Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Eksperci pozytywnie o programie gospodarczym PJN

0
Podziel się

Odpowiedzialność polityków za ich zaniechania, usprawnienie administracji
publicznej oraz uczciwe gospodarowanie pieniędzmi publicznymi - to niektóre założenia programu PJN
"Czas gospodarki". Pozytywnie o tych postulatach mówili we wtorek w Sejmie ekonomiści.

bEgBFyMl

Odpowiedzialność polityków za ich zaniechania, usprawnienie administracji publicznej oraz uczciwe gospodarowanie pieniędzmi publicznymi - to niektóre założenia programu PJN "Czas gospodarki". Pozytywnie o tych postulatach mówili we wtorek w Sejmie ekonomiści.

We wtorkowej debacie wzięli udział eksperci m.in. z takich organizacji jak PKPP Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, Centrum im. Adama Smitha oraz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Przewodnicząca PJN Joanna Kluzik-Rostkowska zapewniła, że PJN przeanalizuje uwagi ekonomistów i uzupełni program gospodarczy. "Przed Polską bardzo ważne 10 lat, które albo dobrze wykorzystamy, albo zmarnujemy i będziemy +w ogonie+ bogatych państw Zachodu" - powiedziała. Oceniła, że PJN ma śmiałą wizję tego, jak powinna wyglądać Polska za 10 lat. "Chcielibyśmy, aby była wygodnym, dobrze zarządzanym, silnym państwem. By były pieniądze na politykę rodzinną, edukację, służbę zdrowia" - powiedziała. Zaznaczyła, że trzeba zacząć reformę państwa od gospodarki.

bEgBFyMn

B. wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Krzysztof Rybiński ocenił, że PJN jest dziś jedyną partią w Sejmie, która mówi językiem reform. "Żadne inne ugrupowanie nie proponuje reform, które są bardzo potrzebne polskiej gospodarce. A ci, którzy proponują, (robią to) w taki sposób, by nikomu się nie narazić, a ich efekty byłyby odczuwalne za 20-30 lat. A Polskę potrzeba reformować tu i teraz" - powiedział. Rybiński nazwał precedensem to, że PJN chce usłyszeć zdanie ekonomistów.

Program PJN "Czas gospodarki" zawiera liczne propozycje reform. Są pogrupowane w cztery bloki tematyczne - odpowiedzialność polityków, służba publiczna, uczciwość i sprawiedliwe gospodarowanie publicznymi pieniędzmi oraz rzetelność i profesjonalizm usług publicznych.

Ekspert IBnGR Bohdan Wyżnikiewicz odniósł się do postulatu PJN o odpowiedzialności polityków. Według klubu, każde expose premiera powinno zawierać listę celów, do których wykonania zobowiązuje się rząd. Wysokość nagród otrzymywanych przez członków rządu powinna zależeć - zdaniem PJN - od realizacji tych celów. Ich niewykonanie miałoby grozić Trybunałem Stanu. Według Wyżnikiewicza, politycy powinni odpowiadać za to, co robią, jak również za to, czego nie robią. "Należy ich piętnować za zaniechania" - podkreślił.

PJN chce wprowadzenia powszechnego systemu motywacyjnego w administracji. Wysokość wynagrodzeń urzędników miałaby zależeć od przydatności ich działań. Klub postuluje, by liczba koncesji i zezwoleń wymaganych przy prowadzeniu działalności gospodarczej została ograniczona do tych, które wynikają wprost z prawa UE.

bEgBFyMt

Ekspert IBnGR podkreślił, że pieniądze publiczne w Polsce są marnotrawione, mamy za dużo koncesji. "Prawo w dużej mierze chroni urzędników, pozwala im na daleko idącą nonszalancję" - powiedział.

Ekonomiści pozytywnie ocenili propozycje PJN dot. gospodarowania pieniędzmi publicznymi. Klub chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Według PJN żadnego uzasadnienia nie znajdują przywileje emerytalne dla mundurowych i górników. PJN domaga się likwidacji przywilejów związanych z zasiłkami chorobowymi dla funkcjonariuszy i żołnierzy.

Ireneusz Jabłoński z Centrum im. Adama Smitha ocenił, że "wszystko, co nie musi być finansowane z pieniędzy publicznych, nie powinno być finansowane. Będzie to możliwe wtedy, kiedy zostawi się większą część środków obywatelom" - powiedział. Zgodził się z propozycją PJN, by wprowadzić podatek liniowy VAT na poziomie 19 proc. Dodał, że trzeba zrewidować system podatków dochodowych i tzw. składek, które są podatkami socjalnymi. "Należy zdjąć klin obciążający koszty pracy w Polsce podatkiem akcyzowym" - powiedział.

Według PJN, po zmniejszeniu deficytu poniżej 3 proc. PKB powinna zostać wprowadzona liniowa stawka PIT w wysokości 19 proc. Klub opowiada się też za likwidacją wszystkich ulg i przywilejów w PIT, w szczególności ulgi na internet i wspólnego rozliczenia małżonków.

bEgBFyMu

Zbigniew Żurek z BCC ocenił, że część programu gospodarczego jest zbieżna z programem BCC, a niektóre propozycje - identyczne. "Różnimy się tylko w szczegółach" - podkreślił.

Z kolei ekspert Pracodawców RP Adam Ambrozik powiedział, że w propozycjach klubu brakuje zmian w zakresie prawa pracy. Dodał, że bez reformy finansów publicznych nie ma sensu dyskutować o zmianach w systemie podatkowym.

Za postulatem PJN dot. prywatyzacji spółek Skarbu Państwa był z kolei ekspert PKPP Lewiatan Jeremi Mordasewicz. Według klubu, sprywatyzowane powinny być wszystkie przedsiębiorstwa i grunty należące do SP. Państwo powinno zachować częściową kontrolę nad kilkoma strategicznymi spółkami, które są właścicielami infrastruktury kluczowej (m.in. gazociągów, infrastruktury energetycznej czy kolejowej). Wyżnikiewicz powiedział, że nadzór polityczny nad przedsiębiorstwami to patologia. "Im szybciej z tym skończymy, tym lepiej" - powiedział.

Paweł Poncyliusz (PJN) zapowiedział, że klub złoży w tym tygodniu projekt zmiany art. 585 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym prokurator decyduje o tym, czy uznać, że przedsiębiorca działa na szkodę własnej spółki. "Chcemy, by udziałowcy decydowali o tym, czy wobec zarządu są podejmowane jakiekolwiek kroki" - powiedział. (PAP)

bEgBFyMv

dol/ je/ gma/

bEgBFyMO
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)