Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wzrost osłabnie bo Polacy ograniczą wydatki

0
Podziel się:

NBP przewiduje, że w kolejnych latach wzrost PKB utrzyma się na poziomie 3,4 procent.

Wzrost osłabnie bo Polacy ograniczą wydatki
(Paha_l/Dreamstime)

**Wzrost PKB po 2011 roku osłabnie, gdyż słabnąć będzie popyt krajowy, spadną inwestycje publiczne - wynika z najnowszych prognoz NBP.

_ Stosunkowo szybka odbudowa popytu krajowego, będąca głównym źródłem wzrostu w ostatnich kwartałach, kontynuowana będzie jedynie w 2011 r. W latach 2012-2013, wraz ze spadkiem dynamiki inwestycji publicznych (wynikającym m.in. z niższych transferów UE) oraz zmniejszeniem wkładu zmian zapasów do wzrostu (zakończenie procesu ich odbudowy), dynamika popytu krajowego obniży się, co przy bliskim zera wkładzie eksportu netto do wzrostu przełoży się na spowolnienie dynamiki PKB w tym okresie do średnio 3,4 proc. rok do roku _- napisano.

W raporcie podano, że utrzyma się stabilne, nieco niższe niż w II poł. 2010 roku, tempo wzrostu spożycia indywidualnego - na średnim poziomie zbliżonym do 3 proc. rok do roku.

_ Barierą dla szybszego wzrostu konsumpcji jest umiarkowany wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych ze względu na ograniczoną poprawę sytuacji na rynku pracy, niski wzrost dochodów z działalności na własny rachunek (efekt wyższej efektywnej stawki VAT od 2011 r. oraz obniżenia aktywności gospodarczej w długim horyzoncie projekcji) oraz stosunkowo wysoki wzrost cen żywności i energii, zmniejszający siłę nabywczą gospodarstw domowych. Dodatkowo, w krótkim horyzoncie projekcji, wraz z wygaśnięciem obserwowanego w ostatnich miesiącach efektu zwiększonych zakupów gospodarstw domowych, związanych ze zmianami podatkowymi od stycznia 2011 r., obniży się popyt na dobra trwałego użytku _ - napisano.

Inwestycje będą rosły

Z raportu wynika, że po obniżeniu w 2009 i 2010 r., stopa inwestycji wzrośnie w latach 2011-2013, przy średniej dynamice nakładów brutto na środki trwałe około 6 proc. rok do roku.

_ Na wzrost inwestycji ogółem nadal składać się będzie przede wszystkim wysoka, choć niższa niż w ostatnich latach, dynamika nakładów w sektorze publicznym, wspieranych przez napływ funduszy strukturalnych UE. Począwszy od 2012 r., zmniejszy się napływ funduszy UE oraz wydatki majątkowe sektora finansów publicznych związane z ich współfinansowaniem, powodując wyhamowanie wzrostu inwestycji publicznych w 2012 r., a następnie ich obniżenie o blisko 10 proc. w 2013 r. _ - dodano.

_ _

[ ( http://static1.money.pl/i/h/23/t90135.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/tusk;swoje;a;rostowski;swoje,141,0,789645.html) Tusk swoje, a Rostowski swoje
W krótkim okresie poprawia się sytuacja na rynku pracy - rośnie zatrudnienie i dynamika realnych wynagrodzeń. _ Wraz z oczekiwanym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego, tendencje te ulegają wyhamowaniu _ - napisano.

Inflacja poza początkiem 2012 roku, utrzymywać się będzie, na średnim poziomie zbliżonym do 3 proc. rok do roku - wynika z marcowej projekcji inflacji i PKB.

_ Za wzrost inflacji odpowiada zmiana stawek VAT od 1 stycznia 2011 r. oraz czynniki podażowe, wpływające na wysoki wzrost cen żywności i energii. W dłuższym okresie, stopę inflacji powyżej celu podtrzymywać będą rosnące koszty pracy, natomiast obniżająca się dynamika cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych będą czynnikami ograniczającymi wzrost cen konsumenta _ - napisano w raporcie.

W krótkiej perspektywie silne wzrosty cen surowców rolnych na rynkach światowych, przy utrzymującym się stabilnym kursie złotego względem dolara i niskiej podaży zbóż na rynku krajowym, przełożą się na utrzymanie wysokiego tempa wzrostu cen żywności.

_ _

Inflacja cen energii utrzyma się na wysokim poziomie (6,2 proc. w 2011 r.) ze względu na rosnące ceny surowców energetycznych na rynkach światowych, wzrost od początku 2011 r. stawki podatku VAT oraz zatwierdzenie przez URE wyższych taryf na energię elektryczną od początku 2011 r. i gaz ziemny od kwietnia 2011 r.

_ W dłuższej perspektywie ceny surowców energetycznych na rynkach światowych ustabilizują się na stosunkowo wysokim poziomie. W konsekwencji dynamika cen energii obniży się, jakkolwiek pozostanie wyższa niż inflacja ogółem _ - napisano.

Złoty będzie stabilny

W dokumencie NBP zaznaczono, że czynniki wzmacniające oraz osłabiające kurs walutowy będą się równoważyć i w efekcie będzie się on kształtował na stosunkowo stabilnym poziomie.

_ W kierunku aprecjacji kursu oddziaływać będzie systematycznie umacniający się kurs równowagi. Proces ten będzie skutkiem dodatniego salda transferów bieżących i kapitałowych z UE oraz szybszego niż w strefie euro wzrostu produktu potencjalnego w Polsce _ - napisano.

_ Czynnikami osłabiającymi kurs złotego będą natomiast: zmniejszający się dysparytet stóp procentowych (wynikający z przyjętego w projekcji założenia o stałej stopie referencyjnej NBP) oraz wysoki poziom premii za ryzyko fiskalne (w związku z założeniem o utrzymaniu obecnego kształtu polityki fiskalnej i nie uwzględnieniu w projekcji ewentualnych dodatkowych działań konsolidacyjnych w latach 2012-2013) _ - dodano.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/11/t97547.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/czy;seks;i;narkotyki;da;sie;wliczyc;do;polskiego;pkb,125,0,689277.html) Czy seks i narkotyki da się wliczyć do polskiego PKB? GUS szykuje się do policzenia, ile wart jest czarny rynek w kraju. To inicjatywa Eurostatu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/15/t134415.jpg ) ] (http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/raty;kredytow;walutowych;spadna;nawet;o;siedem;procent,152,0,788632.html) Raty kredytów walutowych spadną nawet o siedem procent Złotemu będzie sprzyjać kierowana przez Marka Belką Rada Polityki Pieniężnej, która podniesie stopy procentowe.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)