Notowania

wiadomości
13.07.2012 17:17

PiS-SP-karty płatnicze

PiS i Solidarna Polska proponują ustawowe ograniczenie opłat i prowizji za transakcje kartami płatniczymi. Oba ugrupowania złożyły swoje projekty nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Projekt PiS zmienia też ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych. Obie partie podkreślają, że ich rozwiązania mają charakter kompleksowy i nie dotyczą tylko opłaty interchange.

Podziel się
Dodaj komentarz

Solidarna Polska proponuje by wysokość wszelkich opłat pobieranych od akceptanta nie mogła przekroczyć 0,5 procent wartości transakcji. Poseł Andrzej Romanek powiedział, że maksymalna wysokość opłaty za użytkowanie terminali płatniczych, w tym za ich dzierżawę ma być ustalana w drodze rozporządzenia. Wysokość tych opłat ustalać ma minister finansów, w porozumieniu z wydawcami kart płatniczych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego.W ten sposób opłata zdaniem posła Romanka zostałaby ustalona na racjonalnym poziomie.
Poseł PiS Wiesław Janczyk zauważył, że opłata interchange w Polsce wynosi 1,6 procent i znacznie przekracza średnią europejską, która wynosi 0,72 procent. Opłata interchange według projeku PiS nie może być wyższa niż 0,85 procent. W odniesieniu do kart debetowych PiS proponuje prowizję maksymalną 0,82 procent a dla kart obciążeniowych i kredytowych nie więcej niż 0,99 procent.
Projekt PiS powoduje zmniejszenie prowizji o połowę ale zdaniem posła Janczyka organizacje kartowe szybko wyrównałoby stratę bo więcej osób korzystałoby z kart płatniczych.
W zeszłym tygodniu PSL złożył projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, zgodnie z którym opłata interchange nie mogłaby być wyższa niż 0,7 procent wartości pojedynczej transakcji. Swój projekt przygotowuje też rząd.

IAR

Tagi: wiadomości, IAR
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz