Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Komisja finansów za ograniczeniem tzw. reguły wydatkowej

0
Podziel się:

Dyscyplinująca reguła wydatkowa nie będzie dotyczyć dotacji dla Funduszu
Emerytur Pomostowych - przewiduje pozytywnie zaopiniowana w czwartek przez sejmową komisję finansów
poprawka do projektu zmian w ustawie o finansach publicznych.

bEEkskyd

Dyscyplinująca reguła wydatkowa nie będzie dotyczyć dotacji dla Funduszu Emerytur Pomostowych - przewiduje pozytywnie zaopiniowana w czwartek przez sejmową komisję finansów poprawka do projektu zmian w ustawie o finansach publicznych.

Komisja pracowała nad poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z propozycjami rządu, tzw. dyscyplinująca reguła wydatkowa nie obejmie m.in. dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS; chodzi o pieniądze na sfinansowanie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych gwarantowanych przez państwo. Do tej listy komisja dodała dotacje do Funduszu Emerytur Pomostowych.

Pozytywną opinię komisji uzyskały także poprawki legislacyjne, doprecyzowujące przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

bEEkskyf

Komisja nie zgodziła się natomiast z wnioskami PiS i SLD, by wykreślić przepisy przewidujące warunkową podwyżkę VAT. Odrzucono też poprawkę PiS usuwającą przepisy dotyczące ewentualnego zmniejszenia do 30 proc. dotacji do PFRON.

Ustawa, wraz z zaproponowanymi poprawkami, będzie głosowana w piątek. Projekt przewiduje m.in. wzrost stawek VAT w przypadku, gdyby relacja długu publicznego do PKB przekroczyła 55 proc. Jeśli stałoby się to np. w 2011 r., to w lipcu 2012 r. VAT wzrósłby o jeden punkt procentowy, a w kolejnym roku o jeszcze jeden. Potem nastąpiłby stopniowy powrót do pierwotnej stawki VAT.

Tzw. dyscyplinująca reguła wydatkowa przewiduje, że wydatki budżetu państwa będą mogły rosnąć z roku na rok nie więcej niż o 1 punkt procentowy ponad inflację. Ma ona dotyczyć wydatków elastycznych, które nie są określone w ustawach oraz nowych wydatków sztywnych (ich poziom określono w ustawach).

Projekt zawiera też pakiet zmian związanych z oszczędnościami, dotyczącymi zarządzania długiem i płynnością środków publicznych. Wolne środki należące do jednostek sektora finansów publicznych będą lokowane na kontach resortu finansów, a nie w bankach. Obowiązek ten miał dotyczyć także Lasów Państwowych, bowiem resort finansów planował włączyć je do tego sektora. Komisja finansów podczas środowego posiedzenia wykreśliła jednak ten przepis i Lasy zostaną poza sektorem finansów publicznych.

bEEkskyl

Według resortu finansów projekt ma na celu m.in. poprawę finansów państwa i zabezpieczenie przed przekroczeniem tzw. drugiego progu ostrożnościowego (relacji długu publicznego do PKB na poziomie 55 proc.(PAP)

mmu/ pad/ jbr/

bEEkskyG
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)