Notowania

wiadomości
28.04.2011 14:48

Komisje za konwencją ws. dziedzictwa architektonicznego

Sejmowe komisje Spraw Zagranicznych oraz Kultury i Środków Przekazu jednogłośnie opowiedziały się w czwartek za wyrażeniem zgody przez parlament do upoważnienia prezydenta do ratyfikacji konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy.

Podziel się
Dodaj komentarz

Sejmowe komisje Spraw Zagranicznych oraz Kultury i Środków Przekazu jednogłośnie opowiedziały się w czwartek za wyrażeniem zgody przez parlament do upoważnienia prezydenta do ratyfikacji konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy.

Jak zaznaczył wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski, choć Polska do tej pory nie ratyfikowała konwencji, to wszelkie kwestie, które ona obejmuje, są uregulowane w prawie polskim. Są one zawarte w: ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawie prawo budowlane i ustawie o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. Dlatego ratyfikacja konwencji nie pociągnie za sobą konieczności zmian w polskim prawem. "To będzie akt formalny" - powiedział.

Konwencja została sporządzona w Grenadzie w październiku 1985 r. Aktualnie stronami konwencji jest 40 państw.

Polska jest jednym z pięciu państw członkowskich Rady Europy, które do dnia dzisiejszego jej nie ratyfikowały ani do niej nie przystąpiły. Obok naszego kraju, są to: Albania, Islandia, Monako i San Marino. Austria i Luksemburg podpisały konwencję w 1985 r., ale dotychczas jej nie ratyfikowały. Polska podpisała konwencję w marcu 2010 r.

"Podpisanie przez nas konwencji to wyraz naszego poparcia dla działalności Rady Europy (...), to uzupełnienie katalogu konwencji, które Polska przyjęła do swego porządku prawnego" - powiedział Borkowski

Konwencja ma na celu harmonizację działań inwestycyjnych z koniecznością zachowania dziedzictwa architektonicznego. Zgodnie z konwencją, jako "dziedzictwo architektoniczne" rozumie się dobra trwałe obejmujące zabytki, zespoły budowlane i tereny. Pod pojęciem "zabytki" mieszczą się wszelkie budowle i obiekty wyróżniające się szczególną wartością historyczną, archeologiczną, artystyczną, naukową, społeczną lub techniczną, włącznie z ich częściami składowymi i wyposażeniem.

Pod pojęciem "zespoły budynków" rozumie się: jednolite zespoły zabudowy miejskiej lub wiejskiej wyróżniające się się szczególną wartością, na tyle zwarte, aby tworzyć określoną jednostkę urbanistyczną. "Tereny" to zaś: dzieła stworzone wspólnie przez człowieka i naturę, stanowiące obszary częściowo zabudowane, dostatecznie wyodrębnione i jednolite, aby tworzyły jednostkę urbanistyczną, mającą szczególną wartość.

Konwencja nakazuje m.in. zidentyfikowanie obiektów podlegających ochronie, wprowadzenie systemu ochrony prawnej dziedzictwa architektonicznego, zapewnienie przez organy publiczne w ramach dostępnego budżetu pomocy finansowej na utrzymanie i restauracje dziedzictwa.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o ratyfikacji konwencji z Grenady, konwencja dotyczy organów władzy państwowej odpowiedzialnych za tworzenie prawa i prowadzenie polityki kulturalnej zobowiązując te organy do starań w zakresie wprowadzania takich uregulowań oraz prowadzenia takiej polityki, aby sprzyjały one ochronie dziedzictwa architektonicznego.

Zaznaczono w nim także, że konwencja nie dotyczy podmiotów prawa prywatnego - osób fizycznych i prawnych, a w szczególności nie nakłada nowych obowiązków na te podmioty. Nie nakłada także nowych obowiązków na samorządy. (PAP)

dsr/ abe/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz