Notowania

wiadomości
09.10.2012 18:59

Reforma KRUS-propozycje

KRUS powinien zostać zreformowany, a nie zlikwidowany. Tak uważają uczestnicy debaty zorganizowanej w Warszawie, podczas której przedstawiono propozycje zmian w ubezpieczeniu rolników.

Podziel się
Dodaj komentarz

Wśród propozycji zmian jest wzrost składek dla niektórych ubezpieczonych, uszczelnienie systemu oraz nowa definicja rolnika jako osoby, dla której uprawa ziemi stanowi 50 procent przychodu - wylicza Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Marek Zagórski. Rolnicy byliby także podzieleni na trzy grupy w zależności od uzyskiwanego przychodu.
Dzisiaj największym problemem są osoby ubezpieczone w KRUSie, a utrzymujące się z działalności pozarolniczej. Reforma powinna przede wszystkim uszczelnić system, co będzie korzystne dla budżetu państwa - podkreśla Marek Zagórski.
Ekspert wyjaśnia, że gdyby wyeliminować osoby ubezpieczone w KRUSie, a nie będące rolnikami oraz uwzględnić wyższe składki w zależności od dochodu lub przychodu, to system mógłby zaoszczędzić od 2 do 3 miliardów rocznie. Jednocześnie zmiana ta nie wpłynęłaby na wysokość dotacji jaka otrzymuje KRUS. Wysokość oszczędności zależy jednak od tego ile osób ubezpieczonych w Kasie rzeczywiście powinno należeć do powszechnego systemu czyli do ZUSu - podkreśla Marek Zagórski.
Wiceprezes KRUS Daniel Zahorenko przyznaje, że problemem są osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej, a są ubezpieczone w Kasie. Chcą one w ten sposób płacić niższe składki w przeciwieństwie do ubezpieczonych w ZUSie. Według prawa, obecnie, aby być ubezpieczonym w KRUSie, trzeba posiadać co najmniej jeden hektar przeliczeniowy ziemi. Nie jest istotne czy dana osoba prowadzi działalność rolniczą - wyjaśnia Daniel Zahorenko.
Jak wyjaśnia, zgodnie z ustawą istnieje domniemanie, że posiadacz jednego hektara, jeśli nie pobiera renty lub emerytury bądź nie podlega innemu systemowi ubezpieczeń z mocy prawa podlega ubezpieczeniu społecznemu dla rolników. Prezes KRUS pozytywnie ocenia zmiany, które ubezpieczenie w Kasie będą uzależniały od prowadzenia gospodarstwa, a wysokość składki od przychodu bądź dochodu. Jego zdaniem wprowadzenie takich rozwiązań może zdecydowanie uszczelnić obecny system.
Nie jest jednak znana skala tego zjawiska, gdyż KRUS nie ma systemu kontroli pozwalający na weryfikację czy ubezpieczeni rzeczywiście prowadzą działalność rolniczą.
Profesor Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dodaje, że oprócz uszczelnienia systemu, ważne jest także ograniczenie liczby osób zatrudnionych w rolnictwie oraz przesunięcie młodego pokolenia do innych sektorów gospodarki.
Takie rozwiązanie, według ekonomisty, korzystnie wpłynie na rozwój gospodarczy Polski. Spowodowałoby to także szybszy przyrost demograficzny. Propozycja ta jest korzystna dla samych zainteresowanych oraz dla budżetu państwa, gdyż będzie więcej osób pracujących w sektorach pozarolniczych - tłumaczy profesor Marek Góra.
Dzisiejszą debatę zorganizowało Forum Inicjatyw Rozwojowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

IAR

Tagi: wiadomości, IAR
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz