Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Agnieszka Zawadzka
|

Korekta zakupu maszyny używanej dłużej niż rok

0
Podziel się:

Firma, która wpisała zakup maszyny jednorazowo w koszty, używa jej dłużej niż rok. Jak ma naliczać amortyzację?

Korekta zakupu maszyny używanej dłużej niż rok
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Urządzenia, które używane będą krócej niż rok nie są, zgodnie z definicją _ środkami trwałymi _. Nie trzeba więc wpisywać ich - bez względu na ich wartość - do ewidencji środków trwałych ani naliczać amortyzacji.

Jest to dla firmy korzystne, gdyż umożliwia wpisanie takiego zakupu jednorazowo w koszty, pomniejsza więc tym samym podstawę opodatkowania i podatek dochodowy.

Co jednak robić, gdy okazuje się, że wbrew przewidywaniom, maszyna używana będzie dłużej?

Jeśli warta była więcej niż 3,5 tys. złotych, nie może być zaliczona w koszty jednorazowo. Powinna zostać wpisana do ewidencji środków trwałych, a koszt jej zakupu rozliczany będzie według odpowiedniej tabeli amortyzacyjnej.

Ponieważ jednak zakup był już wpisany w koszty jednorazowo, należy dokonać korekty kosztów, dochodu i podatku w miesiącu, w którym nastąpił pierwotny wpis.

Podatnik jest obowiązany, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:

  1. zaliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia,
  2. zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, zwanym dalej _ Wykazem stawek amortyzacyjnych _, a dla wartości niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu zasad określonych w art. 16m,
  3. stosować stawki amortyzacji, o których mowa w pkt 2, w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
  4. wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1; odsetki od różnicy, o której mowa w pkt 2, są naliczane według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Co istotne, jak wynika z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zapłacone odsetki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

wiadomości
porady
baza wiedzy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)