Notowania

spółki
27.08.2009 15:00

Przegląd wiadomości ze spółek, 27 sierpnia, godz. 15.

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 27 sierpnia, godz.15.00

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 27 sierpnia, godz.15.00

POLICE

Zakłady Chemiczne Police liczą, że grudzień będzie pierwszym miesiącem, kiedy spółka przestanie przynosić straty na poziomie operacyjnym i zanotuje zysk - poinformował w czwartek dziennikarzy prezes ZCh Police, Zbigniew Miklewicz.

"Oczekujemy, że trendy rynkowe odnośnie cen surowców i wyrobów pozwolą nam osiągnąć na przełomie roku, prawdopodobnie w grudniu, dodatni wynik operacyjny w skali miesiąca. To będzie taki punkt przełomowy i od tego momentu będziemy uzyskiwać pozytywny wynik operacyjny" - dodał. Jego zdaniem, na poziomie netto spółce mogą pomóc opcje. "Złoty się umacnia. Liczymy się z tym, że odzyskamy część strat poniesionych na opcjach w roku ubiegłym w ujęciu narastającym" - powiedział. W lipcu i sierpniu - w jego opinii - udało się zniwelować straty na opcjach z I półrocza.

Powiedział, że drugie półrocze ma być lepsze od pierwszego i strata na poziomie operacyjnym oraz netto będzie niższa niż w pierwszym półroczu."Spodziewamy się, że we wrześniu, październiku i listopadzie strata operacyjna będzie minimalna" - powiedział prezes.

Narastająco po I półroczu Police miały 41 mln zł strat z tytułu wyceny opcji walutowych, ale w samym II kwartale zysk z tego tytułu wyniósł 38 mln zł. Zarząd zakłada, że w I kwartale przyszłego roku główne grupy produktowe, czyli biel tytanowa, nawozy fosforowe i azotowe będą rentowne.

IMPEL

Impel planuje zakup grupy spółek z obszaru obsługi nieruchomości o łącznych przychodach ok. 50 mln zł. Wiceprezes ds. rozwoju grupy Impel Danuta Czajka liczy na to, że jeszcze w tym roku uda się zakończyć rozmowy; przejęcie będzie realizowane ze środków własnych firmy. Zdaniem władz spółki, w 2010 roku wyniki Impela mogą się pogorszyć w stosunku do 2009 roku z powodu kosztów wdrażania nowego systemu informatycznego. Będzie on kosztował kilkadziesiąt mln zł; w 2009 r. spółka zakłada przychody na poziomie 1 mld zł.

W I półroczu 2009 grupa Impel miała 506,1 mln zł przychodów i 15,5 mln zł zysku netto. W I półroczu 2008 było to odpowiednio 489,3 mln zł i 4,3 mln zł, a w całym 2008 roku 1 mld zł przychodów i 41,6 mln zł zysku netto.

HTL-STREFA

HTL-Strefa, która współpracuje z australijskim Polartechnics przy projekcie sondy do wykrywania raka szyjki macicy, przewiduje, że może rozpocząć produkcję osłon do sondy w drugiej połowie 2010 roku. Przychody ze sprzedaży tego produktu będą miały wpływ na wyniki w 2011 roku - poinformował na konferencji prasowej dyrektor generalny spółki, Wojciech Wyszogrodzki.

HTL Strefa wytwarza nakłuwacze bezpieczne i lancety personalne.

Australijski Polartechnics jest firmą biotechnologiczną specjalizującą się w wytwarzaniu produktów medycznych do wykrywania stanów chorobowych przedrakowych i rakowych. Firma notowana jest na australijskiej giełdzie papierów wartościowych.

ERGIS EUROFILMS

Ergis Eurofilms w najbliższych miesiącach nie planuje akwizycji; zamierza jednak obserwować podmioty, które mogłyby być potencjalnym celem przejęcia. Najchętniej przejmowałby firmy z Europy Zachodniej i Południowej. Na razie skupia się na refinansowaniu części zadłużenia i dalszym wykorzystywaniu efektów synergii w grupie.

"Zdecydowaliśmy, że nie będziemy robić przejęć gotówkowych w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy. Nie zamierzamy w ciągu najbliższych kwartałów realizować transakcji gotówkowych. Ale będziemy oczywiście obserwować podmioty na rynku, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przy czym interesowałby nas raczej zachód i południe Europy" - powiedział prezes Tadeusz Nowicki na konferencji prasowej.

W 2007 r. Ergis Eurofilms przejął dwie firmy w Niemczech: MKF-Folien i Schimanski. Spółka jest w trakcie podejmowania decyzji, w jaki sposób zrefinansować część kredytu zaciągniętego na te akwizycje. W styczniu upływa termin spłaty części należności do banków. W grę wchodzi m.in. emisja akcji.

W czwartek rano spółka przedstawiła wyniki za I półrocze tego roku. Zysk netto spadł rdr o 4,3 proc., do 7,9 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 141 proc., do 24,1 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 26,4 proc., do 59,9 mln zł, EBITDA wzrosła o 70,8 proc., do 36 mln zł, a przychody spadły o 4,9 proc., do 277,8 mln zł.

Jak poinformował prezes, zdecydowana poprawa wyników operacyjnych wynika m.in. z obniżenia kosztów działalności. Koszty ogólne w I półroczu spadły o 12 proc. rok do roku. Blisko 5-proc. spadek przychodów wynika natomiast głównie ze spadku cen surowców, który przełożył się na obniżenie cen transakcyjnych części asortymentu. Obecnie kwota zadłużenia netto grupy wynosi 172,3 mln zł.

W pierwszym półroczu w Flexergisie, spółce z grupy Ergis Eurofilms, przeprowadzona została inwestycja, w wyniku której moce produkcyjne tej spółki docelowo wzrosną o 25 proc.

Około 60 proc. przychodów grupy Ergis Eurofilms stanowi sprzedaż folii do opakowań, a 40 proc. - wyrobów związanych z budownictwem lub pochodnych.

INFOVIDE-MATRIX

Cel Infovide-Matrix na 2009 r. to powtórzenie rezultatów z ubiegłego roku, ale jest też możliwa poprawa. Spółka poprawiła wyniki po pierwszym półroczu dzięki lepszemu zarządzaniu i zamówieniom z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego. Na przełomie 2009 i 2010 roku Infovide-Matrix planuje zmianę nazwy, ale nie będzie to kosztowny proces.

"Widzimy szansę na poprawę ubiegłorocznych rezultatów, co jest związane z faktem, że rynek ze względu na niekorzystny kurs walutowy nie kupował technologii. Wiemy, że inwestycje czekają i możliwe, że pod koniec roku zostaną odblokowane" - powiedział PAP Borys Stokalski, wiceprezes Infovide-Matrix.

Portfel zamówień kontraktów usługowych Infovide-Matrix na 2009 r. ma obecnie wartość 136 mln zł w porównaniu z 143 mln zł przed rokiem. W ocenie Stokalskiego w całym roku udział usług w przychodach ukształtuje się na poziomie 70-80 proc.

Wiceprezes spodziewa się, że wyniki III kw. mogą okazać się porównywalne r/r.

Infovide-Martrix zwiększyło skonsolidowany zysk netto w II kw. 2009 r. do 2,2 mln zł z 2,14 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny spadł do 3,47 mln zł z 3,57 mln zł, a przychody wzrosły o 21 proc. do 60,2 mln zł.

W przychodach II kw. 40,52 mln zł to sprzedaż usług. W pierwszej połowie 2009 r. Infovide-Matrix uzyskało 44,44 mln zł przychodów z obsługi sektora telekomunikacyjnego w porównaniu do 37,14 mln zł przed rokiem. Przychody z obsługi energetyki wzrosły do 3,7 mln zł z 1 mln zł. Sektor bankowości przyniósł 12,09 mln zł przychodów w porównaniu do 15,92 mln zł, a przychody z obsługi administracji publicznej wyniosły 9,63 mln zł wobec 9,86 mln zł.

Stokalski poinformował, że spółka stara się intensyfikować działania handlowe w sektorach, w których jest popyt, czyli w telekomunikacji i energetyce, żeby skompensować stagnację popytu z sektora publicznego i finansowego. Powiedział też, że widoczny spadek marż to efekt presji cenowej wynikającej ze zwiększenia konkurencji.

W ocenie wiceprezesa niezłe wyniki informatycznej firmy w obliczu spowolnienia gospodarczego wynikają m.in. z wprowadzonych w 2008 r. działań optymalizacyjnych.

HOLDIKOM SA

Samorząd Ostrowa Wielkopolskiego zakończył pierwszy etap wykupu od akcjonariuszy akcji miejscowej spółki kapitałowej Holdikom SA. Wykup papierów rozpoczął się na początku roku. Podstawą do tego była decyzja o przyjęciu strategii o wycofaniu Holdikomu z CTO i ujednoliceniu struktury właścicielskiej.

Na procedurę skupu ponad 80 tys. rozproszonych akcji Holdikomu i objęcie ich przez miasto zabezpieczono w budżecie ponad 1,2 mln zł. "Do wykupienia pozostało jeszcze 0,3 proc. rozproszonych akcji, których właścicielami są nieznane do tej pory osoby. Kolejny, ostatni etap wykupu zakończy się we wrześniu" - poinformował dziennikarzy wiceprezydent miasta, Stanisław Krakowski.

Po zakończeniu wykupu akcji, Holdikom przekształci się w spółkę majątkowo-inwestycyjną. Warunkiem wycofania z CTO jest jednak przejęcie wszystkich akcji przez akcjonariusza większościowego, którym jest miasto.

Ostrowska spółka została utworzona w 1996 r. Grupa Kapitałowa Holdikom składa się z ośmiu miejskich spółek komunalnych. Oprócz niej, jeszcze dwie inne są notowane na CTO. "Wszystkie spółki Grupy są dochodowe i rentowne - podkreśliła Sylwia Nowicka z miejscowego magistratu. Dodała, że spółki wykonują swoje zadania inwestycyjne z własnych środków lub kredytów.

Według prezydenta miasta Radosława Torzyńskiego, ostrowski model zarządzania sprawdził się i sprawdzał by się nadal, gdyby nie wytyczne UE. "Na dziś rozproszenie akcji jest przeszkodą, by Holdikom mógł pozyskiwać środki zewnętrzne, w tym unijne" - podkreślił. Dodał, że z tego powodu kwestia własności w spółce musi zostać ujednolicona.

Prezes Holdikomu Bartosz Ziółkowski twierdzi, że pozyskiwanie środków unijnych przez spółkę musi odbywać się na bardzo przejrzystych zasadach, czyli musi ona posiadać jednoznaczną kwalifikację. Jeżeli miasto będzie posiadać 100 proc. udziałów, to po spełnieniu jeszcze kilku innych warunków, zostanie zakwalifikowane jako wykonujące usługi użyteczności publicznej - podkreślił prezes.

HEFAL SERWIS

Hefal Serwis wzrosły na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 46 proc., do 41 zł. Do obrotu wprowadzono 537.000 akcji serii A i 5.769 akcji serii B.

We wrześniu 2008 roku spółka przeprowadziła ofertę publiczną swoich akcji. Początkowo planowała debiut na GPW, ale z powodu zbyt małego zainteresowania ofertą Hefal nie otrzymał zgody na wejście na giełdę.

W czasie wrześniowej oferty inwestorzy złożyli 45 zapisów na 5.769 akcji. Cena emisyjna była ustalona na 28 zł, co oznacza, że spółka pozyskała z emisji 161.532 zł. Oferta Hefal Serwis obejmowała 353.000 akcji serii B nowej emisji oraz 88.605 akcji serii A, sprzedawanych przez obecnych właścicieli.

Hefal Serwis jest przedsiębiorstwem projektowo-montażowym, działającym w segmencie ślusarki aluminiowej (produkcja aluminiowych konstrukcji budowlanych oraz zadaszeń powierzchni otwartych), a także projektowania i generalnego wykonawstwa lodowisk.

Spółka podawała wcześniej, że środki pozyskane z emisji akcji serii B zostaną przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do rozwoju segmentu ślusarki aluminiowej, budowę lodowisk pod wynajem, budowę hali magazynowej do przechowywania i produkcji sztucznych lodowisk, zasilenie majątku obrotowego oraz na przejęcia.

jzi/ pel/ pif/ dan/ zaj/ pr/ pam/ epo/ ana/ morb/ gsu/ ana/ zak/ drag/

Tagi: spółki, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz