Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

CKE: wyniki matury z matematyki podobne do ubiegłorocznych

0
Podziel się

Obowiązkowy pisemny egzamin z matematyki zdało 87 proc. tegorocznych
maturzystów. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej to wynik porównywalny z ubiegłorocznym, gdy
do egzaminu z tego przedmiotu przystępowali tylko chętni spośród abiturientów.

bEixsTfV

Obowiązkowy pisemny egzamin z matematyki zdało 87 proc. tegorocznych maturzystów. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej to wynik porównywalny z ubiegłorocznym, gdy do egzaminu z tego przedmiotu przystępowali tylko chętni spośród abiturientów.

W czwartek w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie podsumowano wyniki tegorocznych egzaminów zewnętrznych. W konferencji uczestniczyli w nim m.in. minister edukacji Katarzyna Hall i dyrektor CKE Krzysztof Konarzewski.

Tegoroczni maturzyści są pierwszymi, którzy po ponad 25 letniej przerwie musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminu pisemnego z matematyki. W latach ubiegłych matematyka była w grupie przedmiotów do wyboru na maturze. "Wprowadzaniu matematyki do kanonu przedmiotów obligatoryjnych na maturze towarzyszyły różne niepokoje, obawy zdających, ich rodziców, nauczycieli. Na szczęście złe wróżby nie spełniły się" - powiedziała zastępca kierownika Wydziału Matur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Aleksandra Grabowska.

bEixsTfX

Średni wynik uzyskany przez maturzystów na egzaminie z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 58,5 punktów na 100 możliwych. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać, co najmniej 30 proc. punktów.

Po raz pierwszy na egzaminie maturalnym z matematyki zastosowano też nowy sposób oceniania. Egzaminatorzy musieli odtwarzać sposób rozumowania ucznia i stawiać mu punkty za to, jak daleko doszedł na drodze do całkowitego poprawnego rozwiązania zadania. Taki klucz będzie teraz stopniowo, wraz z wchodzeniem reformy edukacji do kolejnych klas i typów szkół, wprowadzany i stosowany przy ocenianiu na pozostałych egzaminach zewnętrznych.

Jak podała CKE, świadectwo dojrzałości uzyskało 81 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym w liceach ogólnokształcących 91 proc., w technikach - 70 proc. Podobnie jak w latach ubiegłych - gorzej matura wypadła w pozostałych typach szkół. W liceach profilowanych zdało ją 64 proc. maturzystów, w liceach uzupełniających - 37 proc., a w technikach uzupełniających - 43 proc.

Każdy maturzysta przystępuje obowiązkowo do egzaminu z języka polskiego - ustnego i pisemnego, wybranego języka obcego nowożytnego - ustnego i pisemnego oraz pisemnych egzaminów z matematyki i z jednego przedmiotu do wyboru. Egzaminy pisemne z polskiego, matematyki i języka obcego są obowiązkowe na poziomie podstawowym, chętni mogą zdawać je także na rozszerzonym. Egzamin z przedmiotu do wyboru zdaje się tylko na jednym poziomie do wyboru: podstawowym lub rozszerzonym. Osoby, które nie zdały w maju egzaminu z jednego z obowiązkowych przedmiotów mogły przystąpić do poprawki w sierpniu.

bEixsTgd

Egzamin z polskiego na poziomie podstawowym zdało 95 proc. maturzystów, język angielski - 86 proc., niemiecki - 94 proc., francuski - 94 proc., rosyjski - 95 proc., hiszpański - 97 proc., włoski - 99 proc.

Średni wynik uzyskany na egzaminie z polskiego na poziomie podstawowym to 57,2 punkty na 100 możliwych, a z angielskiego (najczęściej wybieranego języka) - 62,3.

Średni wynik egzaminu z geografii na poziomie podstawowym (najczęściej wybieranego przedmiotu do grupy do wyboru) to 45,8 punktów na 100, na poziomie rozszerzonym 49,1; z biologii: na poziomie podstawowym - 45,5 na 100, na rozszerzonym - 54,6; z wiedzy o społeczeństwie: na podstawowym - 54,2 na 100, na rozszerzonym - 50,8.

Średnie wyniki z pozostałych najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych to z chemii: poziom podstawowy 48,2 na 100, poziom rozszerzony - 61,5 na 100; z historii: poziom podstawowy - 54,2 na 100, poziom rozszerzony - 51,3 na 100; z fizyki i astronomii: poziom podstawowy - 43,4 na 100, poziom rozszerzony - 58,8 na 100; z informatyki: poziom podstawowy - 38,5 na 100, poziom rozszerzony - 47,2 na 100.

bEixsTge

Z danych przedstawionych w czwartek przez CKE wynika, że także tegoroczne wyniki z egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu dla szóstoklasistów są porównywalne z ubiegłorocznymi.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów podczas egzaminu to 30,34 punktów na 50 możliwych z części humanistycznej i 23,90 na 50 z części matematyczno-przyrodniczej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w części humanistycznej tegorocznego egzaminu uczniowie lepiej radzili sobie z testem sprawdzającym umiejętność "czytania i odbioru tekstów kultury". Średni uzyskany wynik to 18,31 pkt. na 25 możliwych. Za "tworzenie własnego tekstu" można było dostać również 25 pkt., średni wynik uzyskany to 12,03 pkt.; najmniej trudności sprawiło uczniom sformułowanie tezy w rozprawce i jej uzasadnienie, trudniejsze było przekształcenie podanego fragmentu tekstu w wypowiedź w mowie zależnej, najwięcej m.in. zachowanie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej oraz streszczenie wskazanego tekstu (część uczniów streszczała nawet inny tekst niż wskazany).

W części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z "wyszukiwaniem i stosowaniem informacji" - średni wynik to 8,42 pkt. na 12 możliwych. Gorzej poszło z "umiejętnym stosowaniem terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu" - średni wynik to 6,35 pkt. na 15 możliwych, oraz z "wskazywaniem i opisywaniem faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych" - średni wynik to 6,26 pkt. na 15 możliwych. Podobnie jak w latach ubiegłych, najsłabiej uczniom wyszło "stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów" - średni wynik to 2,86 pkt. na 8 możliwych.

bEixsTgf

Gimnazjaliści rozwiązywali też test ze znajomości języka obcego. Średni wynik z języka angielskiego to 29,88 pkt. na 50 możliwych, z niemieckiego - 29,36 pkt., z rosyjskiego - 27,08 pkt., z francuskiego - 34,17 pkt., z hiszpańskiego - 38,51 pkt. i z włoskiego - 35,17 pkt.

Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów podczas tegorocznego ogólnopolskiego sprawdzianu to 24,56 punktów na 40 możliwych. Tak jak w latach ubiegłych uczniowie na sprawdzianie najlepiej radzili sobie z czytaniem ze zrozumieniem, najsłabiej - z pisaniem tekstu własnego. Średni wynik uzyskany z "czytania" wyniósł 7,36 na 10 możliwych punktów, "pisania" - 5,32 na 10 pkt., "rozumowania" - 5,23 na 8 pkt., "korzystania z informacji" - 2,37 na 4 pkt., "wykorzystywania wiedzy w praktyce" - 4,27 na 8 pkt.

Wstępne informacje na temat wyników egzaminów zewnętrznych Centralna Komisja Egzaminacyjna publikowała systematycznie w maju i czerwcu na swojej stronie internetowej. Obszerne, szczegółowe raporty dotyczące poszczególnych z nich opublikowała w czwartek. (PAP)

dsr/ abe/ mag/

bEixsTgy
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)