Ulga na dzieci

Państwo stosuje wiele ulg podatkowych, które zmniejszają wysokość należności fiskalnych. Jedną z najbardziej popularnych jest ulga na dzieci (2019). Komu przysługuje ulga na dzieci? Do ilu lat można starać się o odliczenie? Prawo do ulgi prorodzinnej mają rodzice dzieci:

  • małoletnich,
  • pełnoletnich, które nie ukończyły 25 roku życia, ale uczą się lub studiują,
  • niepełnosprawnych, które w danym roku podatkowym otrzymywały rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny.

 

Ulga na dzieci za rok podatkowy 2019 przysługuje rodzicom pełnoletnich dzieci uczących się lub studiujących, jeśli ich roczne dochody nie przekroczą kwoty 3089 zł. Dochody są liczone jako przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Do limitu nie wlicza się renta rodzinna.

 

Rodzice osób niepełnosprawnych mają bardziej preferencyjne warunki, jeśli chodzi o ulgę na dzieci. Do którego roku życia przysługuje odliczenie? W takiej sytuacji nie zastosowano żadnych ograniczeń wiekowych ani dochodowych.

 

Rodzice wypełniający PIT za 2019 rok mogą uzyskać odliczenie ulgi na dzieci, które wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy wypełnianiu formularza PIT należy wskazać wysokość ulgi na dzieci za 2019 rok. Ile wynosi odliczenie? Kwoty obniżające podatek wynoszą odpowiednio:

  • 1112,04 zł na rok (92,67 zł na miesiąc) na pierwsze i drugie dziecko,
  • 2000,04 zł na rok (166,67 zł na miesiąc) na trzecie dziecko,
  • 2700 zł na rok (225 zł na miesiąc) na czwarte i każde kolejne dziecko.

 

Czy w przypadku ulgi na dzieci obowiązują ograniczenia dochodu rodziców? Ustawodawca ustalił limit tylko przy odliczeniach na jedno dziecko. Wynosi on 56 tys. zł na każdego z rodziców, a przy wspólnym opodatkowaniu – 112 tys. zł. Przy korzystaniu z ulgi na dwoje i więcej dzieci nie występują żadne ograniczenia dochodu.

 

Żeby otrzymać ulgę na dzieci, trzeba wypełnić PIT-36 lub PIT-37, a także dodatkowy formularz – PIT/O. Należy do niego wpisać dane identyfikacyjne dziecka, a także wyszczególnić miesiące, za które przysługuje ulga.

 

Ulga na dziecko urodzone w trakcie roku

Ulgę na dziecko rozlicza się proporcjonalnie w zależności od czasu sprawowania nad nim opieki.

Ulga prorodzinna. Czy rodzice pracującego dziecka mogą z niej skorzystać?

Ulga na dzieci przysługuje tylko wtedy, gdy zarobki potomka nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Ulga prorodzinna a ślub dziecka

Ulga przysługuje także na dzieci do 25. roku życia, o ile uczą się lub studiują.

PIT niższy niż ulga na dziecko. Jak rozliczać?

Ulgę prorodzinną odlicza się od zapłaconego w trakcie roku podatku. Co zrobić, gdy jest on niższy od przysługującej kwoty?

Ulga na dziecko a działalność gospodarcza

Samo prowadzenie firmy nie odbiera prawa do ulgi.

Jaką deklarację należy złożyć, aby skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Do podstawowego formularza podatnik musi dołączyć załącznik PIT-O.

Ulga na dziecko studiujące

Podatnicy mogą obniżyć podatek, jeśli wychowują dzieci do ukończenia 25. roku życia. O czym powinni pamiętać?

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę