Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Leśnicy z Parków Narodowych chcą zachować układ zbiorowy

0
Podziel się:

Związek Leśników Polskich Parków Narodowych chce, by minister środowiska
uwzględnił postulaty leśników w nowelizowanej ustawie o ochronie przyrody. Chodzi m.in. o
zachowanie układu zbiorowego i wpisanie do ustawy wysokości dotacji dla parków narodowych.

Związek Leśników Polskich Parków Narodowych chce, by minister środowiska uwzględnił postulaty leśników w nowelizowanej ustawie o ochronie przyrody. Chodzi m.in. o zachowanie układu zbiorowego i wpisanie do ustawy wysokości dotacji dla parków narodowych.

Związek przekazał do ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego i głównego konserwatora przyrody Janusza Zaleskiego list, w którym "zgłasza zdecydowany protest" z powodu nieuwzględnienia jego postulatów w przygotowywanym przez resort środowiska projekcie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Najnowsza wersja tego dokumentu pochodzi z 3 marca. Projektowana nowelizacja, która ma obowiązywać od początku 2011 roku, zmienia formę prawno-organizacyjną Parków Narodowych. Nie będą już one jednostkami budżetowymi, ale otrzymają osobowość prawną, która pozwoli im na prowadzenie dotychczasowych działań, czyli m.in. uzyskiwanie przychodów i przeznaczanie ich na cele ochrony przyrody.

Jest to związane z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, która nakazuje jednostkom budżetowym likwidację gospodarstw pomocniczych i zakazuje uzyskiwania dochodów.

Ministerstwo Środowiska w uzasadnieniu do projektu noweli zaznacza, że nowe regulacje nie zmieniają zakresu zadań parków narodowych, które polegają m.in. na ochronie przyrody oraz na prowadzeniu edukacji ekologicznej.

W Polsce są 23 parki narodowe. Roczny koszt funkcjonowanie parków w 2008 r. wyniósł ponad 193 mln zł, z czego z budżetu pochodziło ponad 78 mln zł. Kwota ta pozwoliła jedynie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników. Pozostałe pieniądze pochodziły m.in. z dochodów gospodarstwa pomocniczego np. ze sprzedaży drewna.

Pracownicy zrzeszeni w Związku Leśników obawiają się, że nowe przepisy nie zabezpieczą w dostateczny sposób interesów pracowników parków oraz bezpieczeństwa na terenie parków. Domagają się od ministra środowiska, by złożył odpowiednie zapewnienia na piśmie. Oczekują na odpowiedź do 15 marca.

Leśnicy domagają się, by w nowym podmiocie prawnym, jakim będą parki narodowe, nadal obowiązywał ponadzakładowy układ zbiorowy, co ma zapewnić dotychczasowe przywileje pracownicze - takie jak 13. pensja, wyższe nagrody jubileuszowe czy odprawy emerytalne. Ponadto Związek chce zagwarantowania zatrudnienia dla wszystkich pracowników w likwidowanych gospodarstwach pomocniczych.

Związek postuluje też zapisanie w nowelizacji kwoty dotacji dla parków narodowych. Zdaniem przewodniczącego ZLP PN Piotra Kozłowskiego, jest to konieczne, gdyż bez takiego zapisu, można będzie ograniczać dotacje. Dyrekcje parków, chcąc zabezpieczyć pieniądze na wszystkie działania, w tym płace, mogą być zmuszone do coraz większej sprzedaży drewna.

"To musi być wprost określone. Jest to kwota ok. 70 mln zł, która powinna być co roku zwiększana o wskaźnik inflacji. Daliśmy propozycje, których ministerstwo nie przyjęło" - powiedział w poniedziałek PAP Kozłowski.

Szef Związku podkreślił, że czeka na odpowiedź ministra, a "w razie odmowy udzielenia gwarancji" w poruszanych w liście sprawach, Związek będzie zmuszony podjąć działania w obronie interesów pracowników parków narodowych i ochrony przyrody.

Do czasu nadania informacji PAP nie uzyskała komentarza resortu środowiska. (PAP)

awy/ bos/ jra/

wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)