Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Doktoranci popierają rządową reformę uczelni

0
Podziel się:

Krajowa Reprezentacja Doktorantów popiera rządową reformę szkolnictwa
wyższego. Wśród korzystnych zmian doktoranci wymieniają znaczny wzrost wysokości stypendiów dla 30
proc. najlepszych doktorantów danej uczelni. Problemem pozostaje brak zniżek na przejazdy PKP.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów popiera rządową reformę szkolnictwa wyższego. Wśród korzystnych zmian doktoranci wymieniają znaczny wzrost wysokości stypendiów dla 30 proc. najlepszych doktorantów danej uczelni. Problemem pozostaje brak zniżek na przejazdy PKP.

Według GUS, w Polsce w roku akademickim 2009/2010 było 35,5 tys. doktorantów, ponad 25 tys. z nich to uczestnicy studiów doktoranckich stacjonarnych.

"Ta ustawa to dla +młodych+ duża szansa na lepszy rozwój, szybszą karierę akademicką, a także na podniesienie jakości prac doktorskich. Wśród wielu zmian warto podkreślić lepsze dostosowanie systemu finansowania i pomocy socjalnej dla doktorantów. Stypendium doktoranckie nie będzie już wliczane, jak większość innych stypendiów, do dochodu liczonego przy przydzielaniu pomocy materialnej. Istotnym novum będzie dotacja projakościowa do stypendiów dla 30 proc. najlepszych doktorantów danej uczelni" - poinformowała PAP przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Kinga Kurowska.

Jak podała, obecnie stypendium doktoranta wynosi średnio ok. 1,2 tys. zł (minimalne wynosi 1044 zł), a po uwzględnieniu dodatku projakościowego wzrośnie średnio o 800 zł, co w efekcie da najlepszym doktorantom stypendia w wysokości ok. 2 tys. zł.

Wśród innych korzystnych zmian przewodnicząca doktorantów wymieniła zwiększenie dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla doktorantów, nadanie takich samych praw doktorantom instytutów naukowych, np. PAN, jak doktorantom na uczelniach oraz rozszerzenie katalogu form opracowania wyników badań doktorskich. "Chodzi o to, że praca doktorska nie musi być tylko zwartą publikacją, ale możne być w formie np. pracy konstrukcyjnej czy też spójnego tematycznie zbioru artykułów w czasopismach naukowych lub samodzielnego fragmentu w pracy zbiorowej" - wyjaśniła Kurowska.

Nowelizacja rozwiewa także wątpliwości co do możliwości sporządzenia i obrony dysertacji w języku obcym. "Ponadto szkoły wyższe i jednostki naukowe (w tym zagraniczne) będą mogły wspólnie przeprowadzać przewody doktorskie, a to powinno nie tylko ułatwić współpracę międzynarodową, ale także przyczynić się do podniesienia jakości prac doktorskich" - zaznaczyła.

"Jedną z najbardziej palących spraw wciąż pozostaje jednak brak zniżek na przejazdy PKP dla doktorantów. Jest to temat tym bardziej istotny, że ze zniżek mogą korzystać nauczyciele akademiccy, a także studenci. Ci ostatni uzyskali ostatnio nawet ich zwiększenie z 37 do 51 proc." - powiedziała Kurowska.

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad dwoma rządowymi projektami nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Zakładają one m.in. likwidację centralnej listy kierunków studiów i poszerzenie autonomii uczelni w kształtowaniu oferty dydaktycznej, ograniczenie wieloetatowości nauczycieli akademickich, wyłanianie najlepszych jednostek naukowych, jako tzw. Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących i lepsze ich finansowanie. W piątek posłowie będą głosować nad obu projektami.

Działająca od 2006 r. Krajowa Reprezentacja Doktorantów, na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.(PAP)

nno/ hes/

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)