Notowania

wiadomości
20.02.2013 15:43

KE zachęca kraje UE do inwestycji społecznych

KE wezwała kraje UE do zmodernizowania swoich systemów opieki społecznej i lepszego wydatkowania środków na cele socjalne. Jak przekonywał komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor, inwestycje społeczne to dobra inwestycja.

Podziel się
Dodaj komentarz

KE wezwała kraje UE do zmodernizowania swoich systemów opieki społecznej i lepszego wydatkowania środków na cele socjalne. Jak przekonywał komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor, inwestycje społeczne to dobra inwestycja.

"Inwestycje społeczne mają kluczowe znaczenie, jeśli chcemy wyjść z kryzysu silniejsi, bardziej spójni i bardziej konkurencyjni" - mówił na środowej konferencji prasowej w Brukseli Andor.

Zaprezentowany przez niego pakiet dotyczący inwestycji społecznych zawiera wskazówki w sprawie wydajniejszej i skuteczniejszej polityki, która ma odpowiedzieć na wyzwania, z jakimi się obecnie borykają kraje UE. Chodzi o rosnące ubóstwo i wykluczenie społeczne, rekordowo wysokie bezrobocie, zwłaszcza wśród młodzieży, problem starzenia się społeczeństw i zmniejszania się liczebności populacji w wieku produkcyjnym.

KE chce, by państwowe systemy zabezpieczenia społecznego wychodziły naprzeciw potrzebom obywateli w najbardziej krytycznych momentach ich życia. Celem ma być zmniejszenie ryzyka degradacji społecznej i uniknięcie w ten sposób ponoszenia wyższych wydatków socjalnych w przyszłości.

"Trzeba unowocześnić państwo opiekuńcze, temu służy ten pakiet" - mówił komisarz. Jego zdaniem polityki społeczne muszą wykorzystywać jak najlepsze doświadczenia tych państw, w których widać ich najlepsze efekty. Niektóre kraje odnotowują lepsze wyniki, mimo posiadania podobnych lub mniejszych budżetów, co - jak dodaje KE - pokazuje, że istnieją możliwości bardziej wydajnego wydatkowania środków w ramach polityki społecznej.

Komisja chciałaby uproszczenia, ale jednocześnie lepszego ukierunkowania polityki społecznej. Chodziłoby - jak wyliczał Andor - o przystępną cenowo, wysokiej jakości opiekę nad dziećmi, zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, szkolenia i wsparcie w poszukiwaniu pracy, wsparcie w zakresie mieszkalnictwa i dostępność opieki zdrowotnej.

Komisarz położył też nacisk na walkę z ubóstwem dzieci. Wskazywał, że zmniejszenie nierówności w młodym wieku poprzez zapewnienie opieki i wychowania przedszkolnego dzieci powinno być zadaniem wszystkich rządów.

Z analiz KE wynika, że państwa członkowskie o zdecydowanym zaangażowaniu na rzecz inwestycji społecznych, zapewniające usługi, które zwiększają umiejętności i kwalifikacje obywateli, mają niższy odsetek ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyższy poziom wykształcenia, wyższe zatrudnienie, niższe deficyty, a także wyższy PKB na mieszkańca.

"Chodzi o to, żeby państwa lepiej reagowały na kryzys (...) chcemy służyć doradztwem co do tego, jak najlepiej wykorzystywać środki europejskie, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz wspierania inwestycji społecznych" - oświadczył komisarz Andor.

KE zaproponowała, żeby przynajmniej 20 proc. EFS w każdym państwie było przeznaczane na zmniejszanie nierówności społecznych i zwalczanie ubóstwa. KE chce też, by do EFS trafiło co najmniej 25 proc. środków z polityki spójności.

Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest zmniejszanie różnic w zamożności i jakości życia we wszystkich państwach członkowskich i regionach UE. Zajmuje się on m.in. promocją zatrudnienia w Unii.

"Państwa członkowskie muszą przenieść nacisk na inwestycje w kapitał ludzki i spójność społeczeństwa. Inwestując teraz, mogą uniknąć dużo wyższych rachunków w przyszłości" - przekonywał komisarz.

Polityka oszczędności, prowadzona przez kraje unijne w czasie kryzysu, przyczyniła się do zwiększenia zagrożenia ubóstwem. Według danych KE obecnie prawie 120 mln ludzi, czyli niemal jedna czwarta populacji UE, żyje na krawędzi ubóstwa i wykluczenia społecznego. Liczba bezrobotnych jest najwyższa od 20 lat. Bez pracy pozostaje 26 mln osób, w tym 7,5 mln młodych ludzi w wieku do 24 lat.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

stk/ cyk/ mc/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz