Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Koniunktura - poprawa przemyśle, pogorszenie w budownictwie i handlu

0
Podziel się:

Poprawił się wskaźnik koniunktury w przemyśle - z plus 4 w listopadzie, na plus 7 w grudniu. Gorzej wygląda natomiast sytuacja w budownictwie oraz handlu, gdzie ogólne wskaźniki koniunktury wynoszą w obu przypadkach minus 25

Poprawa koniunktury w przemyśle

Wskaźnik klimatu koniunktury w przemyśle wyniósł w grudniu plus 7, wobec plus 4 w listopadzie - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 24 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 17 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Sygnalizowany przez przedsiębiorstwa spadek nowych zamówień jest wynikiem negatywnych ocen portfela zagranicznego – i w jeszcze większym stopniu – portfela krajowego. Producenci decydują się na zmniejszenie bieżącej produkcji. Prognozy portfela zamówień i produkcji na najbliższe miesiące są jednak korzystne" - napisał w komentarzu GUS.

Według GUS zapasy wyrobów gotowych kształtują się na poziomie niewystarczającym do potrzeb.

Z ankiet wynika, że mimo zmniejszania się w grudniu opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów, przedsiębiorstwa nadal odczuwają trudności w bieżącym regulowaniu swych zobowiązań finansowych, nieco nawet większe niż w listopadzie.

"Oczekuje się, że w najbliższych miesiącach sytuacja finansowa przedsiębiorstw może się pogorszyć w niewielkim tylko stopniu. Nadal należy spodziewać się redukcji zatrudnienia, na skalę zbliżoną do prognozowanej w listopadzie" - napisał GUS.

Z badań wynika, że ceny produkowanych wyrobów w najbliższych trzech miesiącach mogą natomiast wzrosnąć, w stopniu większym niż przewidywano przed miesiącem.

Pogorszenie koniunktury w budownictwie

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w grudniu na poziomie ujemnym i wyniósł minus 25 - podał w piątek Główny Urząd statystyczny.

Wśród badanych przedsiębiorstw 13 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury, a 38 proc. - jej pogorszenie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Według GUS portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe jest oceniany negatywnie, dużo gorzej niż przed miesiącem.

"Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest pesymistyczna, gorsza od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Prognozy przedsiębiorstw publicznych są dużo bardziej pesymistyczne od przewidywań firm prywatnych" - napisał GUS.

"W konsekwencji zmniejszającego się portfela zamówień, negatywne są też - i gorsze niż przed miesiącem - oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Przedsiębiorstwa publiczne oceniają bieżącą produkcję gorzej niż firmy prywatne. Prognozy produkcji na najbliższe trzy miesiące są również negatywne, gorsze od odpowiednich ocen sprzed miesiąca, zwłaszcza w sektorze publicznym" - pisze GUS w komentarzu.

Z badań wynika, że odnotowuje się pogarszanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych w stosunku do listopada, szczególnie w sektorze publicznym.

"Mimo to, oceny sytuacji tych przedsiębiorstw są mniej pesymistyczne niż przedsiębiorców prywatnych. W ciągu najbliższych trzech miesięcy należy spodziewać się pogorszenia sytuacji finansowej jednostek budowlanych, w większym stopniu przedsiębiorstw publicznych" - pisze GUS.

Z badań wynika, że w najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują utrzymanie tempa spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych zbliżonego do tego, jaki prognozowano przed miesiącem.

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja zatrudnienia w budownictwie, przy czym skala przewidywanych na najbliższe miesiące redukcji pracowników może być bardziej znacząca, aniżeli prognozowano w ubiegłym miesiącu, zarówno w przedsiębiorstwach publicznych jak i prywatnych.

... i handlu

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym w grudniu ukształtował się na poziomie minus 25 - podał Główny Urząd Statystyczny w piątek.

Wśród badanych przedsiębiorstw 14 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury, natomiast 39 proc. - jej pogorszenie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorstwa handlowe sygnalizują ograniczenia bieżącej sprzedaży na poziomie zbliżonym do notowanego w ubiegłym miesiącu. Zwiększają się trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań finansowych" - napisał GUS w komentarzu.

Według GUS w najbliższych miesiącach sprzedaż może być ograniczana w znacznie większym stopniu niż przewidywano w listopadzie.

"W konsekwencji mogą zwiększyć się trudności finansowe przedsiębiorstw" - napisał GUS.

Z badań wynika, że w stosunku do listopada nieznacznie zwiększa się niedobór bieżących zapasów.

"Mimo to przyszłe zamówienia na towary będą ograniczane w stopniu większym, niż prognozowano w listopadzie" - napisał GUS.

Według GUS sygnalizowany jest wzrost bieżących cen towarów, a w najbliższych miesiącach ceny mogą rosnąć szybciej niż prognozowano przed miesiącem.

Skala zwolnień pracowników może być większa niż przewidywano w ubiegłym miesiącu.

budownictwo
przemysł
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)