Notowania

wiadomości
25.10.2013 19:42

Prezydent: nowela ustawy o drogach publicznych do Trybunału Konstytucyjnego

# dochodzi więcej informacji o znowelizowanej ustawie #

Podziel się
Dodaj komentarz

# dochodzi więcej informacji o znowelizowanej ustawie #

25.10. Warszawa (PAP) - Prezydent Bronisław Komorowski podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o drogach publicznych do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta w piątek PAP.

"Ustawa ta budziła duże kontrowersje ze względu na regulacje pozwalające samorządom województwa na przekazywanie samorządom innych szczebli zarządu nad istniejącymi odcinkami dróg zastępowanymi nowymi trasami" - podkreśliła Kancelaria.

Jak zaznaczono, "oznaczałoby to swoiste wycofanie się państwa z funkcji, jaką jest określenie bezpośrednio w drodze ustawy zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego - doszłoby do scedowania tych uprawnień na jednostki samorządu".

Ponadto, czytamy w komunikacie, po raz pierwszy w systemie prawnym znalazłyby się przepisy stanowiące podstawę do określania zadań realizowanych przez gminy i powiaty nie bezpośrednio w ustawie, ale przez samorząd innego szczebla, w drodze uchwały, odpowiednio sejmiku województwa, rady powiatu i rady gminy.

"W opinii prezydenta RP takie rozwiązanie budzi wątpliwości co do zgodności z wynikającą z konstytucji zasadą określania zadań samorządów w ustawie, a także z konstytucyjnie chronioną samodzielnością gminy będącej podstawową jednostką samorządu terytorialnego" - podkreślono.

Kancelaria zaznacza ponadto, że z uprawnieniem samorządów do określania zadań samorządów innych szczebli "nie wiążą się precyzyjne kryteria uzależniające możliwość przekazania danego odcinka drogi w zależności od funkcji, jakie pełni ona dla społeczności lokalnej".

Podkreśla, że założenia ustawy spotkały się z protestem środowisk samorządowych, które w apelach kierowanych do prezydenta wskazywały na ryzyko niezgodności nowych przepisów z konstytucją.

"Wystąpienie prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego nie oznacza przy tym akceptacji dla obecnego modelu, czyli automatycznego przekazywania gminom dróg zastępowanych przez nowe trasy. W opinii Bronisława Komorowskiego zmiana obecnych rozwiązań wymaga z jednej strony konieczności precyzyjnego określenia w ustawie zadań w zakresie dróg, jakie mają realizować gminy, powiaty i województwa, z drugiej zaś konieczności rzeczywistego odciążenia gmin, na których spoczywa dziś koszt utrzymania odcinków dróg zastępowanych nowymi" - czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczono prezydent uważa, że propozycje uregulowania tej kwestii powinny być opracowane na poziomie rządowym.

Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy oznacza, że zawarte w niej rozwiązania nie wejdą w życie, przynajmniej do rozpatrzenia wniosku przez sędziów Trybunału.

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych przewiduje m.in., że dawne drogi krajowe zastępowane przez drogi ekspresowe czy obwodnice nie będą otrzymywać jak dotychczas kategorii drogi gminnej, a będą zaliczane do dróg wojewódzkich.

Dotychczas sprawę przekazywania gminom dawnych dróg krajowych zastąpionych nowo wybudowanymi odcinkami regulował art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Przepis ten, wprowadzony do ustawy o drogach publicznych w 2003 r., miał na celu automatyczne ustawowe rozstrzyganie kwestii spornych po oddaniu do użytku nowych dróg krajowych. Budził jednak sprzeciw władz gmin, ponieważ utrzymanie dawnych dróg wojewódzkich przekraczało ich możliwości finansowe. Problem narastał wraz z liczbą odcinków nowych dróg przekazywanych do eksploatacji.

Przepisy znowelizowanej ustawy zakładają, że z chwilą oddania do użytku nowego odcinka drogi, stara droga będzie zyskiwała kategorię drogi wojewódzkiej. W ten sposób to marszałek województwa będzie gospodarzem sieci drogowej w swoim regionie. Ustawa przewiduje także mechanizm obniżenia kategorii tras do dróg powiatowych lub gminnych.

Nowela odnosi się także do dróg, które zostały zaliczone do kategorii drogi gminnej na mocy art. 10 ust. 5, czyli mniej więcej od 2003 r. Przepisy ustawy przewidują, że w ciągu 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy, rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę pozbawiającą drogę tej kategorii. Odcinek, który zostanie pozbawiony przez radę gminy kategorii drogi gminnej, z mocy ustawy staje się drogą wojewódzką.(PAP)

tgo/ mick/ mki/ mow/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz