Notowania

Przejdź na
energetyka
17.05.2019 08:23

Grupa Energa miała wstępnie 554 mln zł EBITDA w I kw. 2019

Grupa Energa miała wstępnie 554 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r., podała spółka

Podziel się
Dodaj komentarz

"Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2019 roku:

EBITDA Grupy 554 mln zł, w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 548 mln zł,

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 118 mln zł,

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: -95 mln zł.

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 811 GWh,

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 025 GWh,

Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 4 968 GWh" - czytamy w komunikacie.

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja była wyższa niż w roku poprzednim i wyniosła 548 mln zł. Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego miała wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) m.in. w efekcie korzystnej wyceny szacunku strat sieciowych. Zostało to częściowo zniwelowane wyższymi kosztami OPEX, podano także.

"Wyższy poziom EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie był w głównej mierze spowodowany wzrostem przychodów ze sprzedaży energii oraz wzrostem przychodów ze sprzedaży zielonych praw majątkowych. Efekt ten został częściowo pomniejszony przez wyższy koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji, wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji oraz niższe przychody ze sprzedaży i dystrybucji ciepła" - czytamy dalej.

Na ujemny wynik EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż w I kwartale 2019 roku najistotniejszy wpływ miała ustawa z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wraz z późniejszą nowelizacją. Na dzień przekazania szacunkowych wyników Grupy Energa nie zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do ustawy po nowelizacji, w związku z czym brak jest szczegółowych informacji, w jaki sposób należałoby dokonać korekty cen sprzedaży dla znaczącej grupy klientów, wskazano.

"Wobec powyższego Linia Biznesowa Sprzedaż kontynuowała fakturowanie zdecydowanej większości klientów po obniżonych cenach wynikających z ustawy, jednocześnie nie otrzymując rekompensat. Szacowana utrata przychodu Linii Biznesowej z tego tytułu wyniosła 209 mln zł w I kwartale 2019 roku" - czytamy także.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Tagi: energetyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz