Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Bezpiecznie do euro - w programie Europa Plus Twój Ruch na wybory do PE

0
Podziel się

Bezpieczne wprowadzenie euro, obrona polskich pracowników za granicą,
zerwanie z obroną węgla za każdą cenę, więcej środków na rozwój obszarów wiejskich i ograniczenie
dopłat bezpośrednich - to niektóre punkty programu koalicji Europa Plus Twój Ruch w wyborach do PE.

bEhXPNAl

Bezpieczne wprowadzenie euro, obrona polskich pracowników za granicą, zerwanie z obroną węgla za każdą cenę, więcej środków na rozwój obszarów wiejskich i ograniczenie dopłat bezpośrednich - to niektóre punkty programu koalicji Europa Plus Twój Ruch w wyborach do PE.

Program koalicji umieszczono na stronie komitetu wyborczego EP TR. Widnieje na niej także m.in. zdjęcie szefa TR Janusza Palikota i b. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, z napisem: "Więcej Europy. Tylko Stany Zjednoczone Europy mogą wygrać z Chinami, Rosją czy USA!". Na stronie można też zapoznać się z sylwetkami kandydatów.

W programie EP TR czytamy m.in., że Polska, by dalej się rozwijać w tempie gwarantującym dogonienie średniej Unii Europejskiej, powinna przyjąć euro. "Większość polskich polityków podsyca strach przed euro lub próbuje przemilczeć temat. Nie potrafią ustabilizować finansów publicznych, co jest niezbędne do spełnienia kryteriów przystąpienia do unii walutowej" - napisano.

bEhXPNAn

Koalicja deklaruje, że będzie działała na rzecz "zapewnienia bezpiecznych podstaw do wprowadzenia euro". W programie zaznaczono, że - jeśli kandydaci inicjatywy uzyskają mandaty - będą "czuwać nad rygorystycznym wykonaniem uzgodnionej już unii bankowej oraz poprą wprowadzenie wspólnej polityki fiskalnej, która zdyscyplinuje finanse państw członkowskich UE, tak aby w przyszłości Polska nie musiała płacić za nieodpowiedzialne decyzje innych krajów".

W sferze wspólnej polityki gospodarczej EP TR zapowiada wspieranie idei wprowadzenia podatku od transakcji finansowych na terenie całej UE, powstania unii fiskalnej, wprowadzenia euroobligacji i popierania wysiłków KE w celu ujednolicenia zasad rozliczania VAT.

Zdaniem koalicji bezrobocie jest dziś najpoważniejszym problemem Europy; EP TR podkreśla potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy i zapobiegania dalszemu przenoszeniu aktywności przemysłowej z Europy do innych regionów świata. "Posłanki i posłowie koalicji EP TR (...) będą postulować reformę europejskich przepisów dotyczących narzędzi obrony handlu, tak aby wyzysk pracowników mógł prowadzić do nałożenia przez UE ceł odwetowych" - czytamy.

Kandydaci koalicji zapowiadają, że jeśli otrzymają mandaty, zadbają, by reforma europejskiego prawa pomocy publicznej pozwoliła państwom członkowskim na realizację programów budownictwa mieszkaniowego i zwiększenia podaży mieszkań na wynajem. Według EP TR zwiększy to elastyczność rynku pracy i pomoże zmniejszyć bezrobocie dzięki ułatwieniu mobilności pracowników.

bEhXPNAt

EP TR podkreśla, że współczesne gospodarki w coraz większym stopniu oparte są na wiedzy, a nie sile ludzkich rąk i wymagają "bardziej elastycznego kształtowania czasu pracy". "Do takich elastycznych form, oprócz pracy w niepełnym wymiarze czasu, należą: praca w zróżnicowanych godzinach, elastyczny czas pracy, rozliczanie czasu pracy czy telepraca. W tym kontekście, zmiany prawne pozwalające pracodawcom na większą swobodę w organizowaniu czasu pracy swoich pracowników mogą stanowić silny prorynkowy bodziec dla zwiększenia zatrudnienia" - podkreślono.

Europa Plus Twój Ruch zwraca uwagę, że swobodny przepływ pracowników między państwami członkowskimi jest jedną z podstawowych zasad, na których zbudowano UE, dlatego koalicja opowiada się za ułatwieniami migracji i obroną praw polskich pracowników za granicą. "Posłowie i posłanki koalicji Europa Plus Twój Ruch będą zdecydowanie sprzeciwiać się populistycznym atakom na unijnych pracowników migrujących" - czytamy.

Przedstawiciele EP TR deklarują też dążenie do pozyskania dla Polski jak największych środków finansowych na modernizację energetyki, rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej.

"Inaczej niż większość polskich polityków w unijnym planie transformacji energetycznej kandydaci koalicji Europa Plus Twój Ruch widzą szansę, a nie zagrożenie. Odejście od paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa czy gaz ma na celu nie tylko spowolnienie zmian klimatycznych, ale także zmniejszenie uzależnienia od importu paliw z Rosji i innych, często niestabilnych politycznie, regionów świata" - podkreślono. Posłanki i posłowie koalicji EP TR mają więc zerwać "z krótkowzroczną polityką obrony węgla za każdą cenę". "Z drugiej jednak strony będą zabiegać o to, by jak największa część kosztów zmiany energetycznej została pokryta ze wspólnego unijnego budżetu" - czytamy.

bEhXPNAu

Jeśli chodzi o rolnictwo, EP TR podkreśla, że szansę dla polskiej wsi stwarzają pieniądze przyznawane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i zapowiada, że będzie zabiegać o przeznaczanie większej części środków na rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich i ograniczenie wysokości dopłat bezpośrednich.

Przedstawiciele koalicji chcą też zabiegać o przeznaczenie większych środków na pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom.

Koalicja deklaruje też m.in., że poprze wysiłki KE zmierzające do wprowadzenia dyrektywy ws. poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie; ma ona wprowadzić wymóg, by 40 proc. zarządów dużych spółek stanowiły kobiety. (PAP)

sdd/ son/ gma/

bEhXPNAO
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)