Notowania

wiadomości
06.05.2011 14:50

Przegląd wiadomości ze spółek 6 maja, godz. 15.00

Przegląd wiadomości ze spółek 6 maja, piątek godz. 15.00

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek 6 maja, piątek godz. 15.00

GANT DEVELOPMENT

Gant Development miał w I kwartale tego roku 14,7 mln zł zysku wobec 5,5 mln zł straty rok wcześniej. Wynik ten był istotnie wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 4,6 mln zł, spółka wyjaśniła jednak, że pozytywnie na wynik wpłynęło przeszacowanie nieruchomości inwestycyjnej.

Zysk operacyjny wyniósł 31,1 mln zł, tymczasem w analogicznym okresie 2010 r. grupa miała blisko 11 mln zł straty operacyjnej. Średnia prognoz rynkowych zakładała EBIT na poziomie 9,8 mln zł.

Przychody spadły do 20,9 mln zł z 38,9 mln zł przed rokiem, były jednak wyższe od średniej prognoz rynkowych, która zakładała sprzedaż w wysokości 16,2 mln zł.

Gant poinformował, że na ukształtowanie się wyniku za pierwszy kwartał miało wpływ m.in. przeszacowanie nieruchomości inwestycyjnej. "Najistotniejszy wpływ na wartość przeszacowań miała rewaluacja wartości następujących nieruchomości: Centrum Handlowe Marino we Wrocławiu plus 2.488 tys. zł (wycena różnic kursowych od rewaluacji CH Marino), nieruchomość gruntowa w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej minus 5.112 tys. zł, zasoby mieszkaniowe spółki SM DOM w Katowicach plus 42.048 tys. zł" - napisano w raporcie.

Gant Development sprzedał w kwietniu 2011 roku 71 mieszkań brutto i 64 mieszkania netto (po odliczeniu rezygnacji) - poinformował na piątkowej konferencji prasowej wiceprezes spółki Andrzej Szornak.

"W kwietniu sprzedaliśmy brutto 71 mieszkań i 64 mieszkania netto" - powiedział Szornak.

W pierwszym kwartale 2011 roku Gant Development sprzedał netto przez 144 mieszkania. Liczba rezygnacji wyniosła w tym okresie 38.

KRUK

Firma windykacyjna Kruk zadebiutuje na warszawskiej giełdzie we wtorek, 10 maja - podała spółka w komunikacie.

W niedawnej ofercie publicznej Kruk przydzielił 8,2 mln akcji sprzedawanych i 1,1 mln akcji nowej emisji. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 1,1 mln akcji nowej emisji i 7,27 mln akcji sprzedawanych. Z kolei do inwestorów indywidualnych trafiło 0,93 mln akcji sprzedawanych. Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 67,2 proc.

Cena emisyjna akcji oferowanych wynosiła 39,7 zł za akcję. Szacowana wartość całej oferty wyniosła 369,2 mln zł, zaś z emisji nowych akcji serii D 43,7 mln zł.

Środki pozyskane przez Kruka zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności do windykacji na własny rachunek, głównie bankowych.

W 2010 roku Kruk miał 36,1 mln zł zysku netto i 164 mln zł przychodów.

NEW WORLD RESOURCES

Akcje nowo utworzonej brytyjskiej spółki New World Resources zostały dopuszczone do notowań na giełdach w Londynie i Pradze. Rozpoczęcie notowań na GPW w Warszawie planowane jest na 9 maja - podał NWR w komunikacie.

"Nowa NWR ogłasza, że 256.780.388 jej akcji zwykłych serii A zostało w dniu dzisiejszym dopuszczonych na Listę Oficjalnych Notowań brytyjskiego Urzędu ds. Notowań w segmencie premium i do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie pod symbolem "NWR", oraz zostało dopuszczonych do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze również pod symbolem "NWR". Nowa NWR potwierdza również, że uchwała podjęta przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o warunkowym dopuszczeniu Nowych Akcji Serii A do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie stała się bezwarunkowa oraz że pierwsze notowanie Nowych Akcji Serii A na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest planowane na dzień 9 maja 2011 r." - napisano.

Z wcześniejszych informacji wynika, że wkrótce spółka będzie się ubiegać o wycofanie z notowań akcji spółki holenderskiej NWR N.V.

NWR przenosi miejsce rejestracji do Wielkiej Brytanii z Holandii. Spółka oferowała zamianę istniejących akcji na akcje nowo utworzonej spółki brytyjskiej NWR Plc w stosunku 1:1. Oferta została przyjęta przez większość inwestorów i jest ważna - podano w komunikacie.

Zamiana akcji miała charakter techniczny i - jak wyjaśniała spółka - nie ma wpływu na działalność i strategię firmy.

NWR tłumaczyła wcześniej zamiar przeniesienia miejsca rejestracji do Wielkiej Brytanii możliwością uzyskania pozycji w indeksie giełdowym FTSE (FTSE Index Series), co ma spowodować poprawę pozycji i postrzegania grupy przez inwestorów międzynarodowych.

TAURON

WZA Tauronu przegłosowało wypłatę 262,88 mln zł dywidendy, czyli 0,15 zł na akcję.

Kwota dywidendy dla akcjonariuszy obejmuje cały zysk spółki za rok obrotowy 2010, w wysokości 190,48 mln zł oraz część środków przekazanych na kapitał zapasowy z zysku za rok obrotowy 2009 w wysokości 72,4 mln zł.

Dzień dywidendy ma przypaść na 30 czerwca 2011 r., a termin jej wypłaty na 20 lipca 2011 r.

ZPC OTMUCHÓW

ZPC Otmuchów, po kupnie od Ipopema 21 FIZ AN 300 udziałów (100 proc.) spółki Colian Investment, posiadacza ponad 20 proc. kapitału zakładowego PWC Odra, zamierza przejąć pakiet większościowy Odry - poinformowano w komunikacie prasowym. Po walnym PWC Odry, zaplanowanym na 7 maja, Otmuchów i Jutrzenka mają usiąść do rozmów o współpracy w zakresie oferowanych przez tę spółkę produktów.

"Po transakcji nabycia udziałów w spółce Colian Investment będziemy dążyć do przejęcia pakietu większościowego akcji spółki PWC Odra, w której obecnie posiadamy bezpośrednio i pośrednio ponad 25 proc. kapitału zakładowego (...) Uważamy, że powiększenie naszej grupy będzie korzystne dla obu stron. Naszym celem jest zwiększenie efektywności PWC Odra poprzez wykorzystanie w większym stopniu mocy produkcyjnych oraz rozwój sprzedaży w nowoczesnych kanałach dystrybucji" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym Bernard Węgierek, prezes ZPC Otmuchów.

Z zamieszczonej w komunikacie wypowiedzi prezesa Jutrzenki, Jana Kolańskiego wynika, że negocjacje między spółkami toczyły się od pewnego czasu i jest on zadowolony z ich rezultatów.

"Z pełnym przekonaniem stwierdzam że udało nam się osiągnąć taką sytuację, w której wszystkie trzy spółki - PWC Odra, ZPC Otmuchów jak i Jutrzenka odniosą korzyści biznesowe" - poinformował Kolański.

Po NWZA akcjonariuszy PWC Odra, które odbędzie się w dn. 7 maja br., Jutrzenka będzie kontynuować rozmowy z ZPC Otmuchów dotyczące szeroko pojętej współpracy w zakresie produktów oferowanych przez PWC Odra.

"Nie ukrywamy, że bardzo interesującym uzupełnieniem portfolio produktowego Jutrzenki byłaby np. chałwa, w produkcji której Odra jest liderem. Mamy nadzieję że w najbliższych tygodniach będziemy mogli poinformować o konkretnych ustaleniach" - dodał Kolański.

Wcześniej Jutrzenka i ZPC Otmuchów poinformowały w komunikatach prasowych, że Jan Kolański sprzedał 100 proc. udziałów w Colian Investment Ipopemie 21 FIZ AN, która z kolei odsprzedała je ZPC "Otmuchów" za blisko 7,08 mln zł.

ZPC Otmuchów zobowiązał się, jako wspólnik Colian Investment, do odbycia NWZA Odry z porządkiem obrad uwzględniającym podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany siedziby firmy i zarządu spółki, pod karą umowną 1 mln zł.

Ipopema 21 FIZ AN podlega natomiast karze umownej w wysokości 18 mln zł w przypadku, gdyby do daty zmiany zarządu zostały złożone dyspozycje dotyczące środków na rachunku bankowym Colian Investment, bądź zawarte umowy lub złożone oferty, których przedmiotem byłyby w szczególności akcje PWC Odra stanowiące własność tej spółki.

Przed nabyciem udziałów w spółce Colian Investment ZPC Otmuchów posiadał 196.950 akcji PWC Odra, co stanowiło 5,1 proc. kapitału zakładowego tej spółki oraz 4,3 proc. ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu.

PWC Odra jest producentem szerokiej gamy słodyczy. Do jej kluczowych wyrobów należą: chałwa, karmelki oraz praliny. W 2010 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie 109 mln zł oraz zysk netto w wysokości 973 tys. zł. (PAP)

jow/ morb/ morb/ ana/ pel/ asa/ je/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz