Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

KRS krytycznie o planach sądzenia pseudokibiców przez wideokonferencje

0
Podziel się

Krajowa Rada Sądownictwa krytycznie oceniła plany resortu sprawiedliwości
przewidujące sądzenie pseudokibiców jeszcze na stadionach za pośrednictwem wideokonferencji.
"Zasada bezpośredniości należy do podstawowych zasad procesu" - głosi stanowisko KRS.

bEiKvuRN

Krajowa Rada Sądownictwa krytycznie oceniła plany resortu sprawiedliwości przewidujące sądzenie pseudokibiców jeszcze na stadionach za pośrednictwem wideokonferencji. "Zasada bezpośredniości należy do podstawowych zasad procesu" - głosi stanowisko KRS.

Według proponowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i MSWiA projektu specustawy dot. bezpieczeństwa na Euro 2012 zatrzymani pseudokibice mieliby być sądzeni jeszcze na stadionach, a rozprawy tzw. odmiejscowione odbywałyby się za pomocą wideokonferencji. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoba zatrzymana za popełnienie przestępstwa, które podlega rozpoznaniu w trybie przyspieszonym, nie będzie musiała być doprowadzana do sądu na rozprawę, ale będzie pozostawać w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na terenie stadionu. Rozprawę prowadziłby sędzia dyżurujący w budynku sądu.

KRS w opinii zamieszczonej na swych stronach internetowych zaznaczyła, że zmiany przewidywane m.in. w Kodeksie postępowania karnego mają dotyczyć ewentualnych incydentów podczas meczów piłkarskich. W takich przypadkach - jak zauważa Rada - dochodzi niejednokrotnie do zatrzymań wielu, nawet kilkuset, pseudokubiców.

bEiKvuRP

"Gdyby taka sytuacja wystąpiła, to bardzo prawdopodobne jest, że organy ścigania i sądy stanęłyby przed ogromnym problemem zorganizowania proponowanych wideokonferencji praktycznie w tym samym, bądź bardzo zbliżonym czasie; można przypuszczać, że w praktyce byłoby to bardzo utrudnione lub nawet niemożliwe" - oceniono w stanowisku Rady.

Zdaniem KRS projektowane zmiany m.in. naruszają zasady określone w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. "Zgodnie z zasadą bezpośredniości organ procesowy powinien zetknąć się ze świadkiem i środkami dowodowymi osobiście" - nadmienia opinia KRS. Ponadto, według Rady, przepisy międzynarodowe wymagają uzyskania zgody podejrzanego lub oskarżonego na przesłuchanie w formie wideokonferencji.

Na temat wprowadzenia rozpraw odmiejscowionych krytycznie wypowiedział się już na początku kwietnia zespół prawników złożony z przedstawicieli warszawskich sądów, prokuratur, Komendy Stołecznej Policji oraz adwokatury. Obawiają się oni, że "prowadzenie rozprawy drogą wideokonferencji ograniczy oskarżonemu prawo do obrony, gdyż projektowane przepisy nie przewidują możliwości przedstawienia dowodów z dokumentów lub dowodów rzeczowych np. zapisu monitoringu".

Z zarzutami nie zgadza się Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zapewnia, że tryb rozpraw odmiejscowionych zapewnia osobie sądzonej pełne prawo do obrony oraz tłumacza, gdy osoba ta jest obcokrajowcem. "Jeżeli sąd uzna za konieczny osobisty kontakt z oskarżonym, może przerwać rozprawę i kontynuować ją w budynku sądowym" - mówił w kwietniu szef resortu sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

bEiKvuRV

"To sytuacje, gdzie sprawca został zatrzymany przez policję na gorącym uczynku. Na ogół będzie to sytuacja, gdy jego zachowanie będzie zarejestrowane na stadionowym monitoringu. Tu nie ma skomplikowanego postępowania dowodowego, badania poszlak. Chciałbym podkreślić, że w tym trybie zachowane będą wszystkie prawa procesowe" - wyjaśniał minister.

Projekt przeszedł już etap uzgodnień międzyresortowych. W ub. tygodniu pozytywnie zaopiniowała go Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Resort sprawiedliwości oraz MSWiA zapowiadają, że ustawa trafi do Sejmu jeszcze w maju.

Planowane zmiany dotyczą 11 ustaw, w tym pięciu kodeksów. Zbiorczy projekt nosi tytuł Ustawy o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA Euro 2012. W planach prac rządu ma on charakter priorytetowy. Poza trybem odmiejscowionym projekt dotyczy m.in. elektronicznego monitoringu chuliganów stadionowych, kar za posiadanie niebezpiecznych narzędzi oraz zaostrzenia wymagań dotyczących wymogów zabezpieczenia medycznego. Pozostałą część projektu KRS oceniła pozytywnie. (PAP)

mja/ bos/ gma/

bEiKvuSq
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)