Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Mazowsze będzie starać się o 200 mln euro z pieniędzy na Polskę Wschodnią

0
Podziel się:

Mazowsze będzie starać się o dodatkowe 200 mln euro z pieniędzy na Polskę
Wschodnią, co stanowi 10 proc. funduszy na ten cel - poinformował w środę na konferencji prasowej
marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

bEEwSGsB

Mazowsze będzie starać się o dodatkowe 200 mln euro z pieniędzy na Polskę Wschodnią, co stanowi 10 proc. funduszy na ten cel - poinformował w środę na konferencji prasowej marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Marszałek poinformował przed odbywającą się w środę w Warszawie regionalną konferencją poświęconą nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, że pieniądze, które Mazowsze uzyskałoby z Programu Polska Wschodnia 2014-2020, mogłyby zostać przeznaczone na finansowanie budowy dróg łączących województwo mazowieckie z ościennymi regionami: województwem podlaskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim.

"To w pełni będzie wyczerpywało potrzeby wspólne i będzie elementem poprawiającym infrastrukturę" - powiedział Struzik.

bEEwSGsD

Program Polska Wschodnia 2014-2020 jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Pieniądze z programu uzupełniają i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.

Struzik poinformował, że z budżetu UE na lata 2014-2020 Mazowsze ma otrzymać 3,3 mld euro. "W tej chwili pracujemy nad tym, aby sensownie te środki podzielić na poszczególne kategorie interwencji" - powiedział.

Marszałek wskazał, że zgodnie z danymi Eurostatu (unijnego urzędu statystycznego) województwo mazowieckie jest najlepiej rozwiniętym regionem Polski. Dochód na mieszkańca przekroczył 90 proc. średniej unijnej, a wskaźnik wydatków na badania i rozwój wyniósł w regionie ok. 1,5 proc. PKB (przy czym w najlepszych regionach UE stanowi on 7 proc. PKB). Według marszałka w latach 2001-2010 Mazowsze dokonało "olbrzymiego skoku" i rozwijało się w tempie jednym z najszybszych w UE.

W efekcie Mazowsze znalazło się w kategorii regionów dobrze rozwiniętych, ze wszystkimi tego konsekwencjami. "To oznacza, że mamy - niestety - redukcję wsparcia unijnego" - powiedział. Dodał, że dzięki staraniom m.in. rządu udało się jednak wykreować nową kategorię regionów, tzw. przejściowych. Mają one zagwarantowane co najmniej 60 proc. środków z perspektywy finansowej z lat 2007-2013.

bEEwSGsJ

Struzik powiedział, że Mazowsze określiło wymagane przez UE cztery tzw. koncentracje tematyczne. To sfera badawczo-rozwojowa i innowacje, rozwój i budowanie e-społeczeństwa, wsparcie dla małych i średnich firm, budowanie gospodarki racjonalnie korzystającej z zasobów. Dodał, że w planach Mazowsza są też kwestie społeczne (np. przeciwdziałanie bezrobociu, czy edukacja przez całe życie). W wojewódzkich planach po raz pierwszy ma zostać zastosowany nowy rodzaj instrumentu, tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), na realizację którego zaplanowano 150 mln euro. Marszałek poinformował, że planowany jest także analogiczny do ZIT Regionalny Instrument Terytorialny (dla subregionów Ciechanowa, Radomia, Płocka, Ostrołęki, Siedlec) z kwotą 118 mln euro.

"Idziemy też do rządu z wykazem wielu inwestycji, które przekraczają możliwości województwa i naszego regionalnego programu operacyjnego oraz które są bardzo ważne z punktu widzenia całego kraju" - powiedział. Dodał, że chodzi o strategiczne drogi, obwodnice, elementy infrastruktury kolejowej, czy gazowniczej.

Dyrektor mazowieckiego biura planowania regionalnego w Warszawie prof. Zbigniew Strzelecki powiedział, że w związku z programem operacyjnym na lata 2014-2020 przygotowano aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazał, że w aktualizacji zawarto ogromną liczbę inwestycji, które zostaną przedłożone na stół negocjacyjny z rządem.

Strzelecki powiedział, że zaplanowano m.in. modernizację infrastruktury kolejowej linii WKD, inwestycje związane z tramwajami w Warszawie (trasy m.in. do Łomianek, Janek i Konstancina) oraz duże inwestycje drogowe. "Będziemy siadać do stołu z rządem, by rozmawiać o drodze S-2 od węzła Puławska do węzła Lubelska (...)" - powiedział. Dodał, że w planach jest też m.in. obwodnica portu lotniczego Warszawa-Modlin, czy obwodnica Grodziska Mazowieckiego.(PAP)

bEEwSGsK

(planujemy kontynuację tematu)

mmu/ je/ mow/

bEEwSGte
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)