Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sprzedaż detaliczna w Polsce weszła na ścieżkę wzrostową wg analityków

0
Podziel się
Sprzedaż detaliczna w Polsce weszła na ścieżkę wzrostową wg analityków
bEhMbEIB

Dane dotyczące sprzedaży detalicznej za październik pozytywnie zaskoczyły rynek. Zdaniem ekonomistów, kolejne dwa miesiące przyniosą dalszy wzrost, który pozytywnie przełoży się również na dynamikę PKB w ostatnim kwartale tego roku.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 0,8% r/r w październiku br., a w ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 5%. Prognozy dziesięciu ekonomistów ankietowanych przez ISBnews wahały się od 0,4% do 3,9% wzrostu, przy średniej na poziomie 1,93% wzrostu. W październiku br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 3,6% (wobec wzrostu o 2,9% przed miesiącem oraz o 3,7% w październiku ub. roku). W porównaniu z wrześniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 4,7% (wobec wzrostu przed rokiem o 4%).

Zdaniem ekonomistów, kolejne dwa miesiące powinny przynieść dalszą poprawę co pozytywnie wpłynie dynamikę PKB. Niektórzy ekonomiści zwracają uwagę, że wzrostowi sprzedaży powinny sprzyjać wysokie obroty w handlu detalicznym obejmującym małe sklepy zatrudniające poniżej 9 osób, w których w ostatnich 3 miesiącach zanotowano średni wzrost na poziomie 6,3%.

bEhMbEID

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Tak jak wstępny szacunek PKB w III kw. br. zaskoczył po pozytywnej stronie wzrostem o 3,4% r/r, tak samo dane z początku ostatniego kwartału br. nie sygnalizują pogarszania się koniunktury" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski

"Zbliżający się okres świąteczny przynieść powinien w ostatnich dwóch miesiącach roku przyspieszenie zarówno jeśli chodzi o produkcję przemysłową, jak i sprzedaż detaliczną, co z kolei pozwolić powinno na przyspieszenie PKB w czwartym kwartale o 3.5-3.6%r/r." - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Pierwsze dane z realnej sfery gospodarki w tym kwartale wspierają tezę o utrzymywaniu się wzrostu produktu krajowego brutto na poziomie wyraźnie powyżej 3 proc. rdr." - główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Kaczor

bEhMbEIJ

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Lepsze od oczekiwań okazały się dane dotyczące sprzedaży detalicznej, która wzrosła szybciej niż we wrześniu, zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym. Gorsze od prognoz okazały się natomiast dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej, która mocno pogłębiła spadek w październiku i niezbyt dobrze wróży to dynamice inwestycji w końcu roku. Złe dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej są o tyle zaskakujące, że w budownictwie ,,gołym okiem" widać rozruch, zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym, a i warunki pogodowe sprzyjają pracom budowlanym. Podsumowując - dane za pierwszy miesiąc ostatniego w tym roku kwartału wskazują, że tempo wzrostu gospodarczego na początku czwartego kwartału utrzymuje się na poziomie nie odbiegającym od zanotowanego w trzecim kwartale. Zbliżający się okres świąteczny przynieść powinien w ostatnich dwóch miesiącach roku przyspieszenie zarówno jeśli chodzi o produkcję przemysłową, jak i sprzedaż detaliczną, co z kolei pozwolić powinno na przyspieszenie PKB w czwartym kwartale o
3.5-3.6%r/r. Opublikowane dziś dane, podobnie jak inne publikowane w ostatnim czasie, nie będą miały wpływu na grudniową decyzję RPP dotyczącą poziomu stóp procentowych. Do końca swojej kadencji Rada nie zmieni wysokości stóp procentowych. Nowa Rada, która charakteryzować się będzie najprawdopodobniej znacznie bardziej ,,gołębim" nastawieniem niż obecna, szybko powrócić może od obniżek stóp procentowych" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Wyższej sprzedaży sprzyjała większa ilość weekendowych dni handlowych. W październiku br. było ich 9, podczas gdy w we wrześniu tylko 8. Zatem w październiku można mówić o korzystnym efekcie kalendarzowym. Z drugiej jednak strony tym razem efekty niskiej bazy z ubiegłego roku okazały się nieco gorsze niż miało to miejsce przed miesiącem. W październiku rejestracja nowych samochodów jak podaje Samar była wyższa niż we wrześniu br. o 0,9% i w październiku roku ubiegłego o 6,6%. Był to więc najlepszy od 15 lat pod tym względem październik. Potwierdziły to dane o sprzedaży która wzrosła w stosunku do września o prawie 9%. Gorzej natomiast wypadła sprzedaż w sklepach niewyspecjalizowanych oraz sprzedaż żywności, które zanotowały niższą dynamikę wzrostu niż przed rokiem. Wzrostowi sprzedaży powinny sprzyjać wysokie obroty w handlu detalicznym obejmującym małe sklepy zatrudniające poniżej 9 osób. W ostatnich 3 miesiącach notowały one średni wzrost o 6,3 %. Dane należy ocenić naszym zdaniem pozytywnie. Wskazują
one na silny popyt konsumpcyjny. Kolejne dwa miesiące powinny te tendencje jeszcze umocnić. Rozpoczyna się bowiem sezon zakupów przedświątecznych, a efekty bazy będą bardzo sprzyjające" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz

"W strukturze danych o sprzedaży detalicznej nie zaszły większe zmiany. W październiku najlepiej prezentowała się sprzedaż w żywności, która wzrosła o 6,5% r/r wobec 3,1% r/r we wrześniu. Na uwagę zasługuje również przyspieszenie dynamiki sprzedaży odzieży i obuwia, która mimo efektów wyższej ubiegłorocznej bazy wzrosła do 12,7% r/r z 10,0% r/r we wrześniu. Naszym zdaniem dane te mogą zapowiadać silniejsze przyspieszenie konsumpcji indywidualnej w IV kw. br. Deflacja cen detalicznych utrzymała się w październiku na odnotowanym przed miesiącem poziomie 2,8% r/r. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły za to w mniejszym od oczekiwań stopniu (-2,3% r/r wobec -2,9% r/r we wrześniu i prognozowanych -2,5% r/r). Dzisiejsze dane GUS wydają się neutralne dla złotego" - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch

bEhMbEIK

"Dynamika sprzedaży detalicznej (nominalnej) wyniosła w październiku 0,8 proc. rdr, mediana prognoz ekonomistów wynosiła 0,6 proc. rdr. Sprzedaż detaliczna, mimo iż wyższa od prognoz, trzeci już z kolei miesiąc odnotowuje dynamikę wzrostu w pobliżu zera. Nie interpretujemy jednak tego jako oznaki słabości popytu konsumpcyjnego, który nie jest tożsamy ze sprzedażą detaliczną. Rozwój konsumpcji w coraz większym stopniu przesuwa się w obszary, których ta ostatnia nie obejmuje, takie jak usługi (np. gastronomiczne), lub które dane o sprzedaży prawdopodobnie odzwierciedlają relatywnie słabo (np. zakupy internetowe). W efekcie niewielki wzrost sprzedaży detalicznej, nie tylko w ostatnim miesiącu, to poza niewątpliwą kwestią deflacji, także sprawa strukturalnych zmian w konsumpcji. Te ostatnie są raczej pozytywne dla gospodarki, choć rodzą trudność w ocenie jej bieżącej kondycji. Ponadto, także sama sprzedaż, po ,,odarciu" z negatywnych efektów inflacji, wygląda znacznie lepiej, niż pierwszy odbiór październikowych
danych mógłby sugerować. W ujęciu realnym nasze zakupy wzrosły 3,6 proc. rdr, co jest już wynikiem bardzo pozytywnym. Także struktura sugeruje, że popyt konsumpcyjny ma się dobrze. Widać w niej dobry wynik w grupach obejmujących towary, których zwykle nie kupuje się będąc w trudnej sytuacji, np. samochody. Pierwsze dane z realnej sfery gospodarki w tym kwartale wspierają tezę o utrzymywaniu się wzrostu produktu krajowego brutto na poziomie wyraźnie powyżej 3 proc. rdr." - główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Kaczor

"W ujęciu nominalnym sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku o 0,8% r/r i była lepsza od oczekiwań oraz od naszej prognozy. W ujęciu realnym odnotowano natomiast solidny wzrost sprzedaży o 3,6% r/r. Sprzedaż realna spadała jedynie w kategorii pozostałe. Najsilniejszy wzrost odnotowano w przypadku prasy i książek (o 18,8% r/r), odzieży i obuwia (17,7% r/r) oraz samochodów (15,6% r/r). Kategorie te są powiązane z czynnikami dochodowymi, a wzrosty te są potwierdzeniem dobrej kondycji konsumpcji, która wspierana najlepszą od 2008r. sytuacją na rynku pracy, jest głównym filarem wzrostu gospodarczego. Dane nie zmieniają naszych oczekiwań dotyczących stóp procentowych, których wysokość w przyszłym roku będzie zależała od składu nowej RPP. Nie miały tez wpływu na rynek finansowy" - analitycy Banku Millennium.

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w październiku o 3,6% r/r wobec 2,9% r/r we wrześniu i średnio o 2,8% r/r w III kw. br. W październiku odnotowano przyspieszenie dynamiki sprzedaży żywności w cenach stałych do 4,1% r/r wobec 3,0% r/r we wrześniu, a także odzieży i obuwia do 17,7% r/r z 14,8% r/r we wrześniu. Choć różnice pomiędzy rocznymi dynamikami sprzedaży detalicznej we wrześniu i w październiku nie są bardzo znaczące, to jednak wspierają oczekiwania kontynuacji silnego wzrostu konsumpcji prywatnej w ostatnich trzech miesiącach br. W taki scenariusz wpisuje się także silny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, który wystąpił w październiku. Dzisiejsze dane generalnie wpisują się w scenariusz kontynuacji dotychczasowej dynamiki aktywności polskiej gospodarki. Tak jak wstępny szacunek PKB w III kw. br. zaskoczył po pozytywnej stronie wzrostem o 3,4% r/r, tak samo dane z początku ostatniego kwartału br. nie sygnalizują pogorszania koniunktury" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor
Wojciechowski.

"Pozytywną niespodziankę sprawiły też dane o sprzedaży detalicznej, która wzrosła o 0,8% r/r w ujęciu nominalnym i o 3,6% r/r w ujęciu realnym, natomiast produkcja budowlano-montażowa kolejny miesiąc z rzędu rozczarowała spadając o 5,2% r/r, dużo mocniej od naszych i rynkowych oczekiwań. Podsumowując, październikowe dane z sektora przemysłowego oraz o sprzedaży detalicznej są dość dobrymi prognostykami dla perspektyw aktywności gospodarczej na czwarty kwartał. Wzrost produkcji utrzymuje się na solidnym poziomie, podczas gdy silny rynek pracy i wzrost realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych powinien sprzyjać stabilizacji konsumpcji prywatnej na poziomie ok. 3% r/r." - analitycy Banku Zachodniego WBK

bEhMbEIL

"Nieco lepiej od oczekiwań z kolei wypadły dane o sprzedaży detalicznej, która wzrosła o 0,8% r/r wobec 0,1% we wrześniu. Przyspieszenie sprzedaży w ujęciu realnym miało taką samą skalę. W cenach stałych wzrosła ona zatem o 3,6%r/r, co było najlepszym wynikiem od czerwca po rozczarowujących miesiącach letnich. Najlepsze wyniki w dalszym ciągu osiągane są przez sprzedaż samochodów, odzieży oraz książek. [...] Podsumowując, dzisiejsze dane wydają się dość pesymistyczne, zwłaszcza bardziej biorąc pod uwagę pogłębiający się spadek produkcji budowlanej (-3,2%r/r). Jednakże wynik sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym, jak i produkcji przemysłowej oczyszczonej sezonowo wskazują na lekką poprawę aktywności ekonomicznej na początku IV kw. Oczekujemy, że produkcja przemysłowa wyraźnie przyspieszy w listopadzie" - analitycy Raiffeisen Polbanku

bEhMbEJe
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)