Notowania

wiadomości
18.07.2011 19:57

Lubelskie: Odwiert w poszukiwaniu gazu z łupków - bezpieczny dla środowiska

Odwiert w poszukiwaniu gazu łupkowego w Markowoli na Lubelszczyźnie, który PGNiG wykonało rok temu, był bezpieczny dla środowiska - wynika z raportu Państwowego Instytutu Geologicznego.

Podziel się
Dodaj komentarz

Odwiert w poszukiwaniu gazu łupkowego w Markowoli na Lubelszczyźnie, który PGNiG wykonało rok temu, był bezpieczny dla środowiska - wynika z raportu Państwowego Instytutu Geologicznego.

Raport zaprezentowano w poniedziałek podczas warsztatów edukacyjnych "Markowola - rok po zabiegu hydraulicznego szczelinowania. Gaz z łupków a środowisko", które w miejscowości Zwola zorganizowało PGNiG. W lipcu ub.r. w Markowoli (k.Puław) firma Halliburton Company wykonała dla PGNiG zabiegi szczelinowania hydraulicznego w poszukiwaniu gazu z łupków. Nie dały one jednak spodziewanych efektów.

Podczas poniedziałkowego spotkania wiceminister skarbu Mikołaj Budzanowski podkreślał, że w UE, m.in. w instytucjach wspólnotowych, pojawiają się krytyczne opinie, że gaz z łupków jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego. "To zadziwiające stwierdzenia, z którymi się absolutnie nie zgadzamy. (...) Wydobycie gazu z łupków, prowadzone w oparciu o istniejące prawo polskie oraz prawo unijne, nie zagraża bezpieczeństwu ekologicznemu w Polsce" - powiedział.

Zaznaczył, że niewiedza jest jedną największych przeszkód w rozwoju wydobycia gazu łupkowego w Polsce. "Dlatego pozytywne wyniki ekspertyzy prowadzonej w Markowoli, która wykazała brak negatywnego oddziaływania prowadzonych prac na środowisko naturalne, są kamieniem milowym dla inwestycji. Dewastacja środowiska była bowiem czołowym argumentem przeciwników prowadzenia wierceń w poszukiwaniu łupków. Dziś został on zniesiony" - zaznaczył.

Wiceprezes Zarządu ds. Górnictwa Naftowego PGNiG Marek Karabuła przypomniał, że wiercenie w Markowoli nie zakończyło się sukcesem - nie znaleziono odpowiednich zasobów gazu. "Ale zdobyliśmy unikalne doświadczenie, które będziemy wykorzystywać przy kolejnych zabiegach szczelinowania hydraulicznego, które wykonamy w najbliższych tygodniach, miesiącach i latach" - zaznaczył.

Podkreślał jednak, jak ważne dla Polski i polskiej gospodarki jest wykorzystanie szansy, jaką może być gaz z łupków. "Dla Polski takie inwestycje oznaczają większą niezależność energetyczną, rozwój niskoemisyjnej energetyki, a także rozwój przemysłu chemicznego. W przyszłości może to oznaczać również rozwój sektora GTL (gas-to-liquid), zajmującego się produkcją paliwa dla transportu na bazie gazu" - zaznaczył. Dodał, że gaz ziemny jest szczególnie ważnym surowcem dla sektora chemicznego. "Chcemy rozwijać polską chemię w oparciu o polski gaz" - mówił.

Przygotowując raport eksperci wykonali m.in.: ekspertyzy fizykochemiczne i analizy granulometryczne gleby i podglebia w otoczeniu urządzenia wiertniczego oraz zbiorników na paliwa płynne.

W pobranych próbkach oznaczono zawartości metali ciężkich (Er, Ni, Pb), olejów mineralnych i chlorków. W obu seriach pomiarowych wartości wszystkich badanych parametrów nie przekraczały limitów dopuszczalnych dla gruntów rolnych i nie zanotowano znaczących różnic w wynikach uzyskanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac.

Cały teren wiertni został zbadany pod kątem zawartości metanu w powietrzu glebowym na głębokości 1,2-1,5 m. W żadnej z 30 sond nie stwierdzono metanu w ilościach możliwych do wykrycia przy użyciu zastosowanej metody pomiarowej, tak przed rozpoczęciem prac, jak i po ich zakończeniu.

Ocenę stanu wód przeprowadzono na podstawie próbek pobranych z trzech okolicznych studni gospodarskich. Sprawdzano m.in. smak, zapach, stężenia chlorków, azotanów, azotynów, amoniaku, olejów mineralnych, chromu, baru, ołowiu, potasu, żelaza i manganu. Wyniki uzyskane przed i po zakończeniu prac na terenie wiertni nie wskazują na jakiekolwiek zmiany hydrochemiczne w badanych wodach.

W warsztatach udział wzięli również: przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, specjaliści Państwowego Instytutu Geologicznego, przedstawiciele samorządów na terenach, na których odbywały się i odbywać będą poszukiwania gazu z łupków oraz przedstawiciele firm pracujących przy odwiertach i zabiegach szczelinowania, m.in. Halliburton. (PAP)

luo/ je/ gma/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz