Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Alumetal miał 24,99 mln zł zysku netto, 39,8 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

0
Podziel się

Alumetal odnotował 24,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 13,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Alumetal miał 24,99 mln zł zysku netto, 39,8 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.
bEgvYdrF

"W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT w Polsce i na Węgrzech, Grupa Alumetal podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT. [...] Znormalizowany zysk netto w II kwartale 2018 roku wyniósł 29,6 mln zł i był wyższy od znormalizowanego zysku netto w II kwartale 2017 roku o 117,0%. W całym pierwszym półroczu 2018 roku znormalizowany zysk netto wyniósł 52,2 mln zł, co oznacza wzrost o 64,7% w stosunku do I półrocza poprzedniego roku" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 32,24 mln zł wobec 13,37 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 39,8 mln zł i wzrósł o 97,3% r/r, zaś jednostkowy zysk EBITDA wyniósł 760 zł/tonę i zwiększył się o 59,8% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 450,38 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 357,96 mln zł rok wcześniej.

bEgvYdrH

W I poł. 2018 r. spółka miała 50,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 878,73 mln zł w porównaniu z 735,13 mln zł rok wcześniej.

W całym I półroczu 2018 roku zysk EBITDA wyniósł 70 mln zł i wzrósł o 53,3% r/r, natomiast jednostkowy zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 676 zł/tonę i był 31,1% wyższy niż w I półroczu 2017 roku.

"Osiągnięte bardzo dobre wyniki w zakresie zysku EBITDA były konsekwencją zwiększonej ilości sprzedaży oraz wyższych poziomów marż w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk EBITDA za ostatnie cztery kwartały wyniósł 121,3 mln zł, a jednostkowy zysk EBITDA 635 zł/t" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 44,84 mln zł wobec 40,11 mln zł zysku rok wcześniej.

bEgvYdrN

"W związku realizowanym programem inwestycyjnym wydatki inwestycyjne w I półroczu 2018 roku wyniosły 19,7 mln zł i były o 14,8% niższe niż w I półroczu 2017 roku, a ich struktura wyglądała następująco:

o 3,1 mln zł wydatki odtworzeniowe,

o 16,6 mln zł wydatki w sferze product mix/zwiększenie mocy produkcyjnych" - napisano także w raporcie.

W II kwartale 2018 roku, operacyjny cash flow był wyższy od zysku EBITDA o 10,9 mln zł, pomimo zwiększenia przychodów ze sprzedaży o 5,1% w stosunku do I kwartału 2018 roku. Powodem tej sytuacji był przede wszystkim spadek poziomu zapasów (wzrost należności został zrównoważony w II kwartale 2018 wzrostem zobowiązań), podano także.

bEgvYdrO

"Na przestrzeni całego I półrocza 2018 roku operacyjny cash flow był o 13,2 mln zł niższy od zysku EBITDA z powodu bardzo dynamicznego przyrostu wartości sprzedaży (zwiększającego poziom zaangażowania kapitał obrotowego), pomimo skrócenia cyklu rotacji kapitału pracującego o 11 dni w analizowanym okresie" - czytamy dalej.

Dług netto na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł 98,9 mln zł wobec 131,7 mln zł na koniec 2017 roku.

"Głównymi powodami tego spadku były wysoki poziom osiągniętych zysków połączony z umiarkowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz relatywnie niedużym (pomimo ekspansji sprzedażowej) wzrostem zapotrzebowania na majątek obrotowy netto w związku z okresowym skróceniem cyklu rotacji kapitału pracującego" - napisano też w raporcie.

W efekcie powyższych zjawisk oraz relatywnie wysokiego zysku EBITDA w ciągu ostatnich 12 miesięcy wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I półrocza 2018 roku spadł do poziomu 0,8 z poziomu 1,4 na koniec 2017 roku, podała spółka.

bEgvYdrP

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

bEgvYdsi
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)