Notowania

wiadomości
30.08.2011 17:55

Organizacje rolne w liście do prezydenta opowiedziały się za GMO

Polskie przepisy zakazujące wprowadzania do obrotu materiału siewnego GMO i stosowania takich pasz są niezgodne z prawem UE - napisało pięć organizacji rolnych w liście do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Opowiedziały się też za stosowaniem GMO.

Podziel się
Dodaj komentarz

Polskie przepisy zakazujące wprowadzania do obrotu materiału siewnego GMO i stosowania takich pasz są niezgodne z prawem UE - napisało pięć organizacji rolnych w liście do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Opowiedziały się też za stosowaniem GMO.

Organizacje rolnicze w liście skierowanym do prezydenta Komorowskiego napisały, że ze zrozumieniem przyjmują jego decyzję dotyczącą zawetowania ustawy o nasiennictwie. "Z zadowoleniem przyjmujemy deklarację, że w przypadku przyjęcia weta przez parlament, Pan Prezydent skieruje do Sejmu projekt ustawy o nasiennictwie bez kontrowersyjnych zapisów dotyczących GMO" - napisali autorzy listu.

Według nich, ustawa jest bardzo potrzebna, ze względu na dostosowanie polskich przepisów do unijnych.

Autorzy listu zwracają uwagę, że "polscy rolnicy oczekują stabilnej i przewidywalnej polityki dotyczącej nowoczesnych technologii w rolnictwie". Podkreślają, że UE po przeprowadzeniu badań naukowych oraz szczegółowej oceny bezpieczeństwa dopuściła stosowanie komponentów paszowych GMO, jak również uprawę zatwierdzonych odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych: kukurydzy i ziemniaka.

W tym zakresie obecnie obowiązujące polskie prawo dotyczące zakazu wprowadzania do obrotu materiału siewnego GMO, jak również zakazu stosowania pasz GMO (którego wejście w życie odłożono w czasie) jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej - zaznaczają organizacje.

"Mamy nadzieję, że parlament przyjmie w niedługim czasie ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w której zostaną uregulowane wszystkie kwestie związane z GMO, jak również zniesione zostaną wspomniane zakazy dotyczące GMO" - napisano.

Organizacje rolników zgadzają się, że w sprawie nowej ustawy trzeba przeprowadzić debatę publiczną, w której należy przedstawić społeczeństwu wyniki wiarygodnych badań naukowych dotyczących GMO. Takie badania przeprowadzone były również w Polsce przez Instytut Zootechniki oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny. Te placówki naukowe jednoznacznie stwierdziły, że wykluczają negatywny wpływ paszy GMO na zdrowie karmionych nią zwierząt - twierdzą autorzy listy.

Zadeklarowali oni chęć udziału w debacie, zapowiedzieli też, że przedstawią swoje stanowisko w zakresie stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rolnictwie.

"Mamy nadzieję, że polskie przepisy prawa w tym zakresie będą zgodne z regulacjami unijnymi i zagwarantują nam prawo wyboru technologii, którą chcemy stosować na swoich polach oraz zapewnią takie same warunki, jakie mają rolnicy w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej" - napisano w liście.

Autorzy zaznaczyli, że to rolnicy odpowiadają za dostarczenie polskiemu konsumentowi bezpiecznej żywności o wysokiej jakości, przy niskich cenach, ponosząc pełną odpowiedzialność za produkty oraz ryzyko ekonomiczne z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.

Pod listem podpisali się: Adam Koryzna, prezes Stowarzyszenia "Koalicja na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa", Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Stanisław Barnaś, prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych oraz Wiesław Gryn, prezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.

Prezydent Bronisław Komorowski zawetował w środę ustawę o nasiennictwie zawierającą przepisy o GMO. Decyzję tłumaczył niezgodnością ustawy z prawem UE i zapowiedział, że jeśli posłowie przyjmą weto, złoży w Sejmie własny projekt ustawy, ale już bez zapisów o GMO. (PAP)

awy/ amac/ jra/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz