Notowania

cbos
31.05.2010 16:38

CBOS: ks. Popiełuszko powszechnie znany

Cztery piąte Polaków wie, kim był ksiądz Jerzy Popiełuszko; powszechna jest też wiedza, że kapelan "Solidarności" zostanie wkrótce beatyfikowany - informuje CBOS.

Podziel się
Dodaj komentarz

Cztery piąte Polaków wie, kim był ksiądz Jerzy Popiełuszko; powszechna jest też wiedza, że kapelan "Solidarności" zostanie wkrótce beatyfikowany - informuje CBOS.

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż miesiąc przed zaplanowaną na najbliższą niedzielę beatyfikacją męczennika.

Wiedzę, kim był ks. Popiełuszko, deklaruje 81 proc. respondentów, przy czym blisko jedna trzecia ogółu pytanych (32 proc.) uważa, że zna tę postać bardzo dobrze. Blisko jedna piąta - 18 proc. - przyznaje, że słyszała o ks. Popiełuszce, ale nie wie dokładnie, kim był. Jeden na stu odpowiada, że nigdy o nim nie słyszał.

Bardzo dobrą znajomość postaci księdza deklarują przede wszystkim respondenci z największych miast, zwłaszcza z Warszawy, gdzie była parafia ks. Popiełuszki, osoby powyżej 45. roku życia, osoby religijne. Najsłabiej znają tę postać osoby w wieku od 18 do 24 lat.

Ponad trzy czwarte ankietowanych - 78 proc. - przynajmniej raz w ciągu ćwierćwiecza, jakie minęło od zamordowania księdza, oglądało jakiś film lub program dokumentalny o ks. Popiełuszce, co ósmy - 13 proc. - przynajmniej raz odwiedził jego grób przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, 12 proc. widziało jakąś wystawę poświęconą duszpasterzowi robotników z Huty Warszawa.

CBOS spytało też uczestników badania o formy pamięci i modlitwy. Ponad dwie trzecie - 69 proc. - deklaruje, że wspominało księdza, rozmawiało o nim; blisko jedna trzecia - 32 proc. - modliła się o jego beatyfikację, a co ósmy - 12 proc. - nie czekając na oficjalne uznanie go za błogosławionego prosił go w modlitwie o pomoc w jakiejś konkretnej sprawie.

Na miesiąc przed zapowiedzianą na 7 czerwca beatyfikacją blisko dwie trzecie respondentów - 61 proc. - deklarowało, że wie o rychłym uznaniu go za błogosławionego, dwie piąte - 39 proc. - nie słyszało o beatyfikacji.

Najlepiej poinformowani w sprawie beatyfikacji są badani powyżej 65. roku życia, uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu, emeryci i renciści oraz rolnicy.

Osobiście w uroczystościach beatyfikacyjnych zamierza uczestniczyć 3 proc. ankietowanych; 69 proc. zamierza śledzić relację w radiu lub telewizji, blisko jedna piąta - 19 proc. - nie interesuje się beatyfikacją.

Ponad połowa ankietowanych - 54 proc. - uznaje, że beatyfikacja będzie ważnym wydarzeniem dla nich osobiście, ponad trzy czwarte - 78 proc. - uważa ją za wydarzenie raczej o znaczeniu narodowym niż osobistym czy rodzinnym.

CBOS podsumowuje, że choć znajomość postaci ks. Jerzego Popiełuszki jest dość powszechna, to prywatny kult przyszłego błogosławionego jest znacznie mniej popularny; znaczenie przypisywane beatyfikacji jest też mniejsze niż to, które Polacy nadają oczekiwanemu wyniesieniu na ołtarze Jana Pawła II.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" CBOS przeprowadziło 8-13 maja na 1000-osobowej reprezentatywnej losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

brw/ pz/ gma/

Tagi: cbos, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz