kwoty?

Ulga na dziecko a działalność gospodarcza

Samo prowadzenie firmy nie odbiera prawa do ulgi.

Jaką deklarację należy złożyć, aby skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Do podstawowego formularza podatnik musi dołączyć załącznik PIT-O.

Ulga na dziecko studiujące

Podatnicy mogą obniżyć podatek, jeśli wychowują dzieci do ukończenia 25. roku życia. O czym powinni pamiętać?

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę