Notowania

naukowcy
07.09.2009 15:10

Naukowcy zbadają perspektywy produkcji energii bez emisji CO2

Naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach, wspomagani przez ekspertów z różnych ośrodków naukowych, zbadają perspektywy wdrożenia w Polsce technologii produkcji energii bez emisji dwutlenku węgla. Posłużą się foresightem - narzędziem badawczym, polegającym na aktywnym prognozowaniu przyszłości.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach, wspomagani przez ekspertów z różnych ośrodków naukowych, zbadają perspektywy wdrożenia w Polsce technologii produkcji energii bez emisji dwutlenku węgla. Posłużą się foresightem - narzędziem badawczym, polegającym na aktywnym prognozowaniu przyszłości. *

O rozpoczęciu projektu pod nazwą "Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku" poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka GIG, Sylwia Jarosławska-Sobór. Badania wspomoże oparty o unijne środki program operacyjny "Innowacyjna gospodarka".

"Celem projektu jest m.in. odpowiedź na pytanie, ile gotowi jesteśmy płacić za energię, jeżeli będzie to energia wytwarzana bez emisji CO2, a co za tym idzie - jakie są wtedy możliwe do zastosowania rozwiązania technologiczne" - wyjaśniła rzeczniczka.

Projekt ma określić kierunki rozwoju nieemitujących dwutlenku węgla technologii, które pozwolą na rozwój polskiej energetyki w oparciu o własne surowce (zarówno odnawialne, jak i nieodnawialne) oraz spełnią wymagania związane z dopuszczalną wielkością emisji gazów cieplarnianych.

Foresight to narzędzie badawcze, polegające na aktywnym prognozowaniu przyszłości. Od klasycznych prognoz różni się tym, że próbuje wpłynąć na bieg wydarzeń. Jak mówią naukowcy, foresight nie przewiduje przyszłości, ale tworzy wizję.

Pierwszym zrealizowanym w Polsce foresightem energetycznym był ukończony w 2007 r. w GIG projekt nakreślający scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne kraju. Obecny projekt jest formą kontynuacji tamtego, skupioną na innowacyjnych technologiach, dających możliwie najniższą emisję CO2.

Naukowcy podkreślają, że na tzw. zeroemisyjną energetykę składa się bardzo wiele technologii - od wytwarzania prądu ze źródeł odnawialnych, poprzez czyste technologie węglowe po energię jądrową. Polska polityka energetyczna zakłada korzystanie ze wszystkich tych źródeł. Ważne dla obniżenia emisji CO2 są także metody oszczędności energii.

"Zastosowanie tych technologii i metod w wielu przypadkach powoduje powstawanie dodatkowych kosztów społecznych i ma wpływ na zrównoważony rozwój. Dlatego projekt ma nie tylko nakreślić prawdopodobne scenariusze rozwoju energetyki zeroemisyjnej, ale i uwzględnić ich wpływ na rozwój w specyficznych warunkach Polski" - wyjaśniła rzeczniczka.

Chodzi m.in. o zbadanie, na ile realne pod względem technologicznym i społecznym jest w przyszłości zastąpienie węgla, będącego dziś podstawą polskiej energetyki, innymi technologiami. Efektywność czystych technologii węglowych uzależniona jest bowiem przede wszystkim od sekwestracji (wychwytywania i składowania CO2), której możliwości są ograniczone.

Eksperci zaznaczają, że warunkiem wdrażania wyników projektu jest społeczna akceptacja dla prognozowanych rozwiązań i zainteresowanie nimi biznesu. Dlatego projekt nie ograniczy się do sfery technologii, ale obejmie także badania społeczne i obszar praktyki gospodarczej. Chodzi np. o sprawdzenie, na ile polska energetyka jest otwarta na zmiany i jakie ma możliwości ich wdrożenia.

"Efekt końcowy będzie jednym z narzędzi do tworzenia długofalowych planów rozwoju firm z branży energetycznej. Pokazanie możliwych pól konfliktów społecznych powinno m.in. ułatwić im podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju i planowaniu nowych inwestycji" - uważa Jarosławska-Sobór.

W projekcie weźmie udział kilkudziesięciu ekspertów, zajmujących się zagadnieniami prawnymi, środowiskowymi, społecznymi, technicznymi i technologicznymi, pośrednio lub bezpośrednio związanymi z gospodarką energetyczną Polski. Nabór ekspertów potrwa do końca października. Naukowcy zainteresowani projektem mogą zgłaszać się na stronie internetowej www.foresightenergetyczny.pl (PAP)

mab/ abe/ jra/

Tagi: naukowcy, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz