Notowania

wiadomości
02.03.2012 12:11

CBOS-sondaż-ACTA

Większość Polaków jest przeciwna ratyfikacji porozumienia ACTA. Wskazują na to wyniki najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przeciwko ratyfikacji porozumienia, dotyczącego zwalczania obrotu towarami podrabianymi i naruszeń własności intelektualnej, było 58 procent ankietowanych. 10 procent było za ratyfikacją, 15 procent nie miało wyrobionego zdania, a 17 procent respondentów w ogóle nie słyszało o ACTA. Przeciwko ratyfikacji byli przede wszystkim ludzie młodzi, często korzystający z Internetu.
73 procent uczestników sondażu uznało, że przed podpisaniem porozumienia opinia publiczna była zbyt słabo informowana o wprowadzanych przez nią regulacjach. 4 procent uważa, że informacja była wystarczająca. 72 procent respondentów uważa, że ACTA nie było w wystarczającym stopniu skonsultowane z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Przeciwnego zdania było tylko 2 procent ankietowanych.
Zdaniem połowy respondentów, porozumienie ACTA może zagrozić prywatności użytkowników Internetu i swobodnemu dostępowi do zawartych w nim treści. 67 procent uczestników sondażu uważa, że ACTA będzie niekorzystne dla użytkowników Internetu, a 63 procent - dla osób bezprawnie sprzedających skopiowane pliki.
Sondaż przeprowadzono w dniach 3-9 lutego, czyli przed decyzją o zawieszeniu ratyfikacji ACTA przez Polskę i przed skierowaniem porozumienia do europejskiego Trybunału sprawiedliwości. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 999 osób, uzupełnionej o próbę kwotową składającą się z 51 osób w wieku od 15 do 17 lat.

IAR

Tagi: wiadomości, IAR
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz