Notowania

wiadomości
27.10.2011 20:04

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 27 października godz. 20

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 27 października godz. 20

ACTION

Action podwyższył prognozę zysku na 2011 rok do 39,19 mln zł, a prognoza przychodów została podwyższona do 2,58 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Wcześniejsza opublikowana w czerwcu prognoza Action na 2011 r. zakładała wypracowanie zysku netto w wysokości 34,1 mln zł i przychodów na poziomie 2,43 mld zł.

Nowa prognoza oznacza, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2011 r. w porównaniu do ubiegłego roku wzrosną o 22,3 proc., a zysk netto wzrośnie o 49,1 proc.

Czynnikami, które wpłynęły na podwyższenie prognozy wyników grupy są: skuteczniejsze od wcześniej zakładanego, wykorzystanie mocy sprzedażowych na rynku krajowym i zagranicznym, wyższe niż planowano efekty optymalizacji kosztów działalności, bogatsza oferta asortymentowa oraz pozyskanie nowych rynków zbytu.

Prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.

JERONIMO MARTINS

Portugalska grupa Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka, zamierza wejść na rynek kolumbijski - podała spółka w komunikacie prasowym.

"(...) Po analizie różnych opcji dywersyfikacji geograficznej, rada dyrektorów Jeronimo Martins zdecydowała o wyborze Kolumbii jako nowego rynku" - powiedział cytowany w komunikacie prezes grupy, Pedro Soares dos Santos.

Spółka nie podała szczegółowych planów rozwoju na nowym rynku. Wcześniej informowała, że szuka możliwości ekspansji geograficznej.

Grupa Jeronimo Martins miała po dziewięciu miesiącach 2011 roku 7,32 mld euro sprzedaży (wzrost o 15,6 proc. rdr), 527 mln euro EBITDA (wzrost o 19,5 proc. rdr), 370 mln euro EBIT (wzrost o 23,3 proc. rdr) oraz 256 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (wzrost o 31,9 proc. rdr).

Przychody Biedronki wzrosły rok do roku w ciągu dziewięciu miesięcy o 24,9 proc. do 4,328 mld euro (o 25,3 proc. rdr w złotych, do 17,39 mld zł).

Spółka podała, że przychody polskiej sieci stanowią 59,1 proc. sprzedaży grupy. Biedronka generuje też 64,1 proc. EBITDA grupy.

W ciągu trzech kwartałów 2011 roku sprzedaż porównywalna Biedronki wzrosła o 14,6 proc.

Biedronka otworzyła w tym okresie 117 nowych sklepów, co oznacza wzrost powierzchni sprzedaży o 14,9 proc. rdr. Ponadto wyremontowano 55 istniejących sklepów.

Nakłady inwestycyjne grupy JM wyniosły po trzech kwartałach 2011 roku 225 mln euro, z czego 66,6 proc. przeznaczone zostało na rynek polski.

MOSTOSTAL ZABRZE-HOLDING

Mostostal Zabrze-Holding zawarł umowę z PM Group Polska Sp. z o.o. Wartość kontraktu wynosi 23 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

W ramach umowy Mostostal Zabrze-Holding wykona montaż maszyn, urządzeń procesowych wraz z orurowaniem i konstrukcji stalowych oraz dostawy m.in. konstrukcji stalowych, rur, pomp itp. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Zakładu Produkcyjnego Weyerhaeuser - White Eagle Project".

Rozpoczęcie robót przewidziane jest na 29 listopada 2011 r., a ich zakończenie na 30 października 2012 r.

ORBIS

Grupa kapitałowa Orbis zwiększyła w trzecim kwartale 2011 roku zysk netto rdr o ponad 500 proc., do 82,3 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk operacyjny grupy Orbis wzrósł rdr o 360 proc., do 102 mln zł.

Przychody grupy nie zmieniły się rdr i wyniosły 223 mln zł.

Narastająco od początku 2011 roku zysk netto grupy kapitałowej Orbis sięgnął 115,9 mln zł, zysk operacyjny 152,6 mln zł, a przychody 617 mln zł.

"Porównując wyniki raportowane w trzecim kwartale EBITDA Grupy Hotelowej Orbis wzrosła o 142,3 proc. do 127 mln zł. Grupa wypracowała taki wynik dzięki zyskom ze zbycia nieruchomości oraz sprzyjającemu otoczeniu rynkowemu. Wykorzystanie pozytywnych tendencji na rynku umożliwiło osiągnięcie 14,1 proc. wzrostu wyniku EBITDA operacyjna w ujęciu "like-for-like". Wyższy o 9,1 proc. wynik EBITDA w ujęciu "like-for-like" za 9 miesięcy w stosunku do 4,5 proc. wzrostu przychodów świadczy o efektywnym zarządzaniu kosztami. Dzięki dokonanej w sierpniu 2011 r. spłacie zadłużenia w kwocie 188 mln zł ograniczono koszty finansowe" - napisano w komentarzu do wyników kwartalnych.

"Przedstawione wyżej wyniki, w połączeniu z satysfakcjonującym poziomem rezerwacji hotelowych na czwarty kwartał, dają zarządowi Orbisu mocną podstawę do potwierdzenia, że do dnia dzisiejszego nie pojawiły się żadne czynniki mogące zagrozić osiągnięciu wyniku EBITDA na poziomie 185 mln zł zgodnie z prognozą z dnia 13 września 2011" - dodano.

Zarząd Orbisu poinformował, że w trzecim kwartale utrzymywał się pozytywny trend obserwowany w pierwszej połowie 2011 r., rynek hotelarski w Polsce znajdował się w fazie ożywienia.

"Zauważalne są różnice w wynikach operacyjnych osiąganych przez hotele w pewnych regionach i miastach. Najwyższe wzrosty niezmiennie odnotowują hotele warszawskie, warto wspomniećtakże o poprawie wyników w Trójmieście i Wrocławiu. Jednakże niektóre rynki, np. katowicki i poznański, nie wykorzystują w pełni ożywienia gospodarczego i osiągają wyniki na niższym poziomie" - podał Orbis.

W trzecim kwartale 2011 Orbis zanotował wzrost przychodu na jeden dostępny pokój (RevPAR) o blisko 7,7 proc., do 138 zł (liczony na zasadzie like-for-like). W ujęciu całościowym poprawa wskaźnika RevPAR wynika ze wzrostu frekwencji o 3,2 punktu procentowego oraz średniej ceny za pokój o 2 proc.

WIELTON

Wielton podpisał umowę ramową o wartości 6 mln euro z OOO Centrtranstechmash na wykonanie przyczep i naczep na rynek rosyjski.

"Umowa nabiera mocy prawnej od chwili jej podpisania przez obie strony i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 roku. Łączna wartość Umowy wynosi 6 mln euro, co według średniego kursu NBP na dzień publikacji niniejszego raportu odpowiada kwocie 26 mln zł" - napisano w komunikacie.

W komunikacie napisano, że udział eksportu w przychodach Wieltonu wzrósł z 44 proc. na koniec I-go półrocza 2011 roku, do ok. 60 proc. w trzecim kwartale 2011 r.

"Zarząd zwraca jednocześnie uwagę, że niski kurs złotówki do euro poprawia rentowność eksportu, dlatego zarząd Wielton-u pracować będzie nad kolejnymi kontraktami na rynku rosyjskim w celu dalszego zwiększenia udziału eksportu w przyszłorocznych przychodach" - napisano. (PAP)

kam/ asa/ mto/ pel/ gsu/ pr/ amac/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz