Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Kongres Czeczenów chce Międzynarodowego Trybunału ds. Czeczenii

0
Podziel się

Delegaci Światowego Kongresu Narodu Czeczeńskiego wezwali ONZ o utworzenie
Międzynarodowego Trybunału ds. Czeczenii, który mialby się zająć wyjaśnianiem zbrodni dokonanych na
narodzie czeczeńskim. Chcą też, by Rada UE i PE zorganizowały międzynarodową konferencję nt.
Czeczenii.

bEgmlMrV

Delegaci Światowego Kongresu Narodu Czeczeńskiego wezwali ONZ o utworzenie Międzynarodowego Trybunału ds. Czeczenii, który mialby się zająć wyjaśnianiem zbrodni dokonanych na narodzie czeczeńskim. Chcą też, by Rada UE i PE zorganizowały międzynarodową konferencję nt. Czeczenii.

Efektem zakończonych w sobotę trzydniowych obrad kongresu, w czasie których dyskutowano m.in. o aktualnych problemach relacji między Federacją Rosyjską a Republiką Czeczeńską i innymi republikami na Kaukazie, jest rezolucja skierowana do instytucji międzynarodowych. "Proponujemy Radzie Ministrów Unii Europejskiej zorganizowanie razem z Parlamentem Europejskim światowej konferencji na temat Czeczeńskiej Republiki Iczkeria, na którą będą zaproszeni przedstawiciele władz Rosji, władz Czeczenii (Sił Oporu), OBWE i Rady Europy" - napisano w rezolucji.

Delegaci i uczestnicy kongresu potępili "przemoc w każdej formie i z każdej strony". Jak ocenili, "akty terrorystyczne są następstwem i kontynuacją wojny państwa rosyjskiego z narodem czeczeńskim". "Wybieramy zasadę odrzucenia przemocy i nalegamy na pokojowe rozwiązanie konfliktu. Dlatego nie osądzamy ludzi, a potępiamy ich akty przemocy, tworząc tym samym warunki dla otwartego dialogu" - czytamy w rezolucji.

bEgmlMrX

Uczestnicy Kongresu wezwali też rząd Czeczeńskiej Republiki Iczkeria do "jednostronnego moratorium na działania wojenne i do przejścia na metody walki bez użycia broni, z przyjęciem czasowej międzynarodowej administracji w celu zaprzestania przemocy i demilitaryzacji Republiki Czeczeńskiej".

W rezolucji oceniono też, że instytucje międzynarodowe ponoszą odpowiedzialność za sytuację na Kaukazie poprzez "długie ignorowanie czeczeńskiej tragedii". Jak podkreślono, "nieingerencja międzynarodowej społeczności w uregulowanie stosunków pomiędzy państwem rosyjskim a narodem czeczeńskim prowadzi do wielkiej katastrofy humanitarnej i do niekontrolowanych procesów w regionie Kaukazu, co także stanowi przeszkodę we wprowadzeniu demokracji w samej Federacji Rosyjskiej".

Jak zaznaczono w rezolucji, "celem czeczeńskiego narodu jest budowa nowoczesnego państwa, utworzonego na zasadzie ogólnoludzkich wartości, na poszanowaniu praw człowieka, niezależnie od przynależności narodowej i wyznania i że ich równe i niezaprzeczalne prawa są fundamentem wolności, sprawiedliwości i pokoju".

Kongres wypracował też rekomendacje dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rady Europy, Unii Europejskiej i "całej światowej społeczności". Wezwał m.in. ONZ - "biorąc pod uwagę rozmiar zniszczeń i wysoki stopień przemocy, porównywalny z ludobójstwem Żydów w czasach nazizmu w Niemczech" - do utworzenie Międzynarodowego Trybunału ds. Republiki Czeczenii "na podstawie propozycji Rudolfa Bindiga i Erica Jurgensa - przedstawicieli Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy".

bEgmlMsd

Delegaci chcą też, by instytucje międzynarodowe wezwały władze Rosji do "natychmiastowego wstrzymania działań wojennych i rozpoczęcia rozmów z prawomocnymi władzami Republiki Czeczeńskiej, przy bezpośrednim udziale i patronacie międzynarodowych instytucji: ONZ, Rada Europy, Unia Europejska, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, OBWE".

Kongres wezwał też instytucje międzynarodowe, by zażądały od władz Rosji "swobodnego dostępu do terytorium Republiki Czeczeńskiej obserwatorów w celu przeprowadzenia międzynarodowego dochodzenia w sprawie masowych zabójstw i mogił, poszukiwania osób zaginionych bez wieści, a także przedstawicieli niezależnych mediów, organizacji medycznych i humanitarnych".

Zaapelowano ponadto do instytucji międzynarodowych, by zażądały od władz Rosji wypuszczenia wszystkich "jeńców-bojowników czeczeńskiego ruchu oporu, osądzonych w ramach sfabrykowanych spraw karnych i zaprzestania prześladowań ich krewnych i obrońców praw człowieka".

Uczestnicy Kongresu chcą też, by przyjęte zostało "prawo o udzieleniu azylu politycznego uchodźcom z Republiki Czeczenii", którzy powinni być traktowani jako uchodźcy wojenni i ofiary ludobójstwa. "ONZ, Rada Europy, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy i Unia Europejska powinny zobowiązać państwa członkowskie do przyjmowania czeczeńskich uchodźców bez przeszkód +prawnych+ i znieść tzw. konwencję dublińską, stwarzającą czeczeńskim uchodźcom politycznym trudności nie do przezwyciężenia" - domaga się Światowy Kongres Narodu Czeczeńskiego.

bEgmlMse

Chce też, by instytucje międzynarodowe zażądały od Rosji wydania ciała prezydenta Czeczeńskiej Republiki Iczkeria Asłana Maschadowa, "aby pochować go zgodnie z tradycją narodu czeczeńskiego" oraz objęły "bezpośrednią kontrolą" "autentyczne" wybory do władz państwowych i lokalnych, które - zaznaczono - powinny zostać przeprowadzone w Czeczenii. (PAP)

mzk/ jo/ kar/ ls/

bEgmlMsy
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)