Notowania

wiadomości
27.10.2011 18:26

KE-euro-Polska

Komisja Europejska przejmuje zarządzanie nad strefą euro. Szef Komisji Jose Barroso zapowiedział, że kompetencje unijnego komisarza do spraw gospodarczych i walutowych będą rozszerzone o kwestie związane właśnie ze wspólną walutą. Polska popiera wszystkie propozycje, które podkreślą główną rolę Komisji Europejskiej w zarządzaniu gospodarczym - tak komentuje w rozmowie z Polskim Radiem minister do spraw europejskich Mikołaj Dowgielewicz.

Podziel się
Dodaj komentarz

Polska podkreśla, że większe uprawnienia Komisji Europejskiej to gwarancja działania wspólnotowego, w przeciwieństwie do międzyrządowego. Zatem jako strażnik traktatów Komisja będzie gwarantowała, że pilnowane będą interesy wszystkich krajów, a nie tylko tych ze strefy euro. "Te interesy będą równoważone" - dodał minister do spraw europejskich. Z kolei europoseł Jacek Saryusz-Wolski, pytany o komentarz, odpowiada: "Tak, ale ze znakiem zapytania". Dodaje, że z mieszanymi odczuciami przyjmuje te zapowiedzi. Według niego, pozytywną wiadomością jest to, że wzmocnienie gospodarcze będzie w rękach Komisji, bo to nie pozwoli na różnicowanie krajów. Ale z drugiej strony, fakt, że komisarz do spraw gospodarczych i walutowych będzie miał więcej uprawnień w sprawach ściślejszego zarządzania strefą euro, rodzi problem. Powoduje bowiem, że to stanowisko nigdy nie przypadnie krajom spoza Eurolandu, w tym Polsce, a to już oznacza różne traktowanie krajów. "Taka sytuacja będzie się utrzymywać do momentu przyjęcia przez
Polskę wspólnej waluty" - dodał europoseł. W Unii Europejskiej od miesięcy ścierają się różne poglądy na temat ściślejszego zarządzania w strefie euro. Polska, wcześniej obawiająca się Europy dwóch prędkości, teraz mówi, że nie ma nic przeciwko pogłębianiu współpracy gospodarczej, dopóki nie będzie to oznaczać tworzenia nowych instytucji. A to proponuje na przykład Francja. Chciałaby ona utworzyć sekretariat Eurolandu, który byłby rządem gospodarczym strefy euro, co pozwoli ją jeszcze bardziej zintegrować. To stwarza niebezpieczeństwo, że Eurogrupa jeszcze bardziej "odjedzie" państwom bez wspólnej waluty.

Tagi: wiadomości, IAR
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz