Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Kursy na średniowiecznych rzemieślników i postaci z legend

0
Podziel się

40 mieszkańców gminy Bieliny (Świętokrzyskie) zdobywa kwalifikacje potrzebne
do pracy w średniowiecznych zawodach. 15 osób szkoli się, by odgrywać postaci z podań ludowych
podczas gier terenowych "W Krainie Legend Świętokrzyskich".

bEgdQKaJ

40 mieszkańców gminy Bieliny (Świętokrzyskie) zdobywa kwalifikacje potrzebne do pracy w średniowiecznych zawodach. 15 osób szkoli się, by odgrywać postaci z podań ludowych podczas gier terenowych "W Krainie Legend Świętokrzyskich".

Szkolenia odbywają się w ramach dwóch projektów: "Nasze miejsca pracy w˙Osadzie Średniowiecznej" oraz "Nasze miejsca pracy w˙Krainie Legend Świętokrzyskich". Oba związane są z powstającą w Hucie Szklanej Osadą Średniowieczną.

Pierwszym etapem kursu "Nasze miejsca pracy w˙Osadzie Średniowiecznej" jest szkolenie "Średniowiecze w praktyce", które rozpoczęło się w lipcu. Trenerem jest dr hab. prof. Krzysztof˙Bracha z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, który˙specjalizuje się m.in. w kulturze średniowiecza, religijności polskiego i˙europejskiego średniowiecza (kulty i˙zwyczaje pątnicze, magia, czary, zabobony, demonologia ludowa), inkwizycji, kaznodziejstwie późnego średniowiecza, edytorstwie łacińskich źródeł średniowiecznych.

bEgdQKaL

Podczas zajęć uczestnicy poznają m.in. etnogenezę Słowian, ich mitologię, geografię plemienną ziem polskich, państwo Mieszka I i organizację państwa wczesnopiastowskiego, a także zagadnienia związane z budownictwem i˙życiem społecznym, m.in. zajęcia gospodarcze, pożywienie, ubiór i˙pielęgnacja ciała, rozrywka i˙czas wolny.

W programie wykładów są takie zagadnienia jak średniowieczne poglądy na świat, m.in. ówczesny model świata, magia miłosna i˙małżeńska, wróżby, amulety, obrzędy doroczne, a także normy postępowania: obowiązki wobec ludzi, obowiązki wobec Boga, poczucie piękna, poczucie czasu. Uczestnicy kursu posłuchają także o pobliskim Świętym Krzyżu, czyli Łysej Górze i jego znaczeniu w pogaństwie i chrześcijaństwie.

Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania wokół Łysej Góry Anna Łubek powiedziała PAP, że uczestnicy szkolenia - wśród których są osoby długotrwale bezrobotne, a także emeryci i renciści - z zaangażowaniem i zainteresowaniem słuchają wykładów, aby potem - pracując w wiosce średniowiecznej - przekazywać tę wiedzę turystom.

Kolejnym etapem szkolenia będzie praktyczna nauka zawodów wykonywanych w średniowieczu: garncarstwa, obróbki drewna i˙wikliniarstwa, bartnictwa, zielarstwa, tkactwa, kowalstwa, rymarstwa i szewstwa oraz gotowania. Odbędą się też m.in. szkolenia z obsługi ruchu turystycznego, warsztaty aktorskie i kurs z˙zakresu przedsiębiorczości i˙spółdzielczości socjalnej.

bEgdQKaR

W październiku uczestnicy projektu sprawdzą swoje umiejętności podczas pikniku średniowiecznego inaugurującego działanie osady. Osada zacznie przyjmować turystów wiosną przyszłego roku.

Jednocześnie realizowany jest inny projekt - "Nasze miejsca pracy w˙Krainie Legend Świętokrzyskich", skierowany głównie do osób nieaktywnych zawodowo lub prowadzących małe gospodarstwa rolne. Po szkoleniu mają się oni wcielić w postaci z podań m.in. czarownice, zbójów, wije i boginię Mokosz.

W lipcu odbyły się pierwsze zajęcia w˙ramach spotkań integracyjno-motywacyjnych "Chcieć, to móc...", podczas których m.in. uczyli się jak przełamywać nieśmiałość, nawiązywać kontakty społeczne i efektywnie współpracować. Beneficjenci projektu biorą także udział w˙warsztatach aktorskich "Każdy grać może: trochę lepiej, trochę gorzej...". Uczestnicy nabędą umiejętności w˙operowaniu głosem, ciałem, rekwizytami. Szkolenie wzbogacono m.in. o warsztaty z tematyki antydyskryminacyjnej z zakresu równości płci.

Jesienią uczestnicy obu szkoleń będą uczestniczyć w˙wizycie studyjnej w Sierakowie w województwie zachodniopomorskim, gdzie działa Wioska Hobbitów. Według Anny Łubek wioska ta była źródłem inspiracji dla bielińskich projektów.

bEgdQKaS

Oba projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w˙ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze˙środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osada Średniowieczna powstaje, także dzięki środkom unijnym, w Hucie Szklanej przy szlaku na Święty Krzyż (Łysiec, Łysa Górę - 595 m n.p.m.).

Gmina Bieliny jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych, które wykorzystuje na oryginalne projekty, m.in. w ramach przedsięwzięcia "Bielinianie nie gęsi i swój język mają" mieszkańcy uczyli się gwary świętokrzyskiej, którą wcześniej zbadali dialektolodzy. (PAP)

agn/ abe/ jra/

bEgdQKbm
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)