Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

O tzw. opiece równoważnej - w komisji Przyjazne Państwo

1
Podziel się

Założenia do nowej ustawy o opiece nad dziećmi przedstawili w czwartek
sejmowej komisji Przyjazne Państwo przedstawiciele Porozumienia Rawskiego. Zakładają one, że w
przypadku rozwodu rodziców sądy będą powierzać opiekę nad dzieckiem obojgu rodzicom.

bEieBKCt

Założenia do nowej ustawy o opiece nad dziećmi przedstawili w czwartek sejmowej komisji Przyjazne Państwo przedstawiciele Porozumienia Rawskiego. Zakładają one, że w przypadku rozwodu rodziców sądy będą powierzać opiekę nad dzieckiem obojgu rodzicom.

Według przedstawionych komisji propozycji, w przypadku wniosku o separację lub rozwód, sąd jako priorytetową rozważałby możliwość dalszego zamieszkiwania dziecka wspólnie z jego rodzicami, a gdyby to nie było możliwe - powierzałby opiekę nad nim obojgu rodzicom, określając jedynie czas i sposób, jaki będzie spędzało z każdym z nich.

Rodzice mieliby opiekować się dzieckiem na zmianę - każdemu z nich przysługiwałoby od 1/3 do połowy czasu w ciągu roku. Jest to tzw. opieka równoważna; podobne rozwiązanie funkcjonuje we Włoszech, Francji i na Florydzie.

bEieBKCv

W regulującej tę kwestię we Włoszech ustawie zapisano, że "w przypadku separacji rodziców dziecko ma prawo do zachowania stałego, równoważnego i bezpośredniego związku z każdym z nich, otrzymywania opieki, edukacji i zdobywania doświadczenia od każdego rodzica i utrzymywania znaczących relacji ze swoimi przodkami i krewnymi od strony obojga rodziców".

Wnioskujący o wprowadzenie takiego rozwiązania do polskiego prawa argumentują, że polskie sądy rodzinne w przypadku rozwodu rodziców i konieczności przyznania opieki nad dzieckiem najczęściej przyznają je matce, nie kierując się przy tym żadnymi merytorycznymi przesłankami. Przekonywali, że sądy często dyskryminują ojców, których nie traktują jak rodzica, a jedynie jak "dawcę nasienia".

"Dzisiejsze prawo wyznacza rodzica dominującego nad dzieckiem i tego drugiego, który ma się z dzieckiem jedynie kontaktować. W naszej opinii jest to niedopuszczalne, bo żaden sąd nie jest w stanie określić, który z rodziców jest lepszy czy gorszy i przy którym mają być dzieci" - przekonywał Krzysztof Chojnacki z Porozumienia Rawskiego.

Jak dodał, dziś polskie prawo i praktyka orzecznicza sądów rodzinnych prowadzi do konfliktowania rozwodzących się rodziców, bo to matka ma ponad 90 proc. szans na to, że zostaną przyznane jej opieka nad dzieckiem i alimenty. W jego ocenie taki stan rzeczy prowadzi do tego, że matka nie czuje potrzeby porozumienia się z ojcem dziecka w zakresie opieki.

bEieBKCB

Porozumienie chciałoby także, by w przypadku, gdy oboje rodzice chcą współwychowywać dziecko, zniesione zostały alimenty. W ich miejsce miałaby pojawić się tzw. opłata wyrównawcza. Stosowana byłaby w przypadkach znaczącej dysproporcji czasu w jakim rodzice opiekują się dzieckiem lub znacznych różnic majątkowych i zarobkowych między nimi.

W opinii Porozumienia, wprowadzenie do polskiego prawa opieki równoważnej jest konieczne, by dostosować je do ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka, w której zapisano m.in., że państwa-strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka.

W trakcie czwartkowego posiedzenia komisji, reprezentująca Ministerstwo Sprawiedliwości sędzia Barbara Jarosz z departamentu legislacyjno-prawnego nie potrafiła powiedzieć, czy w ministerstwie prowadzone są jakiekolwiek prace nad podobnym projektem. Dodała jednak, że dobiegają końca uzgodnienia międzyresortowe nad projektem zmian w k.c., który ma zwiększyć skuteczność egzekucji orzeczeń sądów rodzinnych w zakresie kontaktów rozwiedzionych rodziców z dzieckiem.

Projekt zakłada, że w orzeczeniu ustalającym zasady tych kontaktów sąd miałby możliwość określić sankcje finansowe za ich nieprzestrzeganie. Gdyby to nie okazało się skuteczne, sąd mógłby zlecić kuratorowi przymusowe odebranie dziecka rodzicowi, który nie stosuje się do postanowień sądu. Przedstawiciele Porozumienia Rawskiego skrytykowali ten projekt. W ich ocenie takich opłat nie da się wyegzekwować np. od bezrobotnej matki.

bEieBKCC

Przedstawione przez Porozumienie propozycje znalazły uznanie wśród członków komisji. Wiceprzewodnicząca komisji Hanna Zdanowska (PO) zapewniła wnioskodawców, że komisja zajmie się tą sprawą, gdy tylko do komisji wpłynie gotowy projekt ustawy. Jak poinformował Chojnacki, projekt taki przygotowuje na prośbę Porozumienia Rawskiego europoseł PiS Janusz Wojciechowski.

Porozumienie Rawskie jest ogólnopolskim ruchem społecznym, zrzeszającym organizacje walczące o prawa człowieka i prawo dziecka do wychowywania przez swoich rodziców. Pod pismem otwartym w sprawie opieki równoważnej, skierowanym pod koniec ub.r. do prezydenta, premiera, posłów, senatorów i ministrów podpisali się m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu, Stowarzyszenia na Rzecz Poszanowania Praw Dzieci i Rodziców, Stowarzyszenia Obrony Społecznej Praw Dziecka, Młodzieży i Rodziny oraz Fundacji Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy.(PAP)

mca/ itm/ jra/

bEieBKCW
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(1)
Swi100u
6 miesięcy temu
Jak nie było tak nie ma ON i równego traktowania a tylko gorzej po działaniach SP w MŚ. PUTIN MA PETRO A KASTA PŁACZO $