Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

MG prognozuje wzrost PKB w tym roku na 4,2 proc.

0
Podziel się

Wzrost gospodarczy w 2011 roku wyniesie 4,2 proc., zaś wskaźnik inflacji
CPI osiągnie wartość zbliżoną do poziomu 3,2 proc - prognozuje w kwartalnej analizie Ministerstwo
Gospodarki. Resort szacuje, że stopa bezrobocia na koniec roku spadnie do 10,5 proc.

bEiAJJPF

Wzrost gospodarczy w 2011 roku wyniesie 4,2 proc., zaś wskaźnik inflacji CPI osiągnie wartość zbliżoną do poziomu 3,2 proc - prognozuje w kwartalnej analizie Ministerstwo Gospodarki. Resort szacuje, że stopa bezrobocia na koniec roku spadnie do 10,5 proc.

"Zmiana produktu krajowego brutto pozostanie pod wpływem sytuacji zewnętrznej. Decydującym czynnikiem będzie utrwalanie się pozytywnych tendencji i oczekiwań w stosunku do koniunktury w gospodarce światowej. W wyniku wzmożonej aktywności inwestycyjnej związanej z przesunięciami realizacji zadań na rok 2011, oczekujemy wzrostu nakładów brutto na środki trwałe. Tempo wzrostu spożycia indywidualnego powinno utrzymać się na poziomie nieznacznie wyższym niż przed rokiem" - napisano w komentarzu.

Według szacunków MG, w IV kwartale 2010 roku PKB wzrósł w skali roku o 4,3 proc.

bEiAJJPH

"Obserwowany od września 2010 r. stopniowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy prognozowanym na 2011 r. ponad 4,0 proc. wzroście gospodarczym, pozwala oczekiwać przyspieszenia tempa przyrostu cen. Uwzględniając ponadto prawdopodobne utrzymanie się proinflacyjnych tendencji wzrostowych cen artykułów spożywczych oraz nośników energii na globalnych rynkach prognozuje się, że w 2011 wskaźnik inflacji CPI osiągnie wartość zbliżoną do poziomu 3,2 proc." - dodano.

Resort prognozuje, że stopa bezrobocia na koniec 2011 roku będzie się kształtować na poziomie zbliżonym do 10,5 proc., a polepszająca się sytuacja na rynku pracy spowoduje nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia na poziomie nieznacznie wyższym niż w 2010 r.

"Pomimo spowolnienia gospodarczego, w latach ubiegłych nie doszło do zdecydowanego pogorszenia wskaźników. Było to efektem dostosowywania przez przedsiębiorców kosztów pracy do mniejszego popytu, poprzez elastyczne formy zatrudnienia. Obecnie oczekiwana jest zdecydowana poprawa na rynku pracy zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia, jak i znacznego obniżenia liczby osób bezrobotnych. Dlatego też stopa bezrobocia na koniec 2011 roku powinna kształtować się na poziomie ok. 10,5 proc." - napisano.

"Przewiduje się, że w 2011 r. w związku z polepszającą się sytuacją na rynku pracy nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie nieco wyższy niż w roku ubiegłym. Realnie wśród pojedynczych działów w sektorze przedsiębiorstw nie wyklucza się wystąpienia obniżki płac, co wynikać może z wciąż relatywnie wysokiej stopy bezrobocia ograniczającej presję płacową" - dodano.

bEiAJJPN

MG spodziewa się, że produkcja przemysłowa wzrośnie w bieżącym roku o 8,1 proc., zaś produkcja budowlana o 12,0 proc.

"Oczekuje się, że wraz z korzystną sytuacją gospodarczą, w 2011 produkcja sprzedana przemysłu osiągnie przyrost na poziomie ok. 8,1 proc." - napisano.

"Ocenia się, że w wyniku przesunięć zadań budownictwa mieszkaniowego i usługowego, w roku 2011 nastąpi kumulacja ich realizacji. W rezultacie, przy jednoczesnym efekcie niskiej bazy, oczekujemy, że produkcja budowlano-montażowa w 2011 r. osiągnie przyrost rzędu 12,0 proc. w skali roku" - dodano.

Resort prognozuje także, że w 2011 r. wartość eksportu wyniesie ok. 128,6 mld euro, tj. o ok. 10,5 proc. więcej niż w 2010 roku.

bEiAJJPO

"Wartość importu wyniesie natomiast ok. 143,8 mld euro, tj. o ok. 12,0 proc. więcej niż w roku 2010. Saldo obrotów towarowych osiągnie poziom ok. -15,2 mld euro" - dodano. (PAP)

nik/ gor/ pad/

bEiAJJQi
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)