Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Pekao TFI: Aktywa subfunduszu obligacji samorządowych przekroczyły 500 mln zł

0
Podziel się

Warszawa, 30.11.2020 (ISBnews) - Aktywa subfunduszu Pekao Obligacji Samorządowych przekroczyły 500 mln zł w ciągu roku od jego uruchomienia (27 listopada 2019 r.), podało Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 

Pekao TFI: Aktywa subfunduszu obligacji samorządowych przekroczyły 500 mln zł
bDArIUut

"Poszukując innowacji produktowych, które pozwolą klientom na jeszcze większą dywersyfikację portfela, jako pierwsi na rynku utworzyliśmy subfundusz dedykowany samorządowym papierom dłużnym, które stanowią znaczny udział w jego aktywach. Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych uruchomiliśmy 27 listopada 2019 roku. Od początku spotkał się on z dużym zainteresowaniem ze strony naszych klientów co skutkowało szybkim przyrostem aktywów. Subfundusz osiągnął 100 mln już w połowie czerwca. Natomiast obecnie (na dzień 26 listopada 2020) aktywa subfunduszu przekroczyły 500 mln zł' - powiedział prezes Pekao TFI Jacek Janiuk, cytowany w komunikacie.

Jest to pierwszy na polskim rynku subfundusz, którego polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków na tak dużą skalę w papiery dłużne samorządów, zaznaczono. Aktywa uczestników subfunduszu Pekao Obligacji Samorządowych inwestowane są w obligacje samorządowe, które uzupełniane są obligacjami skarbowymi i listami zastawnymi.

"Swoją konstrukcją subfundusz przypomina dobrze znane fundusze dłużne krótkoterminowe (dawniej zwane pieniężnymi). W odróżnieniu od innych tego rodzaju produktów, został on jednak pozbawiony ryzyka kredytowego związanego z dużym zaangażowaniem w obligacje przedsiębiorstw. Dzięki strategii inwestycyjnej skoncentrowanej na papierach dłużnych samorządów, oszczędzający mogą cieszyć się oprocentowaniem przekraczającym depozyty bankowe przy relatywnie niskim ryzyku" - czytamy w komunikacie.

bDArIUuv

Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce nie posiadają zdolności upadłościowej. Chociaż nie wyklucza to opóźnień w spłatach i trudności finansowych, to jednak czyni sytuację braku odzyskania zainwestowanego kapitału bardzo mało prawdopodobną. W przypadku obligacji komunalnych ryzyko kredytowe jest więc bardzo małe, zbliżone do ryzyka obligacji skarbowych, zaznaczono.

"W Polsce jest ponad 2 tysiące jednostek samorządu terytorialnego a obligacje komunalne obok kredytów bankowych są podstawowym instrumentem finansowania samorządów. To tworzy duży i ciekawy rynek, choć równocześnie wymaga odpowiedniego przygotowania" - podkreślił zarządzający portfelem z zespołu zarządzania instrumentami dłużnymi w Pekao TFI Łukasz Tokarski.

W tym roku Pekao Obligacji Samorządowych wypracował dodatnią stopę zwrotu, wynik strategii od początku roku (na dzień 26.11.2020) wyniósł 2,27%.

"W 2020 roku subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych w pełni wykorzystał okazje inwestycyjne, które pojawiły się w następstwie wybuchu epidemii COVID-19 i związanych z nią perturbacji na rynkach finansowych. Dotyczy to zarówno atrakcyjnych inwestycji w obligacje komunalne, jak i uzupełniających portfel obligacji skarbowych. Następstwem epidemii, są zwiększone potrzeby pożyczkowe samorządów - co tworzy dużo okazji do inwestowania i sprawia, że najbliższy czas powinien dalej sprzyjać atrakcyjnym inwestycjom na tym rynku" - dodał Tokarski.

bDArIUuB

Pekao TFI to najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 18 mld zł (stan na 30.09.2020), zgromadzonymi w ok. 50 funduszach inwestycyjnych. Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI jest spółka Pekao Investment Management, należąca do Banku Pekao.

bDArIUuW
Źródło:
KOMENTARZE
(0)