Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Krzysztof Kwiatkowski laureatem Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego

0
Podziel się

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski został laureatem Nagrody im. Andrzeja
Bączkowskiego za 2013 r. Trzy wyróżnienia honorowe z okazji rocznicy 4 czerwca 1989 r. przyznano
Oldze Krzyżanowskiej, Ewie Kulik-Bielińskiej i Grażynie Staniszewskiej.

bEiVfkbp

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski został laureatem Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za 2013 r. Trzy wyróżnienia honorowe z okazji rocznicy 4 czerwca 1989 r. przyznano Oldze Krzyżanowskiej, Ewie Kulik-Bielińskiej i Grażynie Staniszewskiej.

Nagroda przyznawana jest przez Fundację im. Andrzeja Bączkowskiego.

Kwiatkowski został nagrodzony za "całość jego służby wobec kraju". Zdaniem Kapituły jest on wzorem urzędnika państwowego i człowiekiem działającym w "andrzejowym duchu", na rzecz dobra wspólnego, ponad podziałami.

bEiVfkbr

Kapituła zwróciła uwagę, że Kwiatkowski we wszystkich swoich działaniach przedkłada dobro państwa ponad własne ambicje i polityczną wygodę, a wykonywanie służbowych obowiązków wiąże z patriotyczną powinnością; ma odwagę w polityce mieć własne zdanie; szanuje ludzi; nie składa obietnic bez pokrycia; umie przyznać się do niewiedzy i pomyłki.

W opinii Kapituły Kwiatkowski działa w sposób, który byłby bliski Bączkowskiemu, gdyż czuje odpowiedzialność za państwo w zakresie swoich kompetencji i prowadzi dialog ponad podziałami.

Kapituła uznała również, że z okazji 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu i pierwszych wolnych wyborów należy uhonorować specjalnymi wyróżnieniami trzy kobiety, których skromność oraz zasługi na rzecz wolnej Polski i działalność na rzecz dobra wspólnego w wolnej Polsce zasługują na najwyższy szacunek: Olgę Krzyżanowską, Ewę Kulik-Bielińską i Grażynę Staniszewską.

Krzyżanowska jest lekarką i działaczką opozycji demokratycznej. W okresie II wojny światowej była harcerką Szarych Szeregów, jest odznaczona Krzyżem Walecznych. Była posłanką na Sejm od 1989 r. do 2001 r., pełniła funkcję wicemarszałka Sejmu, w latach 2001-2004 była senatorem. Jest członkinią rady Fundacji Batorego, prezeską zarządu Stowarzyszenia Pamięci Narodowej, członkinią rady programowej Kongresu Kobiet.

bEiVfkbx

Kulik-Bielińska jest tłumaczką literatury pięknej, działaczką opozycji w okresie PRL, organizatorką spotkań działaczy podziemia, współorganizatorką wykładów Uniwersytetu Latającego. W sierpniu 1980 r. prowadziła Biuro Informacyjne, odbierając doniesienia o strajkach i przekazując je zachodnim agencjom prasowym. Była wielokrotnie zatrzymywana w okresie PRL, aresztowana w 1986 r. Obecnie jest dyrektorką Fundacji im. Stefana Batorego. Została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Staniszewska była działaczką opozycji demokratycznej, w stanie wojennym internowana, następnie w 1983 r. ponownie aresztowana, działała w strukturach podziemnej Solidarności, uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu. Od 1989 r. była posłanką na Sejm czterech kolejnych kadencji, w latach 2001-2004 senatorem, w latach 2004-2009 posłanką do Parlamentu Europejskiego. W 2004 r. była obserwatorką z ramienia OBWE drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Działa w wielu organizacjach społecznych. Jest odznaczona Orderem Księżnej Olgi (przez Prezydenta Ukrainy, 2009 r.), węgierskim Orderem Świętego Stefana (2001 r.).

Nagrody zostaną wręczone 2 kwietnia. (PAP)

akw/ bno/ jbr/

bEiVfkbS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)