Notowania

wojna
12.08.2009 14:06

Sześćdziesiąt lat temu w Genewie uchwalono Konwencje o ochronie ofiar wojny

Stanowią one podstawę międzynarodowego prawa humanitarnego. Obowiązują wszystkie kraje świata i regulują prawa jeńców, rannych i chorych w konfliktach zbrojnych. 

Podziel się
Dodaj komentarz

Jak podkreśla Lidia Szafaryn z Polskiego Czerwonego Krzyża - szczególnie ważna jest czwarta konwencja dotycząca ochrony osób cywilnych. Zobowiązuje m.in. do zapewnienia cywilom podstawowych warunków egzystencji, poszanowania godności i przekonań.

Naruszeniami konwencji zajmują się sądy poszczególnych krajów. Najpoważniejsze łamanie konwencji przechodzi w kompetencje trybunałów międzynarodowych. Ostatnie przykłady to Trybunały do spraw Ruandy i Jugosławii - zaznacza Lidia Szafaryn

Genewska konwencja o ochronie ofiar wojny została uzupełniona przez protokoły dodatkowe w 1977 roku, w których zabroniono m.in atakowania ludności cywilnej, niszczenia dóbr niezbędnych do przetrwania ludności, oraz stosowania środków powodujących zbędne cierpienia oraz poważne szkody w środowisku naturalnym.

Tagi: wojna, wiadomości, IAR
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz